Omakoira logo

Avelsdatasystemet, som är öppet för alla, innehåller hälso-, prov- och utställningsresultat, stamtavlor och övriga uppgifter om hundar som är registrerade i Finland.

Omakoira-tjänsten är en personlig tjänst för Kennelklubbens medlemmar. Där kan en medlem ändra och uppdatera sina egna och sina hundars uppgifter samt beställa Kennelklubbens tjänster.

Valplistan är valpköparens viktigaste infobank. Där kan en valpköpare bläddra till exempel rasvis valpkullar som är till salu och få mera information om varje ras.

I eventkalendern finns uppgifter om prov, utställningar och kurser. Eventkalendern är ett behändigt verktyg för alla aktiva hundvänner.

Digitassu är Kennelklubbens digitala lärplattform. I Digitassu hittar du bland annat den finskspråkiga kursen Tuleeko meille koira?, som är öppen för allmänheten. Du bör registrera dig för att kunna använda tjänsten.

I syfte att främja hundars hälsa och välbefinnande har Kennelklubben i samarbete med veterinärer tagit fram flera hälsoundersökningar, som utnyttjas vid avel.

Registrering av hundar är Kennelklubbens tjänst till alla hundägare. Största delen av hundvalparna registreras elektroniskt direkt till något av Kennelklubbens stamtavleregister.

På vår webbplats finns ett omfattande urval av regler och direktiv för hundavel, registrering samt hundsportverksamhet underställd Finska Kennelklubben samt olika digitala och utskrivbara blanketter.

En sammanställning av kontaktuppgifter till våra tjänster hittar du här