Som styrgruppens ordförande verkar styrelseledamot Esa Kukkonen. Medlemmar i arbetsgruppen är verkställande direktör för PrettyBit Projects Oy Juha Tenhunen, Kennelklubbens verksamhetsledare Markku Mähönen och chef för Kennelklubbens organisationsavdelning Sanna Keski-Nisula. Sekreterare är Margit Vekkeli.

Styrgruppen sammanträder två gånger per år och den prioriterar programvaruutveckling som görs inom ramen för Koiranet-projekt. I samband med Koiranet-projekt har man tagit i bruk

  • Avelsdatasystemet 2005
  • Hundregistret och Medlemsregistret som är avsedda för Kennelklubbens kansli 2008
  • Omakoira-tjänsten 2009
  • Eventdatasystemet 2011
  • Utställningssystemet 2012
  • Omakoira-mobilapplikationen 2018