Kansli

Gäller ditt ärende till exempel registrering, kontakta rekisterointi@kennelliitto.fi eller 09 8873 0277. Du hittar alla våra servicenummer här.

Personliga e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kennelliitto.fi.

Markku Mähönen
Verksamhetsledare

Ärenden som berör styrelsen och fullmäktige

09 887 300
Raisa Kiesi
Jurist
09 8873 0215
Maarit Nordström
Maarit Nordström
Förbundssekreterare

Styrelsens sekreterare, hundarnas försäkringsvärden

09 8873 0216
Sanna Norhio-Hanski
Ledningsassistent

Hjältehundar

09 8873 0205
Medlemsärenden
Kommunikation och marknadsföring
Viestintäpäällikkö Liisa Suoninen
Liisa Suoninen
Kommunikationschef
050 320 3897, 09 8873 0292
Viestintäasiantuntija Marianna Laitinen
Marianna Laitinen
Kommunikationsspecialist
09 8873 0296
Viestintäsuunnittelija Muusa Kostilainen
Muusa Kostilainen
Kommunikationsplanerare
09 8873 0293
Yhteiskuntasuhteiden koordinaattori Erika Keppola
Erika Keppola
Koordinator för samhällsrelationer
044 565 1808
IT-avdelning
Pekka Kohonen
Systemspecialist

Data för specialklubbar, databaser, bokföringssystem

09 8873 0231
Johanna Salonen
Systemspecialist

Omakoira-medlemstjänst

09 8873 0239
Margit Vekkeli
Margit Vekkeli
Projektkoordinator
09 8873 0240
Mikko Seppälä
Systemspecialist

Nätverk och anordningar

09 8873 0267
Jenna Sinervirta
Jenna Sinervirta
Systemspecialist
09 8873 0268
Avel, uppfödning och hälsa
Päivi Rantasalo
Päivi Rantasalo
Avelskonsulent

PEVISA-frågor, JTO-frågor, arbetsgruppen för ögonsjukdomar, avelsvetenskapliga kommittén, vaccinationsbestämmelser

09 8873 0229
Katariina Mäki
Katariina Mäki
Genetisk sakkunnig

Avelsstrategin, avelsindex, DogWellNet, hälsan hos brakycefala hundraser, arbetsgruppen för hjärtsjukdomar, neurologiarbetsgruppen

09 8873 0228
Heidi Karjalainen
Heidi Karjalainen
Avelssekreterare

Arbetsgruppen för avel på mentalitet, arbetsgruppen för genetiska resurser, anmälningar till knä- och ögonpaneler

09 8873 0213
Liisa Lilja-Maula
Liisa Lilja-Maula
Veterinär

bl.a. avläsning av röntgenbilder
onsdagar kl. 13–15

09 8873 0224
Katariina Suomi
Koordinator, kontaktperson för kennelkonsulter

Frågor som gäller kennelkonsultbesök och kennelkonsultverksamheten, djurskyddsfrågor, ID-märkningsfrågor. Obs! Ej ärenden som berör kennelnamn.

Johanna Kuru
Uppfödarkommitténs föredragande och sekreterare

Regelverket rörande hundhållning och uppfödning, DNA-arbetsgruppen

Evi Helin
Kontaktperson för veterinärer
09 8873 0253
Internationella ärenden och evenemang
Kirsi Salmijärvi
Kirsi Salmijärvi
Avdelningschef

Samarbetspartners

09 8873 0237
Sampo Miettinen
09 8873 0226
Laura Lehdistö
Laura Lehdistö
Evenemangskoordinator
09 8873 0248
Elina Laine
Evenemangsassistent
09 8873 0249
Antidoping
Katariina Suomi
Antidoping

EJ-registrering pga. läkemedelsdispens, förfrågningar om karenstider

09 8873 0283
Utställning
Paula Rekiranta
Utställnings- och domarkommitténs föredragande och sekreterare

Utbildning av exteriördomare, utställningsinstruktörer, rasstandarder

09 8873 0219
Maarika Wallenius
Maarika Wallenius
Utställningssekreterare

Kontakter med utställningsarrangörer, ärenden rörande exteriördomare, domarförteckningar

09 8873 0344
Jarmo Vuorinen
Utställningssekreterare

Kontakter med utställningsarrangörer, ärenden rörande exteriördomare, domarförteckningar

09 8873 0344
Prov och tävling
Jukka Lindholm
Prov- och tävlingskommitténs föredragande och sekreterare

Utbildning och rådgivning för kenneldistrikt och specialklubbar

050 321 8714
Kaisa Åkerman
Prov- och tävlingssekreterare

Jaktprov, internationella prov, rådgivning för arrangörer av prov och tävlingar

09 8873 0286
Ungdomar
Nina Frantsi
Ungdomskoordinator

Ungdomskommittén, ungdomsansvariga i kenneldistrikt

09 8873 0245
Sanna Pirinen
Sanna Pirinen
Kompis- och läshundskoordinator

Sommarläger för ungdomar, junior handling

09 8873 0204
Ekonomi
Unka Sarsila-Etelämäki
Unka Sarsila-Etelämäki
Ekonomi- och förvaltningschef
09 8873 0222
Eija Antila
Ekonomiärenden
09 8873 0211
Kirsi Suomalainen
09 8873 0212
Lea Jokinen
Lea Jokinen
09 8873 0210