Dessa förutsätts
  • kontroll av hundens id-märkning i samband med undersökning
  • den som ger utlåtande eller ev. tar prov är godkänd av Kennelklubben
  • hunden ska vid undersökningstillfället ha uppnått den minimiålder som krävs för respektive undersökning

Förhandsbeställd remiss till hälsoundersökning

Beställ elektronisk remiss till officiell hälsoundersökning innan du besöker veterinären. Hälsoundersökningar till vilka elektronisk remiss inte kan beställas är ögonundersökningar och leverutlåtanden. Att beställa remiss på förhand blir förmånligare för dig. Vid följande undersökningar är en förhandsbeställd remiss alltid obligatoriskt: hörselundersökning, DNA-undersökning och gångtest.

Beställning av remiss förutsätter inte val av veterinär eller veterinärklinik. Det lönar sig emellertid att boka tid hos veterinären innan du beställer en elektronisk remiss. Hundägaren behöver inte längre fylla i separata undersökningsblanketter vid veterinärkliniken, eftersom uppgifterna finns tillgängliga elektroniskt. Undersökningsutlåtanden som ges av veterinärer sparas också direkt i Kennelklubbens avelsdatasystem i samband med att utlåtandet avges.

För närvarande kan elektronisk remiss beställas endast för hundar som finns i Kennelklubbens databas.

Beställ remiss till hälsoundersökning här

Registrering av resultat

Veterinären registrerar resultaten eller bifogar röntgenbilderna elektroniskt direkt på remissen i samband med undersökningen. I samband med beställning av remiss faktureras normal utlåtandeavgift för de utlåtanden som ges av Kennelklubben (höft- och armbågsleds- samt syringomyeliutlåtanden). I samband med undersökningar för vilka utlåtandet ges hos veterinären fakturerar Kennelklubben en avgift för beställning av remiss. Avgiften täcker elektronisk identifiering av hundägaren.

Läs mera om genomförandet av enskilda officiella hälsoundersökningar

•    DNA-undersökningar
•    Hörselundersökning (BAER)
•    Gångtest
•    Höft- och armbågsledsröntgen
•    Leverutlåtande
•    Patellaundersökningar (luxation av knäskål)
•    Ryggröntgen
•    Ögonlysning
•    Hjärtutlåtande
•    Syringomyeliutlåtande


Det finns rasspecifika krav (PEVISA) gällande hälsoundersökningar för hundar som används i avel.  Kontrollera vilka krav som gäller för din ras. Beakta också resultatets giltighetstid och att hundens sämre resultat oftast inte upphävs, även om själva utlåtandet inte längre var i kraft enligt de giltighetstider som fastställs i PEVISA. Det sämre resultatet kan upphävas genom sjukdomsspecifikt förfarande, t.ex. med panelundersökning.

En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande

När man vill minska förekomsten av ärftliga sjukdomar, är det viktigt att ha kännedom om varenda individs sjukdomar, även om undersökningen kanske inte helt har uppfyllt de formella procedurerna. Därför har man i Kennelklubbens databas registrerat en del resultat som har antecknats som inofficiella.

Uppgift om sjukdom kan registreras även om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning. Vad gäller syringomyeli mottar Kennelklubben bilder från magnetundersökningar för sjuka hundar, även om bilderna inte var tagna av en syringomyeliveterinär som godkänts av Kennelklubben.

Inofficiella resultat för sjuka hundar registreras för närvarande vid följande sjukdomar:

•    höftledsdysplasi (HD)
•    armbågsledsdysplasi (ED)
•    patellaluxation
•    sjukdomar som omfattas av rygginstruktionen
•    syringomyeli

Höftleds-, armbågsleds- eller ryggröntgen

•    Skicka röntgenbilder eller resultat från datortomografi (armbågsleder) till Kennelklubben
•    På remissen antecknas att hunden har genomgått operation som påverkar utlåtandet eller att hunden har behandlats med läkemedel eller att man har varit tvungen att avliva den pga. sjukdomen/defekten
•    Resultatet för en sjuk hund kan registreras utan avgift; önskemål om gratis avläsning ska antecknas på remissen
•    Bifoga sjukjournal och eventuella tidigare röntgenbilder och datortomografiresultat

Röntgenbilderna behöver inte uppfylla de krav som ställs vid officiell röntgenavläsning. Resultatet registreras i avelsdatasystemet och beaktas vid beräkning av index, men uppfyller inte de avelskrav som ingår i PEVISA-program.

Patellaundersökning

•    Be veterinären fylla i ett patellautlåtande och anteckna hundens resultat före operation eller avlivning av hund
•    Be veterinären också anteckna uppgift om operation eller avlivning i utlåtandet
•    Utlåtandet skickas till Kennelklubben

Resultatet registreras i avelsdatasystemet enligt den grad veterinären har antecknat i patellautlåtandet.  För en hund som genomgått operation antecknas dessutom tilläggsuppgiften ”opererad”.

Syringomyeliutlåtande

•    Be veterinären skicka bilderna från magnetundersökningen samt hundens sjukjournal till Kennelklubben. Remiss till syringomyeliundersökning ska bifogas.
•    Resultat för sjuk hund registreras utan avgift när veterinären har i remissen kryssat för punkten om att hunden uppvisar symptom samt beskrivit dessa symptom

Kvalitén på bilderna och sjukjournalen bör vara tillräckliga. Undersökningsresultatet sparas i avelsdatasystemet.

Ägaren ska meddela om operation i samband med alla officiella hälsoundersökningar

När ägaren tar sin hund till veterinären i syfte att låta göra en officiell hälsoundersökning, bör ägaren meddela veterinären om eventuell operation som gjorts på hunden och som kan påverka hundens resultat. För syringomyeli gäller att ägaren ska meddela om hunden har symptom som kan hänföras till syringomyeli. Uppgift om operation eller symptom antecknas på remissen (höft- och armbågsleder, ryggrad, syringomyeli) eller på blanketten för utlåtandet (patellaundersökning). Hundens sjukjournal bifogas.

Principer för officiella undersökningsresultat fastställs i PEVISA-instruktionen