I avelsdatasystemet hittar du hälso- och avelsuppgifter både om enskilda hundar och om hela raser.

På sidan som gäller en specifik hund ges uppgifter om dess stamtavla, inavelsgrad, hälso-, utställnings- och provresultat, avelsindex samt uppgifter om hundens syskon och eventuella avkommor. Du kan jämföra hur inavelsgraden förändras beroende på hur många generationer som tas med. För hundar som redan har dött anges dödsdatum och dödsorsak, förutsatt att deras ägare har sänt in dessa uppgifter till avelsdatasystemet.

På sidan för en individuell hund visas också dess avkommor och deras resultat från officiella hälsoundersökningar. Med inställningarna kan du själv bestämma vilka uppgifter som visas om hundarna, ras för ras, på listor och stamtavlor. Dessa inställningar hittar du uppe på sidan: Annat rasspecifikt: Inställningar

Rasspecifik statistik om hälsa, mentalitet och prov

I statistiken för rasen ges uppgifter om rasens hälsa, avel och resultat. Du kan ta fram årlig statistik för önskad tidsintervall, från år 1988 framåt, så du kan t.ex. granska om det i aveln har gjorts framsteg, med andra ord om andelen friska hundar har ökat under årens lopp.

Hälsostatistiken omfattar alla officiella undersökningsresultat för en ras och dödsorsaker.  Statistiken över avelsdata ger dig de årliga registreringsantal, valpkullarnas storlek, mängden hanhundar och tikar som använts i avel med genomsnittlig ålder, samt populationens avelsbas årsvis och generationsvis, med tal som anger ärftlig variation. Avelsstatistiken ger också uppgifter om de mest populära  avelshundarnapopulära avelshundarna, med antalet avkommor och statistik om avkommor. Du kan t.ex. söka fram hur många procent av en hunds avkommor som blivit undersökta och du kan se hur stor andel av undersökta avkommor som varit friska.

I resultatstatistik hittar du resultat i mentaltest, mentalbeskrivning MH, olika hundprov och agility.

Utöver den färdigt sammanställda statistiken kan du göra vidare sökning, med inställning av specifika kriterier som hundarnas födelsedatum, kön, antal avkommor, hälso- och provresultat samt avelsindex.

Avelsdatasystemet är unikt i internationella sammanhang

Kennelklubbens avelsdatasystem är unikt även internationellt på grund av dess öppenhet och omfattning. Också i andra nordiska länder finns uppgifter om hundar i stora databaser, men bara i Sverige och i Finland är databaserna öppna, så att vem som helst kan läsa dem. I Kennelklubbens system har uppgifterna också sammanställts till maximalt nyttiga och åskådliga statistikgrupper, som ger massor av information om de olika rasernas ärftliga variation och hälsa.