Bedömningen börjar på flesta utställningar klockan 9 eller 10. Information om utställningens tidtabeller finns i informationsbrevet, som skickas till utställarna ca en vecka före utställningen. I brevet finns mera information och instruktioner om utställningen samt hundens tävlingsnummer. Senast vid detta skede är det viktigt att kontrollera att din hund har nödvändiga vaccinationer och att dessa är giltiga och att hunden också i övrigt är i sådan kondition att den kan tas till en utställning.

En hund som deltar på utställning bör uppfylla kraven i Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser, med andra ord ska den vara vederbörligt vaccinerad åtminstone mot rabies, smittsam leverinflammation, valpsjuka och parvodiarré. En sjuk hund får inte delta på utställningar. Läkemedelsbehandling av hund eller till exempel färgande av dess päls eller nos är förbjudet. Inga förbjudna läkemedelssubstanser, andra förbjudna ämnen eller rester av dessa får finnas i hunden när den deltar. Mera information om dopingövervakning och karenstider för läkemedel hittar du här.

arvostelukaavio

Vad händer i ringen?

Hundarna går in i ringen i nummerordning och klassvis. Hundarna är ordnade i alfabetisk ordning enligt hundens registernamn. Klasserna följer alltid samma ordningsföljd. Om någon klass inte har deltagare går man vidare till nästa klass. I varje klass placeras högst fyra hundar i rangordning.

Först bedöms hanhundar i valpklassen och därefter tikar i valpklassen. I officiella klasser bedöms först alla hanhundar och därefter tikar. Klasserna följer ordningsföljden juniorklass, unghundsklass, öppen klass, bruksklass, championklass och veteranklass.

Ringsekreterarna kallar hundarna till ringen med deras tävlingsnummer. Oftast ber domaren att alla hundar i klassen först springer tillsammans runt ringen. Hundarna springer motsols i ringen och hunden rör sig på handlerns vänstra sida för att domaren ska kunna se hundens rörelser ordentligt. Därefter bedömer domaren varje hund individuellt.

Hunden som står i tur tas framför domarbordet eller till en annan angiven plats så att domaren ser hunden från sidan. Mindre raser bedöms på bord. Hunden kan lyftas upp på bordet genast när bordet blir ledigt efter föregående hund. Domaren undersöker hunden, kollar bettet och känner på hundens byggnad. Testiklar granskas på hanhundar. Hunden bör låta domaren undersöka den. Domaren kan fråga hur gammal hunden är. Om domaren är utländsk kan ringsekreteraren vid behov hjälpa till med att svara. Faktorer som påverkar hundens bedömning, till exempel veterinärintyg, uppvisas för ringsekreteraren.

Därefter visas hundens rörelser enligt domarens anvisningar. Avsikten är att hunden travar med jämn fart utan att hoppa och skutta eller hänga i byxbenet. Domaren kan be att du springer fram och tillbaka med hunden i vinkelrät riktning från domaren eller att ni gör en triangel, där ni först springer mot en kant av ringen, sedan mot en annan kant och därefter tillbaka till domaren. På så vis ser domaren bäst hundens rörelser bakifrån, framifrån och från sidan.

Därefter dikterar domaren hundens bedömning för ringsekreteraren. Hunden bör stå lugnt och fint, sidan mot domaren. Stå inte för nära domarbordet, då har domaren svårt att se hunden ordentligt. Se till att hunden står mellan dig och domaren under hela bedömningen.

Ringsekreteraren visar upp en fjäder vars färg anger vilket kvalitetspris hunden har fått. Bedömningen grundar sig på rasstandarden och domaren belönar hunden på grundval av hur väl hen anser hunden motsvara rasstandarden. Röd färg betyder att hunden är en utmärkt representant av sin ras. Blå färg innebär att hunden är en mycket god representant av sin ras. Gul betyder god och grön nöjaktig representant av sin ras, domaren anser att en hund med gult eller grönt kvalitetspris har en del brister i förhållande till rasstandarden. Tävlingen på denna utställning slutar för dessa hundars del och kritiken kan hämtas av ringsekreteraren.

När alla hundar i klassen har bedömts individuellt står konkurrensklassen i tur. I konkurrensklassen deltar alla hundar i klassen som tilldelats kvalitetspriset excellent (röd). Också hundar som fått kvalitetspriset very good (blå) deltar i konkurrensklassen, om kvalitetspriset excellent har tilldelats färre än fyra hundar i klassen. Domaren kan välja att tilldela kvalitetspriset CK (certifikatkvalitet) till en hund som belönats med excellent och som placerats i konkurrensklassen. Med CK har hunden rätt att delta i bästa hane-/bästa tikklass och att tävla om certifikat. Seger eller en placering i klassen kan även tas av en hund som tilldelats kvalitetspriset very good (blå), men dessa hundar kan inte få CK och går inte vidare till bästa hane-/bästa tikklassen.

Utställningsklasser

En hund som deltar i en utställning anmäls till någon av följande klasser:

•    valpklass 5 mån. – under 7 mån. (bara på valputställningar och vissa specialutställningar)
•    valpklass 7 mån. – under 9 mån.
•    juniorklass 9 mån. – under 18 mån.
•    unghundsklass 15 mån. – under 24 mån.
•    öppen klass fr.o.m. 15 mån.
•    championklass fr.o.m. 15 mån. (hunden bör vara utställningschampion i något land)
•    bruksklass fr.o.m. 15 mån. (hunden bör uppfylla kraven för bruksklass för resp. ras)
•    veteranklass fr.o.m. 8 år
•    uppfödarklass (en grupp bestående av fyra hundar av samma ras. Hundarna ska vara uppfödda av samma uppfödare eller registrerade under samma kennelnamn som är godkänd av FCI)
•    avelsklass (fyra avkommor av samma ras av en hanhund eller tik) (bara på specialutställningar)

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning tillämpas, med andra ord får varje hund skriftlig kritik och kvalitetspriset anges med färger.

Kvalitetsbedömningens resultat anges med följande färger:

•    excellent (på finska erinomainen) – röd
•    very good (på finska erittäin hyvä) – blå
•    good (på finska hyvä) – gul
•    sufficient (på finska tyydyttävä) – grön
•    diskvalificerad (på finska hylätty) – grå
•    kan ej bedömas (på finska ei voida arvostella)– brun
•    certifikatkvalitet (på finska sertifikaatin arvoinen) – ljusröd

I konkurrensbedömningen placerar domaren klassvis i rangordning fyra (4) hundar som är belönade med kvalitetsprisen excellent och very good. Domaren kan efter eget gottfinnande tilldela priset certifikatkvalitet (CK) både hundar som placerats i konkurrensbedömningen med priset excellent och andra hundar som tävlat i klassen och som belönats med excellent.

I valpklasser används ingen kvalitetsbedömning utan endast konkurrensbedömning. Valparna ges skriftlig kritik och domaren placerar dem i rangordning. Domaren kan välja att tilldela hederspris åt valpar hen anser vara värda det.

Placeringar i konkurrensbedömningen anges med följande färger:

1:a   röd
2:a   blå
3:e   gul
4:e   grön

Rosetter och band som utdelas på utställningar:

1,    Certifikat – blåvit
2.    Reservcertifikat – ljusblå
3.    CACIB – vit
4.    Reserv-CACIB – orange
5.    BIR – rödgul
6.    BIM– vitgrön
7.    Hederspris – lila
8.    Finsk utställningschampion – rödgrön
9.    Nordic Show certifikat – svart-guld
10.  Nordic Show reservcertifikat – vit-silver
11.  juniorcertifikat –ljusgul
12.  veterancertifikat – ljusgrön
13.  BIR-junior – ingen fastställd färg
14.  BIR-veteran – ingen fastställd färg
15.  juniorchampionat – ingen fastställd färg
16.  veteranchampionat – ingen fastställd färg
 

Vinnaren av hanvalparna tävlar mot vinnaren av tikvalparna om vem som blir rasens bästa valp, förutsatt att de har båda tilldelats hederspris. Vinnaren blir rasens bästa valp (BIR-valp) och den andra blir bästa valpen i motsatt kön (BIM-valp).

Juniorcertifikatet utdelas på alla utställningar i juniorkonkurrensklassen till den bästa hunden med priset certifikatkvalitet (CK), som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt juniorchampionat.
I valet av rasens bästa junior deltar den bästa juniorhanen och -tiken som tilldelats excellent och certifikatkvalitet. Rasens bästa junior går vidare för att tävla om titeln Best in Show-junior, förutsatt att denna tävling arrangeras på utställningen.

Av veteranerna väljs rasens bästa veteran (BIR-veteran). Veteranklassernas bästa hanhund och tik, förutsatt att dessa har belönats med kvalitetspriset excellent och certifikatkvalitet (CK), tävlar om denna titel. Veteranen kan även vara bäst i rasen eller bli placerad i bästa hane-/bästa tikklassen. Valpar tävlar däremot enbart i sina egna valpklasser.

När alla hanhundar har bedömts följer bästa hane-klassen. Här deltar hundar som placerats i sina respektive klasser bland de fyra bästa med kvalitetspriset excellent och till vilka domaren dessutom har utdelat CK. Av dessa hundar väljer domaren de fyra bästa hundarna som hen placerar i rangordning. Domaren kan ge certifikat (CERT) till bästa hunden som är berättigad till det men som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt championat. Reservcertifikat (RCERT) kan tilldelas åt näst bästa hunden som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt championat. Om alla hundar som placerats redan är finska utställningschampions eller om de har resultat som berättigar för denna titel, kallas alla andra hundar i bästa hane-klassen, som kan tävla om certifikatet eller reservcertifikatet, tillbaka till ringen. En hund som är yngre än två år kan ta emot varken certifikatet eller reservcertifikatet om den sedan tidigare tagit emot två certifikat. Utställningsresultat som berättigar för championat uppfylls när hunden är över två år gammal.

På internationella utställningar utdelas utöver nationella certifikat även internationella certifikat, CACIBs och reserv-CACIBs. Hundar som belönats med excellent och CK och som tävlat i unghundsklass, öppen klass, bruksklass och championklass kan tävla om CACIB och reserv-CACIB. CACIB utdelas för bästa hunden i respektive kön som tävlat i klasserna ovan och reserv-CACIB enligt samma villkor till den näst bästa hunden.

På Nordic Dog Shows (s.k. NORD-utställningar) utdelas utöver nationella certifikat Nordic Show-certifikat och Nordic Show-reservcertifikat. Nordic Show-certifikatet ges till könets bästa hund och Nordic Show-reservcertifikat till könets näst bästa hund.

När tikklasserna har bedömts på motsvarande sätt som hanhundarnas klasser tävlar bästa hanen och bästa tiken om vem som blir bäst i rasen. Den ena blir bäst i rasen (BIR) och den andra blir bäst i motsatt kön (BIM).


Efter valet av rasens bästa hund står uppfödarklasserna i tur. I uppfödarklassen tävlar en uppfödare med en grupp bestående av fyra hundar hen har fött upp och som alla är av samma ras. Dessa hundar ska ha tilldelats kvalitetspriset excellent eller very good på utställningen i fråga. I uppfödarklasser utdelas inga kvalitetspris utan de rangordnas på motsvarande sätt som i valpklasser. Om domaren anser att gruppen är tillräckligt homogen och högklassig kan hederspris tilldelas. Om den bästa uppfödargruppen får hederspris blir den rasens bästa uppfödargrupp (BIR-uppfödargrupp).

Utställningsdagen kulmineras i finaltävlingar

På eftermiddagen, när bedömningen i alla ringar tagit slut, är det dags för grupptävlingar. I grupptävlingar väljs dagens bästa veteran, dagens bästa uppfödargrupp, bästa hund i varje FCI-rasgrupp och till sist utställningens bästa hund. I valet av dagens bästa veteran deltar alla rasens bästa veteraner från alla rasgrupper, i uppfödartävlingen alla rasens bästa uppfödargrupper. Rasens bästa hundar tävlar om placeringar gruppvis.
På utställningen kan även väljas till exempel rasens bästa junior och bästa inhemska ras.

Det finns tio rasgrupper. Vinnaren av varje grupp deltar i valet av utställningens vackraste hund, Best in Show, som arrangeras sist av alla finaltävlingar. Fyra hundar eller grupper placeras i rangordning på alla tävlingar.

Hunden måste delta i alla klasser och tävlingar den har rätt att delta i. Utställningen kan lämnas tidigare än så endast med tillstånd av utställningsbestyrelsen.

Koiranäyttelyjen eteneminen