Kommittén för assistans- och tjänstehundar koordinerar den gemensamma verksamheten mellan instanserna i kommittén och organiserar gemensamma utbildnings- och konferensevenemang.

Ledamöter i kommittén

Ordförandeledamot
Finska Kennelklubben ry

Tjänsteinstanser
Polisen/Polishundsinrättningen
Försvarsmakten
Gränsbevakningsväsendet
Brottspåföljdsmyndigheten
Tullen/Tullens hundskola

Övriga ledamöter
Axxell Brusaby (skolning av assistanshundar)

Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf / Ressu-verksamhet (provtid fram till utgången av år 2020)
Hypokoira ry (diabeteshundar)
Invalidförbundet rf/Assistanshundar
Hundar inom fostran och rehabilitering rf
Synskadades förbund rf /Ledarhundsskolan
Suomen Kuulo- ja tukikoirat ry
Suomen Metsästysjäljestäjät ry
Suomen Palveluskoiraliitto ry
Kennelklubbens kompishundverksamhet

Kennelklubben svarar för kommitténs ordförande- och sekreteraruppdrag samt om ekonomiska resurser i anslutning till basverksamheten.

Harri Lehkonen, ordförande, 050 329 2188, harri.lehkonen@kennelliitto.fi
Markku Mähönen, viceordförande, (09) 887 300, markku.mahonen@kennelliitto.fi
Maarit Nordström, föredragande-sekreterare, (09) 8873 0216, maarit.nordstrom@kennelliitto.fi