Tukisuhdetta aloitettaessa koira helpottaa luottamuksen syntymistä tukihenkilön ja lapsen välille. Ennakkoluulottomalle koiralle on helpompi kertoa vaikeistakin asioista ja koiran elekieltä voidaan hyödyntää omien tunteiden peilaamiseen. Hoitotoimenpiteisiin osallistumalla lapsi voi oppia ymmärtämään eläimen tarpeet ja tuntemaan empatiaa. Koiran ja tukihenkilön kanssa ulkoilu motivoi liikkumaan. Pääpaino tapaamisilla onkin yhteisillä ulkoiluhetkillä.

Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi voi hakea luotettava ja turvallinen aikuinen, jolla on mahdollisuus sitoutua toimintaan. Yhteistyökyky ja kyky lukea omaa koiraa ovat tärkeitä taitoja tukihenkilölle. Toimintaan soveltuva koira on hoidettu, terve ja sosiaalinen. Koira on tottunut lapsiin, perustottelevainen ja yhteistyöhaluinen. Toimintaan valittujen koirien soveltuvuus arvioidaan ja tukihenkilöt haastatellaan ja koulutetaan toimintaan.

ressu2


Ressu-toiminta sai alkunsa vuonna 2013 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana projektina. Noin 40 lasta ja nuorta on saanut tukea Ressu-toiminnan koirilta ja tukihenkilöiltä Etelä- ja Lounais-Suomen alueella. Tukihenkilöitä koulutetaan vuosittain lisää.

Toiminnan taustajärjestö on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry. Toiminnan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Ressu-toiminta