Chippet placeras på plats med en applikator som påminner om en vaccineringsnål. Chippets kod är inte hundens registernummer, utan det är ett av tillverkaren inprogrammerad konstant märkesserie, som antecknats på självhäftande etiketter som medföljer chippet. Chippet i sig innehåller inte någon energikälla, utan den aktiveras endast med en lågfrekvent radiosignal från chipläsaren.

Mikrochip som godkänts av Kennelklubben

Kennelklubben godkänner alla mikrochip som överensstämmer med standarden ISO 11784. Sedan 1.1.2010 har endast godkänts mikrochips utan landskod och vars kod består av tillverkarens nummer och en individuell mikrochipkod. För importerade hundar godkänns fortfarande id-märkningar som gjorts i ursprungslandet. Om man är tvungen att id-märka en importerad hund på nytt till exempel på grund av att det gamla mikrochippet inte går att känna igen, ska det nya mikrochippet uppfylla Kennelklubbens krav.

Två ISO-standarder gäller för mikrochippen:

ISO 11784, som beskriver chippets kodstruktur

ISO 11785, som beskriver chippets tekniska principer

Vid vilken ålder och hur appliceras mikrochippet i hunden?

Den nedre åldersgränsen för att applicera mikrochippet är fem veckor, om Kennelklubbens id-märkare utför märkningen. En veterinär kan vid behov placera mikrochippet i valpen vid en ännu lägre ålder.

Små hundar kan märkas på ett bord och större hundar på golvet. Ofta hålls valpar i famnen så att de hålls på plats. Hundens ägare eller någon annan person som är bra med hundar kan assistera. Man kan ha en godbit till hands för att avleda hundens uppmärksamhet.

Kennelklubben rekommenderar att mikrochippet appliceras mellan skulderbladen. Om hunden är mycket lurvig, ska huden först borstas eller kammas fram. Efter detta tar den som applicerar chippet tag i nackskinnet, sticker nålen in under huden och injicerar chippet på plats.

Att chippet fungerar kontrolleras med chipläsaren genast efter injiceringen. Det lönar sig att borsta hundar med mycket tjock päls där chippet injicerades för att kontrollera att chippet inte fastnat i pälsen. När chippet är säkert på plats under hundens skinn, fyller veterinären eller id-märkaren i de nödvändiga papperna.

Hur och var avläses mikrochippet?

Mikrochippet avläses med en för detta avsedd apparat, en chipläsare. Det finns olika apparater men de fungerar enligt samma princip. Chipläsaren skickar en lågfrekvent radiosignal till mikrochippet, varvid chippet aktiveras och chipläsaren mottar chippets nummer.

Alla veterinärstationer har dessa chipläsare. Dessutom har Kennelklubbens id-märkare och kennelkonsulter egna chipläsare och inom kenneldistrikten finns flera apparater som lånas ut till evenemang som ordnas inom distrikten. Alla hundevenemang ska ha en chipläsare så att man kan kontrollera att en hund är den individ som avses i registreringsbeviset, EU-passet eller vaccinationskortet.