Kansli

Gäller ditt ärende till exempel registrering, kontakta rekisterointi@kennelliitto.fi eller 09 8873 0277.

Du hittar alla våra servicenummer här.

Personliga e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kennelliitto.fi.

Markku Mähönen studio2
Markku Mähönen
Verksamhetsledare

Ärenden som berör styrelsen och fullmäktige

09 887 300
Maarit Nordström
Maarit Nordström
Förbundssekreterare

Styrelsens sekreterare, hundarnas försäkringsvärden

09 8873 0216
Mari Luukkonen
Mari Luukkonen
Organisationskoordinator
09 8873 0205
Raisa Kiesi
Jurist
09 8873 0215
Liisa Lilja-Maula
Liisa Lilja-Maula
Veterinär

bl.a. avläsning av röntgenbilder
Telefontid onsdagar kl. 13–15
Obs! Nästa telefontid 15.1.2020

09 8873 0224
Kommunikation och marknadsföring
Viestintäpäällikkö Liisa Suoninen
Liisa Suoninen
Kommunikationschef
050 320 3897, 09 8873 0292
TuuliTopelius
Tuuli Topelius
Kommunikationsspecialist
09 8873 0296 , 050 477 5313
Kaisa Huttunen
Kaisa Huttunen
Webbkommunikationsspecialist

Webbkommunikationsspecialist, Kennelklubbens digitala lärmiljö Digitassu

09 8873 0207
Viestintäsuunnittelija Muusa Kostilainen
Muusa Kostilainen
Kommunikationsplanerare
09 8873 0293
Ekonomi
Unka Sarsila-Etelämäki
Unka Sarsila-Etelämäki
Ekonomi- och förvaltningschef
09 8873 0222
Kirsi Suomalainen
09 8873 0212
Johanna Piippo
Johanna Piippo
Ekonomi- och kansliassistent
09 8873 0211
Lea Jokinen
Lea Jokinen
09 8873 0210
Avel, uppfödning och hälsa
Päivi Rantasalo
Päivi Rantasalo
Avelskonsulent

PEVISA-frågor, JTO-frågor, arbetsgruppen för ögonsjukdomar, avelsvetenskapliga kommittén, vaccinationsbestämmelser

09 8873 0229
Katariina Mäki
Katariina Mäki
Genetisk sakkunnig

Avelsstrategin, avelsindex, DogWellNet, hälsan hos brakycefala hundraser, arbetsgruppen för hjärtsjukdomar, neurologiarbetsgruppen

09 8873 0228
Hanna Kaasalainen
Avelssekreterare
09 8873 0213
Katariina Suomi
Koordinator, kontaktperson för kennelkonsulter

Frågor som gäller kennelkonsultbesök och kennelkonsultverksamheten, djurskyddsfrågor,

Johanna Kuru
Uppfödarkommitténs föredragande och sekreterare

Regelverket rörande hundhållning och uppfödning, DNA-arbetsgruppen

Hannele Laurén
Koordinator för distriktsutbildare och uppfödare

Ärenden som gäller Vuolasvirta-priset

vuolasvirta@kennelliitto.fi

09 8873 0235
Evi Helin
Kontaktperson för veterinärer
09 8873 0253
Saara Heikkinen
Saara Heikkinen
Kontaktperson för veterinärer, praktikant
09 8873 0203
Hundutställningar
Paula Rekiranta
Paula Rekiranta
Utställnings- och domarkommitténs föredragande och sekreterare

Utbildning av exteriördomare, utställningsinstruktörer, rasstandarder

09 8873 0219
Maarika Wallenius
Maarika Wallenius
Utställningssekreterare

Kontakter med utställningsarrangörer, ärenden rörande exteriördomare, domarförteckningar

09 8873 0344
Jarmo Vuorinen
Jarmo Vuorinen
Utställningssekreterare

Kontakter med utställningsarrangörer, ärenden rörande exteriördomare, domarförteckningar

09 8873 0344
Ungdomsverksamhet
Laura Jousi
Laura Jousi

Ungdomskoordinator

09 8873 0245
Prov och tävling
Jukka Lindholm
Prov- och tävlingskommitténs föredragande och sekreterare

Utbildning och rådgivning för kenneldistrikt och specialklubbar

050 321 8714
Kaisa Åkerman
Prov- och tävlingssekreterare

Jaktprov, internationella prov, rådgivning för arrangörer av prov och tävlingar

09 8873 0286
Kompis- och läshundsverksamhet
Sanna Pirinen
Sanna Pirinen
Kompis- och läshundskoordinator
09 8873 0204
Anni Hirvonen
Planerare för kompis- och läshundsverksamhet
09 8873 0206
Antidoping
Katariina Suomi
Antidoping

EJ-registrering pga. läkemedelsdispens, förfrågningar om karenstider

09 8873 0283
Internationella ärenden och evenemang
Kirsi Salmijärvi
Kirsi Salmijärvi
Avdelningschef

Samarbetspartners

09 8873 0237
Sampo Miettinen
09 8873 0226
Laura Lehdistö
Laura Lehdistö
Evenemangskoordinator
09 8873 0248
Satu Salminen
Satu Svahn
Utbildnings- och evenemangskoordinator
09 88730249
Anna Nygård
Översättare
+358 9 8873 0254
IT-avdelning
Jonna Päivike
Jonna Sipi
Personalchef
09 8873 0233
Margit Vekkeli
Margit Vekkeli
Projektkoordinator

Koiranet-projekt

09 8873 0240
Johanna Salonen
Systemspecialist

Omakoira-medlemstjänst

09 8873 0239
Jenna Sinervirta
Jenna Sinervirta
Systemspecialist

Omakoira-mobilapplikation

09 8873 0268
Merete Lindgrén
Systemspecialist
09 8873 0270
Pekka Kohonen
Systemspecialist

Omakoira-tjänst, databas, bokföringssystem

09 8873 0231
Mikko Seppälä
Systemspecialist

Nätverk och anordningar

09 8873 0267