Kommittén för assistans- och tjänstehundar koordinerar den gemensamma verksamheten mellan instanserna i kommittén och organiserar gemensamma utbildnings- och konferensevenemang.

Ledamöter i kommittén

Ordförandeledamot
Finska Kennelklubben ry

Tjänsteinstanser
Polisen/Polishundsinrättningen
Försvarsmakten
Gränsbevakningsväsendet
Brottspåföljdsmyndigheten
Tullen/Tullens hundskola

Övriga ledamöter 
Avustajakoira-Assistenthund ry (provtid fram till utgången av år 2024)
Axxell Brusaby (skolning av assistanshundar)
Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf / Ressu-verksamhet
Hypokoira ry (diabeteshundar)
Invalidförbundet rf/Assistanshundar
Hundar inom fostran och rehabilitering rf
Synskadades förbund rf /Ledarhundsskolan
Suomen Kuulo- ja tukikoirat ry
Suomen Metsästysjäljestäjät ry
Suomen Palveluskoiraliitto ry
Kennelklubbens kompishundverksamhet

Kennelklubben svarar för kommitténs ordförande- och sekreteraruppdrag samt om ekonomiska resurser i anslutning till basverksamheten.

Esa Kukkonen, ordförande, 050 548 2682, esa.kukkonen@kennelliitto.fi
Iiris Harju, viceordförande, (09) 8873 0281, iiris.harju@kennelliitto.fi
Mari Luukkonen, föredragande-sekreterare, (09) 8873 0205, mari.luukkonen@kennelliitto.fi