Id-märkarna har Kennelklubbens officiella id-märkarkort, försedda med fotografi. Du kan be id-märkaren uppvisa sitt kort vid id-märkning av dina hundar.

Utbildning av id-märkare

Syftet med Kennelklubbens utbildning av id-märkare är att utbilda kompetenta och ansvarsmedvetna id-märkare. Kennelklubben utbildar endast id-märkare som märker hundar med mikrochip.

Id-märkaren ska föra bok över alla id-märkta hundar så att hen vid behov kan visa upp noggranna uppgifter om dem alla. Id-märkaren ska i sin verksamhet följa de instruktioner och bestämmelser som getts under utbildningen för id-märkare, och ska på begäran märka alla slags hundar, oavsett ras. Behörighet att id-märka hundar beviljas inte i syfte att id-märka endast egna hundar.

Ett kenneldistrikt ska se till att det finns tillräckligt många id-märkare inom distriktet. Vid behov anordnar kenneldistrikten kurser i samarbete med Kennelklubben. Är du intresserad av att delta i grundkursen för id-märkare kan du söka upp kurser i tidskriften Koiramme – Våra hundar, på webbplatser för kenneldistrikt eller genom att kontakta distriktsutbildaren inom ditt distrikt.

Krav som ställs på den som vill bli id-märkare

Den som vill bli id-märkare ska uppfylla följande behörighetsvillkor:

  • Myndig person som är känd för redbarhet och som även i kennelverksamheten är känd för sin ärlighet och ansvarskänsla.
  • Klanderfritt förflutet i kennelverksamheten under de tio senaste åren (har inte fått disciplinära straff av Kennelklubben, är inte heller straffad för djurskyddsbrott eller -förseelse).
  • Myndig ålder
  • Medlem i Kennelklubben, medlemskapet ska vara giltigt och det ska ha fortgått utan avbrott i minst fem år
  • Gedigna kunskaper om hundar och praktisk erfarenhet av att hantera hundar.
  • Utlåtande av specialklubben och kenneldistriktet
  • Avlagd grundkurs för uppfödare

Godkända id-märkare

Id-märkare som är godkända av Kennelklubben hittar du distriktsvis vid kontaktuppgifter.

Anvisningar om id-märkning

Downloadable file
Instruktion för ID-märkare
Gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Tunnistusmerkitsijäohje
Tässä ohjeessa kuvataan Kennelliiton tunnistusmerkitsijälle asetettavat vaatimukset, miten tunnistusmerkitsijäksi tullaan, millaiste oikeudet tunnistusmerkitsijällä on ja miten tunnistusmerkitsijänä toimitaan. Ohje on voimassa 1.1.2016 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för ID-märkare
Gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för ID-märkning av valpar
I direktiven redogörs för hur valparnas id-märkning och därtill hörande valpkullsanmälan görs. Direktiven är särskilt avsedd för uppfödare och id-märkare. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Ohje pentujen tunnistusmerkitsemisestä
Ohjeessa kerrotaan, miten koiranpentujen tunnistusmerkintä ja siihen liittyvä pentueilmoitus tehdään. Ohje on tarkoitettu lähinnä kasvattajille ja tunnistusmerkitsijöille. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för ID-märkning av valpar
I direktiven redogörs för hur valparnas id-märkning och därtill hörande valpkullsanmälan görs. Direktiven är särskilt avsedd för uppfödare och id-märkare. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad