Näitä edellytetään
 • koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan tutkimuksen yhteydessä
 • lausunnon antaja tai mahdollinen näytteenottaja on Kennelliiton hyväksymä
 • koira on täyttänyt lausuntohetkellä mahdollisesti vaadittavan vähimmäisiän

Ennakkolähete terveystutkimukseen

Tilaa sähköinen lähete virallisiin terveystutkimuksiin etukäteen ennen eläinlääkärille menoa. Ainoastaan silmätutkimukseen ja maksalausuntoon ei vielä ole sähköistä lähetettä. Ennakkoon tehty lähete on edullisempi. Ennakkolähetteen teko on aina pakollista seuraavissa tutkimuksissa: Kuulotutkimus ja Kävelytesti sekä uusissa vuoden 2021 alussa tulleissa olkanivelen OC- ja kyynärnivelen inkongruenssi-tutkimuksissa. Ennakkolähetteen teko tulee pakolliseksi kaikissa terveystutkimuksissa vuoden 2022 alusta alkaen.

Lähetteen tilaaminen ei edellytä eläinlääkärin tai eläinlääkäriaseman valintaa. Tutkimusaika kannattaa kuitenkin varata ennen sähköisen lähetteen tilaamista. Eläinlääkäriasemalla omistajan ei enää tarvitse täyttää erillisiä tutkimuslomakkeita, koska tiedot ovat saatavilla sähköisesti. Eläinlääkärin antamat lausunnot myös tallentuvat suoraan lausumisen yhteydessä Kennelliiton tietokantaan.

Tällä hetkellä sähköisen lähetteen voi tehdä vain Kennelliiton tietokannasta löytyvälle koiralle.Myös tuonti-/ulkomaiselle koiralle tulee tilata sähköinen lähete. Jos koiraa ei löydy tietokannasta (se ei esim. ole käynyt Suomessa näyttelyissä, sillä ei ole rekisteröityjä jälkeläisiä tms.), tulee omistajan joko aloittaa tuontikoiran rekisteröinti Omakoirassa (mahdollista vain Kennelliiton jäsenille) tai lähete tehdään klinikalla (hinta/lähete on tällöin 10 € kalliimpi kuin ennakkoon tehtynä).

Voit tilata lähetteen terveystutkimukseen täältä

Kennelliiton jäsenet voivat tilata lähetteen myös Omakoira-mobiilisovelluksella, joka on puhelimessa ja tabletilla toimiva Kennelliiton jäsenpalvelu. Ohjeet lähetteen tilaamiseen sovelluksella löytyy täältä. 

Tulosten tallentaminen

Eläinlääkäri tallentaa tulokset tai liittää röntgenkuvat sähköisesti suoraan lähetteelle tutkimuksen yhteydessä. Kennelliiton antamista lausunnoista (lonkka-, kyynär-, selkä- ja syringomyelialausunnot) peritään normaali lausuntomaksu lähetteen tilaamisen yhteydessä. Eläinlääkärissä lausuttavien tutkimusten yhteydessä Kennelliitto perii maksun lähetteen tilaamisesta. Maksu kattaa koiran omistajan sähköisen tunnistautumisen.

Lisätietoa virallisten tutkimusten käytännön toteutuksesta

Jalostukseen käytettäville koirille on rotukohtaisia terveystutkimuksiin liittyviä ehtoja (PEVISA). Tarkista oman rotusi vaatimukset. Huomioi myös tutkimusten voimassaoloaika sekä se, että koiran saama huonompi tulos ei yleensä kumoudu, vaikka itse lausunto PEVISA-ohjelman voimassaolomäärityksen mukaan olisikin vanhentunut. Huonomman tuloksen voi kumota sairauskohtaisen menettelyn kautta, esimerkiksi paneelissa.

Sairaalle koiralle voi saada epävirallisen lausunnon

Kun pyritään vähentämään perinnöllisten sairauksien esiintymistä, on tieto jokaisen yksilön sairaudesta tärkeä, vaikka tutkimus ei kaikilta osin olisikaan täyttänyt vaadittavaa menettelyä. Tämän vuoksi Kennelliiton tietokantaan on tallennettu jonkin verran epävirallisiksi merkittyjä tuloksia.

Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen. Syringomyeliassa sairaiden koirien magneettikuvia otetaan vastaan myös muilta kuin Kennelliiton hyväksymiltä syringokuvaajilta.

Sairaan koiran epävirallisia tuloksia voidaan tällä hetkellä tallentaa seuraavissa sairauksissa:

 • lonkkanivelen kasvuhäiriö
 • kyynärnivelen inkongruenssi
 • kyynärnivelen kasvuhäiriö
 • olkanivelen kasvuhäiriö
 • polvilumpion sijoiltaanmeno
 • selkäohjeen alaiset sairaudet
 • syringomyelia

Lonkka-, kyynär-, olka- tai selkälausunto

 • Eläinlääkäri/klinikka tallentaa koiralle sähköisen lähetteen ja toimittaa röntgenkuvat Kennelliittoon sähköisesti.Tietokonetomografiakuvat (kyynär- tai olkanivelet) toimitetaan joko sähköpostilla (WeTransfer) tai postitse CD:llä tai USB-muistitikulla.
 • Inkongruenssi- ja olkalähetteitä ei voi tehdä klinikalla vaan koiran omistajan tulee tilata lähetteet Omakoirassa. Omistajan pyynnöstä lausuntomaksu voidaan palauttaa.
 • Röntgenlähetteeseen kirjataan, että koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai että koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi
 • Sairaan koiran tulos on mahdollista kirjata ilman maksua, toive maksuttomuudesta kirjataan lähetteeseen
 • Lähetteelle liitetään sairaskertomus ja mahdolliset aiemmat röntgenkuvat ja tietokonetomografiatulokset

Röntgenkuvien ei tarvitse täyttää virallisen lausunnon kriteereitä. Tulos kirjataan jalostustietojärjestelmään ja se huomioidaan indeksilaskennassa, mutta se ei täytä PEVISA-ohjelmiin liittyviä jalostusvaatimuksia.

Polvilausunto

 • Eläinlääkäri tallentaa sähköisen polvilähetteen, jonka liitteeksi lisätään sairauskertomus. Jos koira lopetetaan, merkitään tulokseksi polvien aste eläinlääkärin tutkimuksen mukaan.
 • Polvilumpion luksaation vuoksi leikattavalle tai leikatulle koiralle merkitään leikatun polven osalta tulokseksi "operoitu".
 • Merkintä "operoitu" huomioidaan jalostuskäytössä asteikon huonoimman luokan mukaisena tuloksena (aste 4).

Syringomyelialausunto

 • Eläinlääkäri toimittaa magneettikuvat sekä koiran sairaskertomuksen Kennelliittoon syringomyelialähetteen kera
 • Sairaan koiran tulos kirjataan ilman maksua, kun eläinlääkäri on rastittanut lähetteeseen koiran oireilevaksi sekä kuvaillut oireet

Kuvien laadun ja sairaskertomuksen tulee olla riittävät. Kuvaustulos tallennetaan jalostustietojärjestelmään.

Kaikkien virallisten terveystutkimusten yhteydessä on ilmoitettava koiralle tehdystä leikkauksesta

Viedessään koiran Kennelliiton viralliseen terveystutkimukseen tulee omistajan ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralle on tehty lausuntoon vaikuttava leikkaus, tai syringomyelian osalta, jos koiralla on syringomyeliaan liittyviä oireita. Asia merkitään lähetteeseen (lonkka- ja kyynärnivelet, selkä, syringomyelia) tai lausuntolomakkeeseen (polvet). Koiran sairaskertomus liitetään mukaan.

Virallisten tutkimustulosten periaatteet määritellään PEVISA-ohjeessa

Downloadable file
Yleinen PEVISA-ohje
Dokumentissa annetaan PEVISA-ohjelmasta vastuussa oleville rotujärjestöille ohjeita ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. luetellaan asiat, joita PEVISA-ohjelmaan on mahdollista liittää koirien jalostuskäytön ehdoiksi. Ohje täydentää valtuuston hyväksymää PEVISA-sääntöä. Päivitetty 1.1.2019.
Päivitetty 1.1.2019
PEVISA-ohje
Voimassa 1.1.2009 alkaen. Täydentää PEVISA-sääntöä.
Päivitetty
Muut versiot
Yleinen PEVISA-ohje
Dokumentissa annetaan PEVISA-ohjelmasta vastuussa oleville rotujärjestöille ohjeita ohjelman
laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. luetellaan asiat, joita PEVISA-ohjelmaan on mahdollista liittää koirien jalostuskäytön ehdoiksi. Ohje täydentää valtuuston hyväksymää PEVISA-sääntöä. Päivitetty 1.1.2019.
Päivitetty
Allmänna instruktioner om PEVISA-programmet
I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar, som ansvarar för PEVISA-program, hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna, som godkänts av fullmäktige. Uppdaterad 1.1.2019
Päivitetty