Ärftliga fel och sjukdomar förebyggs med officiella hälsoundersökningar

Det finns rasspecifika villkor (PEVISA) för hundar som används i avel, och med hjälp av dessa övervakar Kennelklubben på specialklubbens initiativ hälsa och välmående av hundar som används i avel. Du kan granska här vilka krav som gäller för olika raser.

Förutsättningar för officiella hälsoundersökningar:

 • Hundägaren har gjort en förhandsremiss före veterinärbesöket.
 • Hunden är id-märkt och märkningen granskas i samband med undersökning eller provtagning.
 • Personen som ger utlåtandet eller tar provet är godkänd av Kennelklubben.
 • Hunden ska vid undersökningstillfället ha uppnått den minimiålder som eventuellt krävs för undersökningen i fråga.

Förhandsremiss till officiella hälsoundersökningar obligatorisk fr.o.m. 3.1.2022

Hundägaren bör beställa en elektronisk förhandsremiss via Omakoira-tjänsten före officiella hälsoundersökningar görs på hunden. På så vis kan veterinären spara undersökningsresultatet direkt till avelsdatasystemet efter att ha undersökt hunden. Också handläggningen av röntgenundersökningar för vilka avläsning görs hos Kennelklubben snabbas upp med digitala remisser. Gå till Omakoira-tjänsten här.

Instruktion för beställning av digital förhandsremiss finns här:

Downloadable file
Sähköisen ennakkolähetteen tilaaminen ja maksaminen terveystutkimuksiin Omakoira-palvelun kautta
Sähköinen ennakkolähete vaaditaan aina Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin, jotta viralliset terveystutkimustulokset saadaan tallenntettua Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.
Sähköinen ennakkolähete tilataan Omakoira-palvelun kautta.
Ohje on päivitetty 4.1.2022.
Uppdaterad
Beställning och betalning av digital förhandsremiss till hälsoundersökningar via Omakoira-tjänsten
Uppdaterad

Kennelklubbens medlemmar kan beställa och betala hälsoundersökningsremisser och Kennelklubbens utlåtanden i Omakoira-tjänsten, men också via Omakoira-mobilappen, Kennelklubbens medlemstjänst som fungerar i mobilen och surfplattan. Instruktioner för beställning av remiss via mobilappen finns här (på finska).

Remisser är giltiga i 12 månader från beställningsdatumet. Oanvända remisser upphävs efter att tidsfristen gått ut. En oanvänd remiss raderas om ägarbyte görs till hunden. Remissavgiften återbetalas inte. Beställaren kan emellertid få extra tid för remissen mot en avgift. Förlängning av giltighetstiden ska beställas inom en månad före giltighetstiden av remissen går ut.

I samband med beställning av remiss till höftleds-, armbågsleds-, bogleds-, rygg- och syringomyeliundersökningar, för vilka utlåtandet avges av Kennelklubben, uppbärs utöver remissavgiften också en avläsningsavgift. Prislista för förhandsremisser och eventuella avläsningsavgifter finns här.

Beställning av remiss förutsätter inte att man vet vilken veterinär som gör undersökningen eller tar röntgenbilderna eller till vilken veterinärklinik man går till. Du kan boka tid hos veterinären också efter att du har beställt förhandsremissen. Du hittar veterinärer som gör Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar här.

När ägaren tar sin hund till veterinären i syfte att låta göra en officiell hälsoundersökning, bör ägaren meddela veterinären om eventuell operation som gjorts på hunden och som kan påverka hundens resultat. För syringomyeli gäller att ägaren ska meddela om hunden har symptom som kan hänföras till syringomyeli. Veterinären antecknar uppgift om operation eller symtom till remissen i samband med undersökningen samt bifogar hundens sjukjournal.

Mera information om det praktiska genomförandet av officiella hälsoundersökningar:

Armbågsutlåtande om inkongruens
BOAS-test
DNA-undersökningar
Hörselundersökning (BAER)
Höft- och armbågsledsröntgen
Leverutlåtande
Osteokondros i bogleden
Patellaundersökningar (luxation av knäskål)
Ryggröntgen
Ögonlysning
Hjärtutlåtande
Syringomyeliutlåtande

Obs! En digital remiss kan beställas också för en importerad/utländsk hund. Om hunden inte tillhör en ras som är godkänd av FCI eller Finska Kennelklubben bör den ange antingen i identifieringsdatabasen eller ER-registret före beställning av remiss.

En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande

I syfte att förebygga ärftliga sjukdomar är det viktigt att information om individer som uppvisar symtom också registreras. Därför sparas även diagnoser, som inte uppfyller kraven för officiella hälsoundersökningar till alla delar, till Kennelklubbens databas. I sådana fall kan veterinären göra en remiss för registrering av ett inofficiellt hälsoresultat.

Vad gäller till exempel syringomyeli tar Kennelklubben emot bilder från magnetundersökningar av sjuka hundar, även om bilderna inte var tagna av en syringomyeliveterinär som godkänts av Kennelklubben. Uppgifter om sjuka hundar kan även registreras om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning.

Inofficiella resultat för sjuka hundar registreras för närvarande vid följande sjukdomar:

 • höftledsdysplasi (HD)
 • armbågsledsdysplasi (ED)
 • inkongruens av armbågsled (INC)
 • osteokondros i bogled (OC)
 • patellaluxation
 • sjukdomar som omfattas av rygginstruktionen
 • syringomyeli

Registrering av höftleds-, armbågsleds-, bogleds- eller ryggutlåtande av en sjuk hund

 • Veterinären/kliniken sparar en digital remiss för hunden och skickar röntgenbilderna till Kennelklubben digitalt. CT-bilder (på armbågsleder eller bogleder) skickas helst per e-post (WeTransfer) eller per post på CD eller USB-minne.
 • I röntgenremissen antecknas att hunden har genomgått en operation som påverkar utlåtandet eller att man har varit tvungen att ge hunden medicinbehandling eller avliva den på grund av felet.
 • Sjukjournal och eventuella tidigare röntgenbilder och resultat från datortomografiundersökningar bifogas till remissen.

Röntgenbilderna behöver inte uppfylla de krav som ställs vid officiella undersökningar. Resultatet registreras i avelsdatasystemet och beaktas vid beräkning av index, men uppfyller inte de avelskrav som ingår i PEVISA-program.

Registrering av patellautlåtandet av en sjuk hund

 • Veterinären sparar en digital remiss för patellaundersökning. Sjukjournal bifogas. Om hunden avlivas, antecknas graden enligt veterinärens undersökning.
 • För en hund som opereras eller har opererats på grund av patellaluxation antecknas ”opererad” som resultat för det knä som opererats.
 • Vid avelsbruk beaktas anteckningen ”opererad” som skalans sämsta resultat (grad 4).

Registrering av syringomyeliutlåtandet av en sjuk hund

 • Veterinären skickar bilderna från magnetkameraundersökningen samt syringomyeliremiss till Kennelklubben.
 • Resultatet av en sjuk hund registreras utan avgift om veterinären har kryssat för punkten att hunden uppvisar symptom och har dessutom beskrivit symptomen.

Kvaliteten av bilderna och sjukjournalen bör vara tillräckliga. Undersökningsresultatet sparas i avelsdatasystemet.