Medlemsavgifter 2022

Personmedlemmar

Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor

40,00 €
40,00 €
55,00 €

 Ungdomsmedlemmar (under 18 år)

Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor

24,00 €
24,00 €
39,00 €

Familjemedlem (får ej tidskriften Koiramme – Våra hundar)

Familjemedlem (ingen tidskrift) 

21,00 €

Registreringsavgifter 2022

Avgiftsklass 1
Registreringsavgift för uppfödare som är medlemmar i Finska Kennelklubben och i specialklubben, som har ett kennelnamn och som har undertecknat Kennelklubbens uppfödarförbindelse. För avkommor till hundar som är införda i ett av Kennelklubben godkänt register.

35,00 € / hund

Avgiftsklass 2
Registreringsavgift för hundar, vars uppfödare inte fyller alla villkor för avgiftsklass 1.

70,00 € / hund

För registrering av hund uppbärs en avgift i enlighet med den avgiftsklassificering som godkänts av Kennelklubbens fullmäktige. Om valparna har fyllt 4 månader då valpkullsanmälan anländer till Kennelklubben faktureras respektive avgiftsklass dubbelt. För registrering av en valpkull som är äldre än 4 månader fordras tillstånd, som uppfödaren ska ansöka om separat fall för fall.

 

Registreringsavgift – inmönstring och importhundar

65,00 €

Se också punkt 12 Avgifter i Registreringsbestämmelser (pdf)

 

I Kennelklubbens fakturor har avgifterna numrerats enligt följande:

 

1 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 1 

35,00 €

2 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 2

70,00 €

7 = Registreringsavgift - importhund

65,00 €

8 = Registreringsavgift - inmönstring

65,00 €

Utöver registreringsavgiften faktureras för sändning av valpkullens registreringsbevis en expeditionsavgift på fem euro i alla avgiftsklasser.

  5,00 €

 

För följande dokument uppbärs en expeditionsavgift på 3,60 €. 

 

FIX-HUND

 

FIX-intyg, Kennelklubbens medlemmar

22,00 €

FIX-intyg, icke-medlemmar

28,00 €

Undersökningar 2022

Observera att en elektronisk remiss måste beställas i förväg för alla officiella hälsoundersökningar. Förhandsremissen kan göras här innan ett besök till veterinären.

 

Officiella hälsoundersökningar som inkluderar avgift endast för förhandsremiss:

Medlem
Icke-medlem

2,00 €
5,00 €

Officiella hälsoundersökningar som inkluderar avgift för både utlåtande- och förhandsremiss:

 

Höftledsutlåtande

21,00 €

Armbågsledsutlåtande

21,00 €

Höft- och armbågsledsutlåtande

42,00 €

Ryggutlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och spondylos (SP) 35,00 €
Ryggutlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD). Utlåtandet omfattar utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP). 50,00 €
Syringomyeliutlåtande 60,00 €
Övriga hälsoavgifter  
Pappersfaktura för hälsoundersökning, faktureringstillägg 20,00 €

Veterinärintyg

(för utställningar: skador på tänder, svans och liknande samt utlåtande för parning av en tik som fyllt 8 år)

Observera att den elektroniska hälsoundersökningsremissen måste beställas i förväg även för veterinärintyg. Förhandsremissen görs här innan besöket till veterinären.


 

12,00 €
25,00 €

 

Patella- och hjärtutlåtanden som skickats på papper, registreringsavgift (fr.o.m. 1.1.2020) 20,00 €

Överklagan om röntgenutlåtanden samt övriga hälsoundersökningsresultat:

 

Höft- eller armbågsleder

4 x 21,00 €

Höft- och armbågsleder

4 x 42,00 €

Utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP).

2 x 35,00 €

Utlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD). Utlåtandet omfattar utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP).

2 x 50,00 €

Syringomyeli

2 x 60,00 €

Handläggningsavgift, ögonpanel

42,00 €

Handläggningsavgift, knäpanel

42,00 €

Besvärsavgift för ultraljudsundersökning av hjärta

42,00 €

Övriga avgifter

För följande dokument uppbärs en expeditionsavgift på 3,60 €

 

Kennelnamn

200,00 € 

Ändring av kennelnamnets innehavare

100,00 € 

Avskrift av kennelnamnsintyg

25,00 € 

Ägarbyte

7,00 € 

Avskrift av ägarintyg

7,00 € 

Avskrift av registreringsbevis (dubblettbevis)

32,00 € 

Championatdiplom

25,00 € 

Uträkning av hundens försäkringsvärde
Medlemmar får en gratis värdering av sina hundar via Omakoira-tjänsten.

40,00 €

Working Class Certificate 

10,00 €

Export Pedigree

35,00 €

Överföringsavgift (ER/EJ > FI)

40,00 €