Ägarbyte omfattas av samma krav oavsett huruvida hunden är registrerad i Kennelklubbens officiella register eller endast anmälts till Kennelklubbens id-märknings- och ägarregister.

Läs mer om ägarbyte