Omistajamuutos kätevästi Omakoira-palvelulla tai Omakoira-mobiilisovelluksella

Omistajamuutos tehdään, kun koira vaihtaa omistajaa esimerkiksi aikuisena. Muutoksen voi tehdä Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksella. Sen tekemiseen tarvitaan edellisen omistajan antama valtuutusavain. Edellinen omistaja löytää sen omasta Omakoira-palvelustaan koiran tietojen yhteydestä. Jos koiralle halutaan merkitä useampi omistaja, muutos tehdään Omakoira-palvelussa. Mobiilisovellus ei sovellu omistajamuutoksen tekemiseen silloin kun koiralle tulee useampi omistaja.

Omistajamuutoksen voi tehdä myös omistajamuutoskortin tai luovuttajan/luovuttajien allekirjoittaman omistajamuutosilmoituslomakkeen, kauppakirjan tai muun omistusoikeuden kiistattomasti osoittavan asiakirjan perusteella postitse. Koiran kaikkien omistajien on allekirjoitettava omistajamuutosilmoitus.

Omistajanmuutosta koskevat samat vaatimukset riippumatta siitä, onko koira rekisteröity Kennelliiton viralliseen rekisteriin, tai pelkästään ilmoitettu Kennelliiton ylläpitämään tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteriin.