Som styrgruppens ordförande verkar styrelseordförande Esa Kukkonen. Medlemmar i arbetsgruppen är verkställande direktör för PrettyBit Projects Oy Juha Tenhunen och Kennelklubbens verksamhetsledare Markku Mähönen.

Styrgruppen sammanträder två gånger per år och den prioriterar programvaruutveckling som görs inom ramen för Koiranet-projekt. I samband med Koiranet-projekt har man tagit i bruk

  • Avelsdatasystemet 2005
  • Hundregistret och Medlemsregistret som är avsedda för Kennelklubbens kansli 2008
  • Omakoira-tjänsten 2009
  • Eventdatasystemet 2011
  • Utställningssystemet 2012
  • Omakoira-mobilapplikationen 2018