Perinnöllisiä vikoja ja sairauksia pyritään ennaltaehkäisemään virallisilla terveystutkimuksilla

Jalostukseen käytettäville koirille on rotukohtaisia terveystutkimuksiin liittyviä ehtoja (PEVISA), joiden avulla Kennelliitto valvoo rotujärjestön aloitteesta jalostukseen käytettävien koirien terveyttä ja hyvinvointia. Täältä voi tarkistaa eri rotujen vaatimukset.

Virallisen terveystutkimuksen edellytyksiä:

  • Koiranomistaja on tehnyt ennakkolähetteen ennen eläinlääkärille menoa.
  • Koira on tunnistusmerkitty ja merkintä tarkastetaan tutkimuksen tai näytteenoton yhteydessä.
  • Lausunnon antaja tai mahdollinen näytteenottaja on Kennelliiton hyväksymä.
  • Koira on täyttänyt lausuntohetkellä kyseisessä tutkimuksessa mahdollisesti vaaditun vähimmäisiän.

Kennelliitto virallisia terveystutkimuksia tekeviä lääkäreitä löytyy täältä.

Ennakkolähete tuli pakolliseksi kaikkiin terveystutkimuksiin 3.1.2022

Koiranomistajan tulee tilata sähköinen ennakkolähete Omakoira-palvelusta ennen kuin hän vie koiransa virallisiin terveystutkimuksiin. Näin eläinlääkäri pystyy koiran tutkittuaan tallentamaan terveystutkimuksen tulokset sähköisesti suoraan jalostustietojärjestelmään. Myös Kennelliiton lausuntoa vaativien röntgentutkimusten käsittely nopeutuu sähköisiä lähetteitä käyttämällä. Omakoira-palveluun pääset täältä.

Ohje sähköisen ennakkolähetteen tekemiseen löytyy tästä:

Downloadable file
Sähköisen ennakkolähetteen tilaaminen ja maksaminen terveystutkimuksiin Omakoira-palvelun kautta
Sähköinen ennakkolähete vaaditaan aina Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin, jotta viralliset terveystutkimustulokset saadaan tallenntettua Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Sähköinen ennakkolähete tilataan Omakoira-palvelun kautta. Ohje on päivitetty 4.1.2022.
Päivitetty 17.6.2021
Sähköisen ennakkolähetteen tilaaminen ja maksaminen terveystutkimuksiin Omakoira-palvelun kautta
Sähköinen ennakkolähete vaaditaan aina Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin, jotta viralliset terveystutkimustulokset saadaan tallenntettua Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.
Sähköinen ennakkolähete tilataan Omakoira-palvelun kautta.
Ohje on päivitetty 4.1.2022.
Päivitetty
Beställning och betalning av digital förhandsremiss till hälsoundersökningar via Omakoira-tjänsten
Päivitetty

Kennelliiton jäsenet voivat tilata ja maksaa terveystutkimuslähetteitä ja Kennelliiton lausuntoja Omakoira-palvelun lisäksi myös Omakoira-mobiilisovelluksella, joka on puhelimessa ja tabletilla toimiva Kennelliiton jäsenpalvelu. Ohjeet lähetteen tilaamiseen mobiilisovelluksella löytyy täältä. 

1.1.2022 jälkeen tilatut käyttämättömät lähetteet ovat voimassa määräajan, 1.1.2022 jälkeen tilatut lähetteet ovat voimassa 6 kuukautta ja 7.12.2022 jälkeen tilatut lähetteet 12 kuukautta. Käyttämättä jääneet lähetteet mitätöityvät määräajan jälkeen. Tilaaja voi kuitenkin saada lähetteelle lisäaikaa maksusta. Lisäaika on tilattava kuukautta ennen lähetteen voimassaolon umpeutumista. Kun koiralle tehdään omistajanmuutos, käyttämätön lähete poistetaan.

Ennakkolähetettä tehdessä ei vielä tarvitse tietää varsinaisen tutkimuksen tai kuvantamisen suorittavaa eläinlääkäriä, eläinlääkäriasemaa tai joukkotarkastuspaikkaa. Tutkimusajan eläinlääkärille voi varata ennakkolähetteen tekemisen jälkeenkin. Kennelliiton hyväksymät virallisia terveystutkimuksia tekevät eläinlääkärit löydät täältä.

Kennelliiton antamista lonkka-, kyynär-, olka-, selkä- ja syringomyelialausunnoista peritään ennakkolähetemaksun lisäksi myös lausuntomaksu lähetteen tilaamisen yhteydessä. Ennakkolähetteiden ja terveystutkimuksiin mahdollisesti liittyvien lausuntomaksujen hinnasto löytyy täältä.

Viedessään koiran Kennelliiton viralliseen terveystutkimukseen koiranomistajan tulee ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus. Syringomyelian osalta koiranomistajan tulee myös kertoa,  jos koiralla on syringomyeliaan liittyviä oireita. Eläinlääkäri kirjaa operaation tai oirehtimisen lähetteeseen tutkimuksen tai kuvantamisen yhteydessä sekä liittää koiran sairaskertomuksen siihen mukaan. 

Lisätietoa virallisten tutkimusten käytännön toteutuksesta: 

Huom! Sähköisen lähetteen voi tilata myös tuonti-/ulkomaiselle koiralle. Jos koira ei kuulu FCI:n tai Kennelliiton hyväksymiin rotuihin, tulee se merkitä joko tunnistusmerkintätietokantaan tai ER-rekisteriin ennen ennakkolähetteen tilaamista.

Sairaalle koiralle voidaan kirjata epävirallinen lausunto

Perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisemisessä on tärkeää, että rekisteriin kirjataan tietoja myös oireilevista yksilöistä. Tämän vuoksi Kennelliiton tietokantaan tallennetaan myös sellaisia löydöksiä, jotka eivät kaikilta osin täytä virallisiin terveystutkimuksiin vaadittavia menettelyjä. Tällaisissa tapauksissa eläinlääkäri voi tehdä lähetteen epävirallisen tutkimustuloksen kirjaamiseen klinikalla.

Epävirallinen lausunto on omistajalle maksuton. Lisää tietoa epävirallisista lausunnoista löydät täältä.