Webbstudier är nutid och används utöver läroanstalter också av organisationer. Möjligheten att studera hemma, enligt ett eget tidschema och i egen takt, underlättar i synnerhet för dig som är både förvärvsarbetande och föreningsaktiv.

Tanken är inte att all undervisning sker på webben och det skulle inte heller vara vettigt. Lärmiljön kan emellertid utnyttjas också vid närstudier så att en del uppgifter och studiematerial finns på webben. På så vis finns det mera tid för till exempel diskussion eller för gemensam genomgång av mera utmanande frågor på kursen.

I Digitassu kommer i framtiden att finnas både kurser som är öppna för allmänheten och slutna kurser som är riktade för vissa grupper. Slutna kurser är riktade för anställda på Finska Kennelklubben samt funktionärer, personer i förtroendeuppdrag och medlemmar.

För att komma in på lärplattformen krävs registrering och inloggning. Kurser som är öppna för alla hittas på kursplattformens framsida under kursens namn. Under menyn Mina kurser hittar du slutna kurser. Till dessa kurser erhåller deltagarna en särskild länk eller en kursnyckel.

Den första kursen i Digitassu som är avsedd för allmänheten är den finskspråkiga kursen Tuleeko meille koira?. Kursen är avsedd för alla som överväger att skaffa sin första hund.

Vi meddelar om nya kurser i Digitassu på Finska Kennelklubbens webbplats, Facebook-sida samt i nyhetsbrevet Kenneluutiset.