Paimennuskollegio

Mitä ovat paimennuskokeet?

Kokeessa koiran ja ohjaajan on yhteistyössä kuljetettava lammaslauma rauhallisesti ja hallitusti tuomarin suunnitteleman radan läpi. Lisäksi on paimennustaipumustesti, jossa arvioidaan nuoren koiran luontaisia taipumuksia paimennukseen siinä vaiheessa, kun koulutus on vasta alkamassa.

Kennelliiton paimennuskokeet perustuvat FCI:n paimennussääntöihin, jotka edustavat keskieurooppalaista paimennustraditiota jossa on paimennettu suuria laumoja käytännön töitä jäljittelevillä radoilla.

Kenelle laji sopii?

Laji on avoin kaikille paimenkoiraroduille ryhmistä 1, 2 ja 5, pois lukien bordercolliet ja australiankelpiet joille on omat paimennuskokeet.  Paimennuksessa menestyminen edellyttää koiralta hyvää eläinsilmää, koulutettavuutta ja yhteistyöhalua ohjaajan kanssa sekä tervettä rakennetta ja hyvää fyysistä kuntoa. Paimenkoiran ohjaajan tulee lisäksi osata lukea ja käsitellä myös paimennettavia eläimiä niiden hyvinvointi huomioon ottaen.

Mikä on lajin tarkoitus?

Lajin tarkoituksena on testata, ylläpitää ja kehittää koirien luontaisia paimennustaipumuksia jalostusta varten sekä kouluttaa koiria työkäyttöön. Ohjaaja oppii lajin kautta tuntemaan koiransa, oman rodun ja muiden paimenkoirarotujen alkuperäisen käyttötarkoituksen paremmin.

Miten kilpaillaan?

Paimennuskokeet jakautuvat kolmeen osaan: paimennustaipumustesti, paimennuksen esikoe ja paimennuskokeet. Paimennuskokeissa on kolme tasoluokkaa, joissa edetään saatujen tulosten perusteella. Paimennuskokeet ovat rodunomaisia kokeita ja niistä on mahdollista valioitua.

Paimennustaipumustesti on vapaaehtoinen ja siinä arvioidaan nuorten koirien luontaisia taipumuksia koulutuksen alkuvaiheessa. Testi suoritetaan pyöröaitauksessa ja koira on alkuun kytkettynä, kunnes sen hallittavuus voidaan varmistaa. Arvioitavia asioita ovat kiinnostus paimennettaviin eläimiin, paimennustyyli ja yhteistyökyky ohjaajan kanssa. Koira saa arvion hyväksytty, hylätty tai suositellaan uudelleen testausta.

Paimennuksen esikoe on suoritettava ennen kuin pääsee kilpailemaan. Siihen kuuluu lauman otto ulos aitauksesta, kuljetus erilaisia esteitä sisältävällä radalla, pysäytys ja laidunnus sekä lopuksi uudelleenhäkitys. Koira on valmis suorittamaan esikokeen, kun se on hyvin syttynyt paimennukseen, työskentelee rauhallisesti ja pitkäkestoisesti sekä on ohjaajan hallinnassa totellen peruskäskyjä. Koe arvostellaan hyväksytty/hylätty ja hyväksytyn tuloksen raja on 60 % maksimipisteisteistä. Esikokeessa lammaslauma on vähintään 10 eläintä.

Paimennuskokeiden radat sisältävät erilaisia tehtäviä, kuten lauman kuljetus erilaisten esteiden läpi, laidunnus, yksittäisen eläimen kiinniotto jne. Tehtävien järjestys voi kuitenkin vaihdella tilalta toiseen ja radat ovat erilaisia, mikä testaa koiran ja ohjaajan eläintenkäsittelytaitoja. Radan pituus ja tehtävien määrä kasvaa ylempiin luokkiin noustaessa. Hyväksytyn tuloksen ja koulutustunnuksen raja on 70 % maksimipistemäärästä. Saatuaan koulutustunnuksen alemmasta luokasta koirakko voi siirtyä seuraavaan luokkaan. Kokeissa laumassa on lampaita 15-80.

Miten harrastus aloitetaan?

Paimennusharjoittelun ensimmäinen vaihe on ns. sytyttely, jossa herätetään koiran luontainen kiinnostus paimennettaviin eläimiin ja se alkaa osoittaa paimenkoiralle tyypillisiä käytösmalleja. Syttymisikä vaihtelee alle puolivuotiaasta ylöspäin, yleensä kuitenkin n. puoleentoista ikävuoteen mennessä.  Kun koira on syttynyt, voidaan aloittaa varsinainen koulutus, jolloin koira saadaan toimimaan hallitusti ja ohjaajan käskyjen mukaan. Pelkästään koulutuksella ei kuitenkaan voi rakentaa paimenkoiraa, vaan perustaksi tarvitaan aina luontainen taipumus hallita paimennettavia eläimiä.

Paimennus vaikuttaa paimennettavien eläinten hyvinvointiin, joten koiran sytyttely ja koulutus tulee aloittaa paimennukseen tottuneilla eläimillä ja osaavan kouluttajan ohjauksessa.

Kilpailevan koiran täytyy olla vähintään 12 kuukauden ikäinen, terve, tunnistusmerkitty ja rokotettu Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti. Paimennustaipumustestiin koira voi osallistua vähintään 9 kuukauden iässä. Koiran tulee olla ohjaajan hallinnassa.

Shetlanninlammaskoira paimentaa
Kuva: Jaana Siltanen