Vill du veta mera om förändringar i ryggraden? Läs en expertartikel på finska här.

Röntgenålder

Ryggutlåtandet ges av röntgenbilder. Hunden ska vara minst 12 månader gammal vid röntgen. Då får hunden ett utlåtande som omfattar medfödda förändringar i ryggraden. För en hund som vid röntgentillfället har fyllt 24 månader ges ett utlåtande som dessutom omfattar senare förändringar i ryggen. Omfattningen av utlåtandet över senare förändringar beror på hundens ras.

Att röntga hunden

Röntgenfotografering görs under övervakning av en veterinär. Hunden sederas så att den är tillräckligt avslappnad för att bli röntgad. Veterinären skickar bilderna till Kennelklubben för avläsning. Kom ihåg att granska dina namn- och kontaktuppgifter i samband med underskrivning av röntgenremiss eller samtycke!

När får jag resultatet?

Röntgenbilder avläses minst en gång i veckan. Om Kennelklubben har din e-postadress, får du ett meddelande om att bilderna har kommit till Kennelklubben. Utlåtandet skickas per e-post och/eller per post när utlåtandet har registrerats. Du kan välja på förhand i Omakoira-tjänsten om du vill ha av utlåtandet endast en elektronisk version som du kan skriva ut själv.

Omröntgen

Utlåtandet om en hund kan ändras efter omröntgen. Hunden kan röntgas på nytt tidigast om 6 månader efter det föregående röntgentillfället. Om omröntgen emellertid görs på grund av tekniska brister i tidigare röntgenbilder, är det skäl att låta hunden bli röntgad på nytt snarast möjligt. Avläsande veterinär får tillgång till alla bilder från samtliga röntgentillfällen.

Röntgenkuva koiran lannerangasta

Arkivering av röntgenbilder

Röntgenbilder arkiveras hos Kennelklubben i minst 10 år, varefter de kan förstöras. Hundägaren kan på skriftlig begäran få analoga bilder om sin hund till låns. Ägaren kan begära digitala bilder för eget bruk direkt av veterinärkliniken.

Utlåtandeavgift

För avläsning av röntgenbilder tas en avgift, se prislista. Det rekommenderas att remiss till röntgenundersökning av rygg beställs på förhand; avläsningsavgiften är dyrare, om remissen görs först på veterinärkliniken.

Det är möjligt att begära om ett inofficiellt, avgiftsfritt röntgenutlåtande för en hund som har blivit föremål för operation som kan påverka avläsningsresultatet eller för hund som har fått läkemedelsbehandling eller som man har varit tvungen att avliva på grund av defekten. Önskemål om avgiftsfri röntgenavläsning ska i så fall antecknas på remissen. Kopior av sjukjournaler och eventuella tidigare röntgenbilder bifogas. Bilderna behöver inte uppfylla kraven som gäller för officiellt utlåtande, men hunden måste vara id-märkt. Resultatet registreras i avelsdatasystemet och beaktas vid beräkning av index, men uppfyller inte de avelskrav som ingår i PEVISA-program.

Utländsk utlåtande

För importerade hundar, utländska avelshundar och importerad sperma godkänns utlåtanden som är jämförbara med Kennelklubbens skala och för vilka röntgenbilderna har tagits i enlighet med Kennelklubbens rekommendationer. Av utlåtandet ska framgå att hunden har varit id-märkt vid röntgentillfället. Om de ursprungliga röntgenbilderna är otillräckliga i förhållande till kraven för ett finskt utlåtande kan ett utländskt ryggutlåtande inte sparas för hunden.

Ett finskt utlåtande för en utländsk hund?

Det är möjligt att få ett finskt resultat för en utländsk hund, ifall man inte lyckas från hundens hemland få ett godtagbart resultat för en hund som ska köpas till eller som ska användas i avel i Finland. Då röntgas hunden i enlighet med Finska Kennelklubbens anvisningar och röntgenbilderna skickas till Kennelklubben för avläsning. Ett följebrev där man redogör för orsaken till varför man önskar få ett finskt resultat för en utländsk hund ska bifogas.

Att överklaga ett utlåtande

Överklaganden behandlas utifrån ägarens skriftliga överklagande av en expertarbetsgrupp som utsetts av Kennelklubben. Arbetsgruppens beslut ersätter det tidigare utlåtandet. Besvärstiden är 90 dagar från den dag utlåtandet har postats från Kennelklubben. Till den fritt formulerade besvärsskriften ska bifogas ett kvitto över betald besvärsavgift (2 x utlåtandeavgift). Inbetalning görs till Kennelklubbens konto FI04 1243 3000 0815 20. Besvärsskriften postas till Kennelklubbens undersökningsavdelning, adress Kamrervägen 8, 02770 Esbo.
Besvären kan också skicka med e-post till terveystulokset(at)kennelliitto.fi.

Besvärsavgiften återbetalas om utlåtandet om hunden rygg ändras.

Instruktioner om ryggröntgen

Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av ändringar i ryggen
I direktiven redogörs för avläsnings förfarandet vid och genomförandet av röntgenundersökningar av rygg (spondylos, ryggkotornas deformitet, förkalkade diskar och lumbosakral övergångskota) samt graderingen av respektive förändringar i ryggen. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad 22.12.2021
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta
Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2023 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
I direktiven redogörs för avläsnings förfarandet vid och genomförandet av röntgenundersökningar av rygg (spondylos, ryggkotornas deformitet, förkalkade diskar och lumbosakral övergångskota) samt graderingen av respektive förändringar i ryggen. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Spinal radiography and grading of spinal changes
The evaluation procedure and grading of spinal radiographs as well as instructions for performing spinal radiography for assessment of spinal changes (spondylosis, lumbosacral transitional vertebra, vertebra anomaly and intervertebral disc disease) are specified in this document. Valid as of 1.1.2022.
Uppdaterad