Kasvattajan jatkokurssin tavoite

• Lisätä koirankasvatuksen vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta
• Syventää kasvattajan tietämystä perinnöllisyydestä ja jalostuksen periaatteista
• Perehdyttää kasvattaja koiran luonteen arviointiin ja tuoda esille sen merkitystä koiranjalostuksessa
• Antaa tietoa kennelin perustamiseen liittyvistä asioista
• Tuoda esille koiranjalostuksen ajankohtaisia aiheita
• Kurssin suorittaminen on yksi ulkomuototuomarikurssille pääsyn edellytyksistä

Kurssiohjelman painopisteet

• Eläinsuojelulaki
• Kennelin perustaminen, kirjanpito ja arvonlisävero
• Kennelin toiminnan suunnittelu
• Koiran jalostus ja koiran luonne jalostuksessa
• Jalostuksen tavoiteohjelma

Miten kurssille ilmoittaudutaan

Kursseista ilmoitetaan Kennelliiton tapahtumakalenterissakennelpiirien nettisivuilla sekä lisäksi Koiramme-lehdessä.
Kurssin toteutuksesta vastaa kennelpiirin aluekouluttaja. Osallistujat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli osallistujamäärä on rajoitettu.

Lisätietoa kurssista

Osallistujille toimitetaan sähköpostitse kurssiaikataulu noin viikkoa ennen tapahtumaa. Kurssimateriaali on ladattavissa ja tulostettavissa tämän sivun alareunassa. Jos haluat, voit tilata valmiiksi tulostetun materiaalin Showlinkin verkkokaupasta. Kasvattajan käsikirja jaetaan osallistujille kurssipaikalla.

Jatkokurssille voi osallistua suoritettuaan kasvattajan peruskurssin hyväksytysti. Kurssiin kuuluu kirjallinen tehtävä, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen.

Alla kurssimateriaali. Kasvattajan jatkokurssin materiaalia ei saa julkaista kaupallisessa tarkoituksessa kirjallisessa eikä sähköisessä muodossa ilman Suomen Kennelliiton lupaa.