Genom att mata in tikens registernummer i tjänsten kan veterinären eller id-märkaren se hundens valpkull och mata in id-märkningsuppgifterna för valparna. Det lönar sig att limma chipetiketterna också på blanketten för valpkullsanmälan och ta en kopia av den eller göra den i två exemplar. Det ena exemplaret ges till uppfödaren medan veterinären eller id-märkaren behåller den andra för arkivering.

Om valpkullsanmälan har gjorts på papper, finns valpkullen inte ännu i elektronisk format i Omakoira. I sådana fall ska chipetiketterna klistras på blanketten för valpkullsanmälan. Normala anteckningar skrivs på blanketten. Blanketten ges till uppfödaren som skickar den till Kennelklubben för registrering. Chipkoderna sparas på Kennelklubben i samband med att valpkullen registreras. Också i detta fall lönar det sig för id-märkaren att ta en kopia av valpkullsanmälan för arkivering.

Id-märkningen för en enskild hund kan också sparas elektroniskt i Omakoira-tjänsten. Du hittar funktionen med hundens registernummer.

För FIX-registrering bör hundens ägare ha ett tillfälligt ärendenummer som har fåtts från Omakoira-tjänsten. Med numret hittar id-märkaren den hund id-märkningen ska sparas för.