Id-märkarna har Kennelklubbens officiella id-märkarkort, försedda med fotografi. Du kan be id-märkaren uppvisa sitt kort vid id-märkning av dina hundar.

Utbildning av id-märkare

Syftet med Kennelklubbens utbildning av id-märkare är att utbilda kompetenta och ansvarsmedvetna id-märkare. Kennelklubben utbildar endast id-märkare som märker hundar med mikrochip.

Id-märkaren ska föra bok över alla id-märkta hundar så att hen vid behov kan visa upp noggranna uppgifter om dem alla. Id-märkaren ska i sin verksamhet följa de instruktioner och bestämmelser som getts under utbildningen för id-märkare, och ska på begäran märka alla slags hundar, oavsett ras. Behörighet att id-märka hundar beviljas inte i syfte att id-märka endast egna hundar.

Ett kenneldistrikt ska se till att det finns tillräckligt många id-märkare inom distriktet. Vid behov anordnar kenneldistrikten kurser i samarbete med Kennelklubben. Är du intresserad av att delta i grundkursen för id-märkare kan du söka upp kurser i tidskriften Koiramme – Våra hundar, på webbplatser för kenneldistrikt eller genom att kontakta distriktsutbildaren inom ditt distrikt.

Krav som ställs på den som vill bli id-märkare

Den som vill bli id-märkare ska uppfylla följande behörighetsvillkor:

  • Myndig person som är känd för redbarhet och som även i kennelverksamheten är känd för sin ärlighet och ansvarskänsla.
  • Klanderfritt förflutet i kennelverksamheten under de tio senaste åren (har inte fått disciplinära straff av Kennelklubben, är inte heller straffad för djurskyddsbrott eller -förseelse).
  • Myndig ålder
  • Medlem i Kennelklubben, medlemskapet ska vara giltigt och det ska ha fortgått utan avbrott i minst fem år
  • Gedigna kunskaper om hundar och praktisk erfarenhet av att hantera hundar.
  • Utlåtande av specialklubben och kenneldistriktet
  • Avlagd grundkurs för uppfödare

Godkända id-märkare

Id-märkare som är godkända av Kennelklubben hittar du distriktsvis vid kontaktuppgifter.

Anvisningar om id-märkning

Missing content item.Missing content item.