Vad är rallylydnad?

Rallylydnad är en aktivitet som utvecklades i början av 2000-talet i USA och den kombinerar element från lydnad, agility och hunddans. Vid rallylydnad är det viktigaste glatt samarbete mellan föraren och hunden, inte en millimeternoggrann prestation. Hunden får föras med såväl muntliga order som handtecken samt uppmuntras under hela utförandet. Vid rallylydnad utförs olika moment (bl.a. sitt, stå, ligg, följ i olika tempon och vid svängar) i den ordning som momentskyltarna fastställer på en bana som domaren utformat.

För vem lämpar sig rallylydnad?

Rallylydnad kan utövas av både hundar och människor i alla åldrar och storlekar. Rallylydnad har utvecklats med tanke på helt vanliga hundägare och dess huvudsakliga mål är att få till stånd hundar som är tränade att uppföra sig väl hemma, på allmänna platser samt i närheten av andra hundar. I nybörjarklassen är rallylydnad ännu enkel och tröskeln att tävla är avsiktligen så låg som möjligt. I de vanligaste klasserna finns det utmaningar nog även för mer målinriktade förare.

Vad är syftet med rallylydnad?

Aktiviteten lämpar sig utmärkt för att förbättra samarbete och kontakt, lära sig glada konster och aktivering. Rallylydnad är lätt att utöva på egen hand hemma och under promenader. Det viktigaste på banan och övningarna är glad kontakt. Till exempel under tävlingsprestationen är det absolut tillåtet att berömma och uppmuntra hunden. Rallylydnad erbjuder bra fysisk träning, i synnerhet i de högre klasserna, där man gör piruetter i olika riktningar, använder bakdelen, backar och hunden även ska följa på höger sida. Rallylydnad är även till glädje för pensionerade hundar som får aktivering på gamla dar!

Hur tävlar man?

Rallylydnad består av fyra nivåklasser, varav nybörjarklassen utförs i koppel och fortsättnings-, avancerade, och mästarklassen fritt. I tävlingarna utförs en bana som består av olika momentskyltar. Det finns 10–20 skyltar på banan. Banans längd och momentens svårighetsgrad ökar i och med att man avancerar från en klass till en annan. Varje tävlingsbana är en unik helhet som utformats av domaren.

Ekipaget har 100 poäng när det startar och poängavdrag görs för fel utförda moment, till exempel sträckt koppel, snett sittande, stående och liggande, ovillighet och långsamhet, nosande, hunden rör skyltar och frestelser (godsaker eller leksaker) eller föraren använder för hårda kommandon. En godkänd prestation förutsätter minst 70 poäng. Efter tre godkända prestationer går ekipaget vidare till följande nivåklass. Beröm är tillåtet och även önskvärt under hela prestationen.

Hur börjar man med rallylydnad?

Vem som helst kan börja träna rallylydnad. På Rally-Tokoyhdistys webbsidor kan man själv skriva ut skyltar för de olika klasserna. Sidorna innehåller även anvisningar för hur momenten ska utföras. Lättast är det att bekanta sig med aktiviteten och skyltarnas rätta utförandeanvisningar samt aktivitetens regler genom att delta i en rallylydnadskurs. Flera hundföreningar och hundskolor ordnar kurser runt om i Finland.

Rally-Tokoyhdistys webbsidor (du hittar regler och skyltar också på svenska)