Perinnöllisiä vikoja ja sairauksia pyritään ennaltaehkäisemään virallisilla terveystutkimuksilla

Jalostukseen käytettäville koirille on rotukohtaisia terveystutkimuksiin liittyviä ehtoja (PEVISA), joiden avulla Kennelliitto valvoo rotujärjestön aloitteesta jalostukseen käytettävien koirien terveyttä ja hyvinvointia. Täältä voi tarkistaa eri rotujen vaatimukset.

Virallisen terveystutkimuksen edellytyksiä:

  • Koiranomistaja on tehnyt ennakkolähetteen ennen eläinlääkärille menoa.
  • Koira on merkitty Kennelliiton ylläpitämään rekisteriin tai, jos kyseessä on tuonti- tai ulkomainen koira, Kennelliiton hyväksymään ulkomaiseen rekisteriin.
  • Koira on tunnistusmerkitty ja merkintä tarkastetaan tutkimuksen tai näytteenoton yhteydessä.
  • Lausunnon antaja tai mahdollinen näytteenottaja on Kennelliiton hyväksymä.
  • Koira on täyttänyt lausuntohetkellä kyseisessä tutkimuksessa mahdollisesti vaaditun vähimmäisiän.

Kennelliitto virallisia terveystutkimuksia tekeviä lääkäreitä löytyy täältä.

Kaikkiin terveystutkimuksiin tulee tilata sähköinen lähete

Koiranomistajan tulee tilata sähköinen ennakkolähete Omakoira-palvelusta ennen kuin hän vie koiransa sellaisiin terveystutkimuksiin, joiden tulos tallennetaan Kennelliiton tietokantaan. Näin eläinlääkäri pystyy tallentamaan terveystutkimuksen tulokset sähköisesti suoraan jalostustietojärjestelmään sellaisten tutkimusten osalta, joissa lausunnon antaa tutkimuksen tekevä eläinlääkäri ja joiden osalta tallennus eläinlääkärin toimesta on mahdollista. Röntgen- ja syringomyeliatutkimusten osalta kuvia ei voi lähettää Kennelliittoon lausuttavaksi, ellei lähetettä ole tilattu. Omakoira-palveluun pääset täältä.

Ohje sähköisen ennakkolähetteen tekemiseen löytyy tästä:

Downloadable file
Sähköisen ennakkolähetteen tilaaminen ja maksaminen terveystutkimuksiin Omakoira-palvelun kautta
Sähköinen ennakkolähete vaaditaan aina Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin, jotta viralliset terveystutkimustulokset saadaan tallenntettua Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Sähköinen ennakkolähete tilataan Omakoira-palvelun kautta. Ohje on päivitetty 4.1.2022.
Updated 17.6.2021
Sähköisen ennakkolähetteen tilaaminen ja maksaminen terveystutkimuksiin Omakoira-palvelun kautta
Sähköinen ennakkolähete vaaditaan aina Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin, jotta viralliset terveystutkimustulokset saadaan tallenntettua Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.
Sähköinen ennakkolähete tilataan Omakoira-palvelun kautta.
Ohje on päivitetty 4.1.2022.
Updated
Beställning och betalning av digital förhandsremiss till hälsoundersökningar via Omakoira-tjänsten
Updated

Kennelliiton jäsenet voivat tilata ja maksaa terveystutkimuslähetteitä ja Kennelliiton lausuntoja Omakoira-palvelun lisäksi myös Omakoira-mobiilisovelluksella, joka on puhelimessa ja tabletilla toimiva Kennelliiton jäsenpalvelu. Ohjeet lähetteen tilaamiseen mobiilisovelluksella löytyy täältä.

Tilatut lähetteet ovat voimassa 12 kuukautta ja ne ovat käytettävissä heti onnistuneen tilauksen jälkeen. Tilauksesta ei tule erillistä vahvistusta, vaan tilaamasi lähetteet näet Omakoira-palvelusta Terveystutkimukset-osiosta. Eläinlääkäri löytää koiralle tilatut lähetteet koiran rekisterinumerolla sähköisestä järjestelmästä.

Lähetettä tilattaessa ei vielä tarvitse tietää varsinaisen tutkimuksen tai kuvantamisen suorittavaa eläinlääkäriä, eläinlääkäriasemaa tai joukkotarkastuspaikkaa. Tutkimusajan eläinlääkärille voi varata lähetteen tekemisen jälkeenkin. Kennelliiton hyväksymät virallisia terveystutkimuksia tekevät eläinlääkärit löydät täältä.

Lähetteestä peritään tilauksen yhteydessä maksu, hinnasto löytyy täältä. Kennelliiton antamista lonkka-, kyynär-, olka-, selkä- ja syringomyelialausunnoista peritään ennakkolähetemaksun sijaan lausuntomaksu lähetteen tilaamisen yhteydessä.

Käyttämättömät lähetteet mitätöityvät määräajan jälkeen sekä välittömästi omistajamuutoksen yhteydessä. Lähete- tai lausuntomaksua vanhentuneista tai mitätöityneistä lähetteistä ei palauteta. Tilaaja voi kuitenkin tarvittaessa uusia tilaamansa lonkka-, kyynär- ja olkanivel- sekä selkä- ja syringomyelialähetteet Omakoira-palvelussa voimassaoloajan puitteissa. Lähetteen uusimisesta sen voimassaoloaikana peritään ainoastaan hinnaston mukainen lähetemaksu. Lähetteen vanhenemisesta lähetetään sähköpostilmoitus ja lähetteen voi uusia kuukautta ennen voimassaolon päättymistä.

Viedessään koiran Kennelliiton viralliseen terveystutkimukseen koiranomistajan tulee ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus. Syringomyelian osalta koiranomistajan tulee myös kertoa, jos koiralla on syringomyeliaan liittyviä oireita. Eläinlääkäri kirjaa operaation tai oirehtimisen lähetteeseen tutkimuksen tai kuvantamisen yhteydessä sekä liittää koiran sairaskertomuksen siihen mukaan.

Lisätietoa virallisten tutkimusten käytännön toteutuksesta: 

Lähetteen tilaushetkellä koiran tulee olla merkittynä Kennelliiton ylläpitämään rekisteriin, joita ovat FI-, ER- ja EJ-rekisteri sekä Kennelliiton tunnistusmerkintätietokanta (FIX-rekisteri). Jos kyseessä on tuontikoira tai ulkomainen jalostuskoira, hyväksytään myös Kennelliiton hyväksymä ulkomainen rekisteri. Jos koira ei kuulu johonkin edellä mainituista rekistereistä, tulee se merkitä joko tunnistusmerkintätietokantaan tai ER-rekisteriin ennen ennakkolähetteen tilaamista.

Lähetteen voi tilata Kennelliton hyväksymässä ulkomaisessa rekisterissä olevalle tuonti- tai jalostuskoiralle Omakoira-palvelun Terveystutkimukset-sivun kautta koiran ulkomaisella rekisterinumerolla.

Sairaalle koiralle voidaan kirjata epävirallinen lausunto

Perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisemisessä on tärkeää, että rekisteriin kirjataan tietoja myös oireilevista yksilöistä. Tämän vuoksi Kennelliiton tietokantaan tallennetaan myös sellaisia löydöksiä, jotka eivät kaikilta osin täytä virallisiin terveystutkimuksiin vaadittavia menettelyjä. Tällaisissa tapauksissa eläinlääkäri voi tehdä lähetteen epävirallisen tutkimustuloksen kirjaamiseen klinikalla.

Epävirallinen lausunto on omistajalle maksuton. Lisää tietoa epävirallisista lausunnoista löydät täältä.