En hunduppfödare som har skrivit under vår uppfödarförbindelse har förbundit sig att alltid ingå skriftliga köpe- och fodervärdsavtal och att använda antingen Kennelklubbens avtalsblanketter eller avtal med motsvarande innehåll. Samma krav finns också i Grundreglerna för hundägare och -innehavare. Kennelklubben rekommenderar att man alltid ingår skriftliga avtal. När man skriver ner allt man har kommit överens om kan man senare också påvisa det som har avtalats. Flera frågor kan utebli ur avtalet om man kommer överens om saker muntligt, och minnesbilderna av ett avtal som ingåtts för flera år sedan kan ändras.

Det är förbjudet att ändra innehållet i Kennelklubbens avtal. Parterna kan emellertid komma överens om tilläggsvillkor.

Du kan ifylla blanketterna elektroniskt på förhand och skriva ut den mängd blanketter du behöver. De ifyllbara fälten syns nödvändigtvis inte med alla webbläsare. Öppna blanketten exempelvis i Adobe Reader.  

Finska Kennelklubbens styrelse beslöt på sitt möte 6.10.2016 att avtalsblanketterna som tidigare varit i bruk används åtminstone fram till slutet av år 2018.

Köpeavtal

Köpeavtalet används när en valp eller en vuxen hund övergår i sin helhet i köparens ägo. Avtal ingås i samband med köpet, men äganderätten övergår till köparen först när hela köpeskillingen har betalats. Om en del av köpeskillingen för hunden betalas i ett senare skede, bör man komma överens om betalningsvillkoren med ett separat avtal om avbetalning. Avtal om avbetalning hittar du nere på denna sida. Den nya ägaren ska också komma ihåg att göra ägaranmälan. Information om ägaranmälan hittar du här.

 

Fodervärdsavtal

Att en hund är på foder innebär att äganderätten kvarstår hos den person som överlåter hunden, oftast hundens uppfödare, medan hundens besittningsrätt övergår till mottagaren. Då ingår man ett fodervärdsavtal och dess villkor bör läsas igenom grundligt. Det finns separata avtalsblanketter för tikar och hanhundar.

 

Avtalsblanketter för parning och överlåtelse av avelsrätt

När en tik paras bör man ingå ett skriftligt avtal om själva parningen samt om ersättningar för valpkullen. Det rekommenderas att man gör upp avtalet före parning.

Hundägaren kan överlåta avelsrätten av sin hund till en annan person, varvid valpkullen registreras till den person som innehar tikens avelsrätt. Om hanhundens avelsrätt överlåts till någon annan har denna person rätt att skriva under avtalet om betäckning av tik samt parningsbeviset som behövs för registrering av valpkullen. Det rekommenderas att avtal om överlåtelse av hundens avelsrätt görs före parning. Det finns separata avtalsblanketter för tikar och hanhundar. Avelsrätten kan överlåtas också i Omakoira-tjänsten.

 

Avtal om avbetalning samt fullmakt som kan bifogas till alla avtal vid behov

Om en del av köpeskillingen för hunden betalas i ett senare skede, bör man komma överens om betalningsvillkoren med ett separat avtal om avbetalning.

Om alla avtalsparter inte är närvarande när avtalet skrivs under, bör deras fullmakter bifogas till avtalet.

The form can be filled and saved
Fullmakt
Fullmakt som lämpar sig för alla avtal.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton valtakirjapohja
Tämä Kennelliiton valtakirjapohja soveltuu kaikkiin sopimuksiin.
Uppdaterad
Fullmakt
Fullmakt som lämpar sig för alla avtal.
Uppdaterad