Perinnöllisiä vikoja ja sairauksia pyritään ennaltaehkäisemään virallisilla terveystutkimuksilla

Jalostukseen käytettäville koirille on rotukohtaisia terveystutkimuksiin liittyviä ehtoja (PEVISA), joiden avulla Kennelliitto valvoo rotujärjestön aloitteesta jalostukseen käytettävien koirien terveyttä ja hyvinvointia. Täältä voi tarkistaa eri rotujen vaatimukset.

Virallisen terveystutkimuksen edellytyksiä:

 • Koiranomistaja on tehnyt ennakkolähetteen ennen eläinlääkärille menoa.
 • Koira on tunnistusmerkitty ja merkintä tarkastetaan tutkimuksen tai näytteenoton yhteydessä.
 • Lausunnon antaja tai mahdollinen näytteenottaja on Kennelliiton hyväksymä.
 • Koira on täyttänyt lausuntohetkellä kyseisessä tutkimuksessa mahdollisesti vaaditun vähimmäisiän.

Kennelliitto virallisia terveystutkimuksia tekeviä lääkäreitä löytyy täältä.

Ennakkolähete tuli pakolliseksi kaikkiin terveystutkimuksiin 3.1.2022

Koiranomistajan tulee tilata sähköinen ennakkolähete Omakoira-palvelusta ennen kuin hän vie koiransa virallisiin terveystutkimuksiin. Näin eläinlääkäri pystyy koiran tutkittuaan tallentamaan terveystutkimuksen tulokset sähköisesti suoraan jalostustietojärjestelmään. Myös Kennelliiton lausuntoa vaativien röntgentutkimusten käsittely nopeutuu sähköisiä lähetteitä käyttämällä. Omakoira-palveluun pääset täältä.

Ohje sähköisen ennakkolähetteen tekemiseen löytyy tästä:

Downloadable file
Sähköisen ennakkolähetteen tilaaminen ja maksaminen terveystutkimuksiin Omakoira-palvelun kautta
Sähköinen ennakkolähete vaaditaan aina Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin, jotta viralliset terveystutkimustulokset saadaan tallenntettua Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Sähköinen ennakkolähete tilataan Omakoira-palvelun kautta. Ohje on päivitetty 4.1.2022.
Päivitetty 17.6.2021
Sähköisen ennakkolähetteen tilaaminen ja maksaminen terveystutkimuksiin Omakoira-palvelun kautta
Sähköinen ennakkolähete vaaditaan aina Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin, jotta viralliset terveystutkimustulokset saadaan tallenntettua Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.
Sähköinen ennakkolähete tilataan Omakoira-palvelun kautta.
Ohje on päivitetty 4.1.2022.
Päivitetty
Beställning och betalning av digital förhandsremiss till hälsoundersökningar via Omakoira-tjänsten
Päivitetty

Kennelliiton jäsenet voivat tilata ja maksaa terveystutkimuslähetteitä ja Kennelliiton lausuntoja Omakoira-palvelun lisäksi myös Omakoira-mobiilisovelluksella, joka on puhelimessa ja tabletilla toimiva Kennelliiton jäsenpalvelu. Ohjeet lähetteen tilaamiseen mobiilisovelluksella löytyy täältä. 

1.1.2022 jälkeen tilattu, käyttämätön lähete on voimassa 6 kuukautta, jonka jälkeen se poistetaan. Tilaaja voi kuitenkin saada lähetteelle lisäaikaa maksusta. Lisäaika on tilattava kuukautta ennen lähetteen voimassaolon umpeutumista. Kun koiralle tehdään omistajanmuutos, käyttämätön lähete poistetaan.

Ennakkolähetettä tehdessä ei vielä tarvitse tietää varsinaisen tutkimuksen tai kuvantamisen suorittavaa eläinlääkäriä, eläinlääkäriasemaa tai joukkotarkastuspaikkaa. Tutkimusajan eläinlääkärille voi varata ennakkolähetteen tekemisen jälkeenkin. Kennelliiton hyväksymät virallisia terveystutkimuksia tekevät eläinlääkärit löydät täältä.

Kennelliiton antamista lonkka-, kyynär-, olka-, selkä- ja syringomyelialausunnoista peritään ennakkolähetemaksun lisäksi myös lausuntomaksu lähetteen tilaamisen yhteydessä. Ennakkolähetteiden ja terveystutkimuksiin mahdollisesti liittyvien lausuntomaksujen hinnasto löytyy täältä.

Viedessään koiran Kennelliiton viralliseen terveystutkimukseen koiranomistajan tulee ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus. Syringomyelian osalta koiranomistajan tulee myös kertoa,  jos koiralla on syringomyeliaan liittyviä oireita. Eläinlääkäri kirjaa operaation tai oirehtimisen lähetteeseen tutkimuksen tai kuvantamisen yhteydessä sekä liittää koiran sairaskertomuksen siihen mukaan. 

Lisätietoa virallisten tutkimusten käytännön toteutuksesta: 

Huom! Sähköisen lähetteen voi tilata myös tuonti-/ulkomaiselle koiralle. Jos koira ei kuulu FCI:n tai Kennelliiton hyväksymiin rotuihin, se tulee rekisteröidä joko FIX tai ER-rekisteriin ennen ennakkolähetteen tilaamista.

Myös sairaalle koiralle voidaan kirjata epävirallinen lausunto

Perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisemisessä on tärkeää, että rekisteriin kirjataan tietoja myös oireilevista yksilöistä. Tämän vuoksi Kennelliiton tietokantaan tallennetaan myös sellaisia löydöksiä, jotka eivät kaikilta osin täytä virallisiin terveystutkimuksiin vaadittavia menettelyjä. Tällaisissa tapauksissa eläinlääkäri voi tehdä lähetteen epävirallisen tutkimustuloksen kirjaamiseen klinikalla.

Esimerkiksi syringomyeliassa sairaiden koirien magneettikuvia otetaan vastaan myös muilta kuin Kennelliiton hyväksymiltä syringokuvaajilta. Sairaiden koirien tietoja voidaan myös tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen.

Sairaan koiran epävirallisia tuloksia voidaan tällä hetkellä tallentaa seuraavissa sairauksissa:

 • lonkkanivelen kasvuhäiriö
 • kyynärnivelen inkongruenssi
 • kyynärnivelen kasvuhäiriö
 • olkanivelen kasvuhäiriö
 • polvilumpion sijoiltaanmeno
 • selkäohjeen alaiset sairaudet
 • syringomyelia

Sairaan koiran lonkka-, kyynär-, olka- tai selkälausunnon kirjaaminen

 • Eläinlääkäri/klinikka tallentaa koiralle sähköisen lähetteen ja toimittaa röntgenkuvat Kennelliittoon sähköisesti.Tietokonetomografiakuvat (kyynär- tai olkanivelet) toimitetaan mieluimmin sähköpostilla (WeTransfer) tai postitse CD:llä tai USB-muistitikulla.
 • Röntgenlähetteeseen kirjataan, että koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai että koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi
 • Lähetteelle liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat ja tietokonetomografiatulokset

Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Sairaan koiran polvilausunnon kirjaaminen

 • Eläinlääkäri tallentaa sähköisen polvilähetteen, jonka liitteeksi lisätään sairauskertomus. Jos koira lopetetaan, merkitään tulokseksi polvien aste eläinlääkärin tutkimuksen mukaan.
 • Polvilumpion luksaation vuoksi leikattavalle tai leikatulle koiralle merkitään leikatun polven osalta tulokseksi "operoitu".
 • Merkintä "operoitu" huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimman luokan mukaisena tuloksena (aste 4).

Sairaan koiran syringomyelialausunnon kirjaaminen

 • Eläinlääkäri toimittaa magneettikuvat sekä koiran sairaskertomuksen Kennelliittoon syringomyelialähetteen kera
 • Sairaan koiran tulos kirjataan ilman maksua, kun eläinlääkäri on rastittanut lähetteeseen koiran oireilevaksi sekä kuvaillut oireet

Kuvien laadun ja sairaskertomuksen tulee olla riittävät. Kuvaustulos tallennetaan jalostustietojärjestelmään.