Prov- eller utställningsresultat

Uppgifterna publiceras i Finska Kennelklubbens avelsdatasystem när arrangören har skickat resultaten till Kennelklubben. I prov- och utställningsregler har fastställts en viss tidsram, inom vilken arrangören av evenemanget måste skicka resultaten till Kennelklubben. 

Om de resultat din hund har uppnått inte så småningom syns till, granska först om resultat för övriga hundar i samma prov eller på samma utställning har registrerats. Om dessa inte finns, har resultaten inte ännu kommit till Kennelklubben för registrering. Om du däremot hittar andra resultat från evenemanget medan resultaten för din hund saknas eller är felaktiga, gör så här:

Innan du skickar anmälan, granska i provprotokollet eller i ett annat skriftligt dokument att du anger korrekta uppgifter.

Ange följande uppgifter:

 • hundens registernummer
 • hundens ras
 • hundens namn
 • ägarens namn
 • tid och plats för evenemanget
 • domare
 • provform och resultat (både felaktigt och korrekt) samt
 • dina kontaktuppgifter.

Skicka uppgifterna per e-post:

Om ärendet gäller championat, ange följande uppgifter:

 • hundens registernummer
 • hundens ras
 • hundens namn
 • ägarens namn
 • tid och plats för evenemanget
 • domare
 • championat, vilket championat det borde vara fråga om eller om den har sparats till fel hund
 • dina kontaktuppgifter.

Skicka uppgifterna per e-post: valiot@kennelliitto.fi

 

Hälsoundersökningar

Ange både felaktiga och korrekta uppgifter om följande:

 • hundens registernummer
 • hundens ras
 • hundens namn
 • ägarens namn
 • undersöknings- eller röntgendatum
 • namn på veterinär som undersökt eller röntgat hunden
 • namn på veterinär som gett utlåtandet
 • utlåtandenummer
 • datum då utlåtandet har getts / avläsning har gjorts
 • undersökningsresultat
 • dina kontaktuppgifter.

Skicka uppgifterna per e-post: terveystulokset@kennelliitto.fi

 

Hundens uppgifter eller uppgifter i stamtavlan

Ange följande uppgifter:

 • hundens registernummer
 • hundens ras
 • hundens namn
 • ägarens namn
 • felaktig och korrekt uppgift
 • dina kontaktuppgifter.

Skicka uppgifterna per e-post: rekisterointi@kennelliitto.fi

 

Frågor om Omakoira-tjänsten

Har du problem med användningen av Omakoira-tjänsten? Kolla först om svaret hittas på webbisidorna för Omakoira-tjänsten och i de instruktioner som finns där. Hittar du inte ett svar till din fråga kan du kontakta oss per e-post på adressen omakoira@kennelliitto. Vänligen ange alla nödvändiga uppgifter i ditt meddelande, annars kan vi inte behandla ditt ärende.