Näitä edellytetään
  • koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan tutkimuksen yhteydessä
  • lausunnon antaja tai mahdollinen näytteenottaja on Kennelliiton hyväksymä
  • koira on täyttänyt lausuntohetkellä mahdollisesti vaadittavan vähimmäisiän

Ennakkolähete terveystutkimukseen

Tilaa sähköinen lähete virallisiin terveystutkimuksiin etukäteen ennen eläinlääkärille menoa. Ainoastaan silmätutkimukseen ja maksalausuntoon ei vielä ole sähköistä lähetettä. Ennakkoon tehty lähete on edullisempi. Ennakkolähetteen teko on aina pakollista seuraavista tutkimuksista: Kuulotututkimus, DNA-tutkimukset ja Kävelytesti.

Lähetteen tilaaminen ei edellytä eläinlääkärin tai eläinlääkäriaseman valintaa. Tutkimusaika kannattaa kuitenkin varata ennen sähköisen lähetteen tilaamista. Eläinlääkäriasemalla omistajan ei enää tarvitse täyttää erillisiä tutkimuslomakkeita, koska tiedot ovat saatavilla sähköisesti. Eläinlääkärin antamat lausunnot myös tallentuvat suoraan lausumisen yhteydessä Kennelliiton tietokantaan.

Tällä hetkellä sähköisen lähetteen voi tehdä vain Kennelliiton tietokannasta löytyvälle koiralle.

Voit tilata lähetteen terveystutkimukseen täältä

Tulosten tallentaminen

Eläinlääkäri tallentaa tulokset tai liittää röntgenkuvat sähköisesti suoraan lähetteelle tutkimuksen yhteydessä. Kennelliiton antamista lausunnoista (lonkka-, kyynär-, selkä- ja syringomyelialausunnot) peritään normaali lausuntomaksu lähetteen tilaamisen yhteydessä. Eläinlääkärissä lausuttavien tutkimusten yhteydessä Kennelliitto perii maksun lähetteen tilaamisesta. Maksu kattaa koiran omistajan sähköisen tunnistautumisen.

Lisätietoa virallisten tutkimusten käytännön toteutuksesta

•    DNA-tutkimukset
•    Kuulotutkimus (BAER)
•    Kävelytesti
•    Lonkka- ja kyynärnivellausunto
•    Maksalausunnot
•    Polvilumpioluksaatiolausunto (polvilumpion sijoiltaanmeno)
•    Selkälausunto
•    Silmälausunto
•    Sydänlausunto
•    Syringomyelialausunto

Jalostukseen käytettäville koirille on rotukohtaisia terveystutkimuksiin liittyviä ehtoja (PEVISA). Tarkista oman rotusi vaatimukset. Huomioi myös tutkimusten voimassaoloaika sekä se, että koiran saama huonompi tulos ei yleensä kumoudu, vaikka itse lausunto PEVISA-ohjelman voimassaolomäärityksen mukaan olisikin vanhentunut. Huonomman tuloksen voi kumota sairauskohtaisen menettelyn kautta, esimerkiksi paneelissa.

Sairaalle koiralle voi saada epävirallisen lausunnon

Kun pyritään vähentämään perinnöllisten sairauksien esiintymistä, on tieto jokaisen yksilön sairaudesta tärkeä, vaikka tutkimus ei kaikilta osin olisikaan täyttänyt vaadittavaa menettelyä. Tämän vuoksi Kennelliiton tietokantaan on tallennettu jonkin verran epävirallisiksi merkittyjä tuloksia.

Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen. Syringomyeliassa sairaiden koirien magneettikuvia otetaan vastaan myös muilta kuin Kennelliiton hyväksymiltä syringokuvaajilta.

Sairaan koiran epävirallisia tuloksia voidaan tällä hetkellä tallentaa seuraavissa sairauksissa:

•    lonkkanivelen kasvuhäiriö
•    kyynärnivelen kasvuhäiriö
•    polvilumpion sijoiltaanmeno
•    selkäohjeen alaiset sairaudet
•    syringomyelia

Lonkka-, kyynär- tai selkälausunto

•    Toimita röntgenkuvat tai tietokonetomografian (kyynärnivelet) tulokset Kennelliittoon
•    Röntgenlähetteeseen kirjataan, että koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai että koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi
•    Sairaan koiran tulos on mahdollista kirjata ilman maksua, toive maksuttomuudesta kirjataan lähetteeseen
•    Liitä mukaan sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat ja tietokonetomografiatulokset

Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Polvilausunto

•    Pyydä eläinlääkäriä täyttämään polvilausunto ja merkitsemään siihen koiran tulos ennen operoinnin suorittamista tai koiran lopettamista
•    Pyydä eläinlääkäriä merkitsemään lausuntoon myös tieto operoinnista tai lopetuksesta
•    Lausunto toimitetaan Kennelliittoon

Tulos tallennetaan jalostustietojärjestelmään sen mukaisesti minkä asteen eläinlääkäri polvilausuntoon merkitsee. Operoiduille koirille merkitään tuloksen lisäksi lisätieto "operoitu".

Syringomyelialausunto

•    Pyydä eläinlääkäriä toimittamaan magneettikuvat sekä koiran sairaskertomus Kennelliittoon syringomyelialähetteen kera
•    Sairaan koiran tulos kirjataan ilman maksua, kun eläinlääkäri on rastittanut lähetteeseen koiran oireilevaksi sekä kuvaillut oireet

Kuvien laadun ja sairaskertomuksen tulee olla riittävät. Kuvaustulos tallennetaan jalostustietojärjestelmään.

Kaikkien virallisten terveystutkimusten yhteydessä on ilmoitettava koiralle tehdystä leikkauksesta

Viedessään koiran Kennelliiton viralliseen terveystutkimukseen tulee omistajan ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus, tai syringomyelian osalta, jos koiralla on syringomyeliaan liittyviä oireita. Asia merkitään lähetteeseen (lonkka- ja kyynärnivelet, selkä, syringomyelia) tai lausuntolomakkeeseen (polvet). Koiran sairaskertomus liitetään mukaan.

Virallisten tutkimustulosten periaatteet määritellään PEVISA-ohjeessa