Prov arrangeras också för räddningshundar, slädhundar och vinthundar. Det finns även prov i lydnad, rally-lydnad, vallning och i draghundssport. Dessutom kan hundens beteende kartläggas i mentaltest eller mentalbeskrivning (MH).

Prov arrangeras av Kennelklubbens medlemsföreningar på olika håll i landet. Somliga prov administreras av brukshundsklubben i Finland Suomen Palveluskoiraliitto, agilityförbundet Suomen Agilityliitto och vinthundsförbundet Suomen Vinttikoiraliitto. Överdomaren ansvarar för provet och assisteras av en provfunktionär.

Vad, var, när?

På grundkursen för provfunktionärer (Provfunktionär 1) lär vi oss grundläggande färdigheter för en provfunktionär. På kursen sätter vi oss in i hur prov arrangeras från A till Ö, dvs. hur man anhåller om prov, vilka frågor ska tas i beaktande vid provarrangemang, vilka praktiska åtgärder ska vidtas och vad man ska göra på provdagen för att hundarnas resultat ska ändamålsenligt registreras.

Grundkurser för provfunktionärer arrangeras av kenneldistrikt. Du hittar kommande kurser på webbplatser för kenneldistrikt, i tidskriften Koiramme – Våra hundar samt i Kennelklubbens eventkalender.

För vem?

Det lönar sig att söka sig till grundkursen för provfunktionärer om man har utövat en viss provform och är intresserad av att vidareutveckla den egna kompetensen och intresset. Den som söker sig till kursen ska vara medlem i Finska Kennelklubben. 

Du som avlagt kursen Provfunktionär 1 kan söka dig till den provformsspecifika kursen Provfunktionär 2, efter vilket du blir en behörig provfunktionär. Beroende på provform beviljar kenneldistriktet, Suomen Agilityliitto, Suomen Palveluskoiraliitto eller Suomen Vinttikoiraliitto behörighet att verka som provfunktionär fem år åt gången för den som har avlagt utbildningen.

Intresserad? Fråga mer hos din hundsportförening eller kenneldistrikt. Kom och stöd mångsidig hundsport och lär dig nytt om din egen provform!

Kursmaterialet finns nere på denna sida. Kursmaterialet får inte publiceras i kommersiellt syfte i skriftlig eller elektronisk format utan tillstånd från Finska Kennelklubben.

Missing media item.