Medlemsavgifter 2023

Personmedlemmar

Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor

40,00 €
40,00 €
55,00 €

 Ungdomsmedlemmar (under 18 år)

Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor

24,00 €
24,00 €
39,00 €

Familjemedlem (får ej tidskriften Koiramme – Våra hundar)

Familjemedlem (ingen tidskrift) 

21,00 €

 

Registreringsavgifter 2023

Avgiftsklass 1

Registrering av valp som är under fyra månader gammal:

Denna avgiftsklass gäller hundar vars uppfödare uppfyller följande villkor: 

  • uppfödaren har undertecknat uppfödarförbindelsen och äger ett kennelnamn 
  • uppfödaren är medlem i Finska Kennelklubben och i specialklubben för rasen som registreras
  • föräldrarna till valpkullen som registreras är införda i register som godkänts av Kennelklubben

35,00 € / valp

Avgiftsklass 2

Registrering av valp som är under fyra månader gammal:

Denna avgiftsklass gäller hundar vars uppfödare inte uppfyller samtliga villkor för avgiftsklass 1.

70,00 € / valp

Registreringsavgift – inmönstring och importhundar

65,00 €

Se också punkt 13 Avgifter i Registreringsbestämmelser (pdf)

 

I Kennelklubbens fakturor har avgifterna numrerats enligt följande:

 

1 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 1 

35,00 €

2 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 2

70,00 €

7 = Registreringsavgift - importhund

65,00 €

8 = Registreringsavgift - inmönstring

65,00 €

Båda avgiftsklasser:
För registrering av hund uppbärs en avgift i enlighet med den avgiftsklassificering som godkänts av Kennelklubbens fullmäktige. Om valparna har fyllt 4 månader då valpkullsanmälan anländer till Kennelklubben faktureras respektive avgiftsklass dubbelt. Obs! För övriga fall som gäller dispens uppbärs avgiftsklassen dubbelt. Se punkt 13, Avgifter i Registreringsbestämmelser.

 

Utöver registreringsavgiften faktureras en handläggningsavgift i alla avgiftsklasser. 5,00 €

 

Avgift för FIX-registrering

 

FIX-registrering för hund som ägs av medlem i Finska Kennelklubben

22,00 € / hund

FIX-registrering för hund som inte ägs av medlem

28,00 € / hund

Handläggningsavgift för FIX-registreringsbevis som beställts med pappersblankett
Obs! Ingen handläggningsavgift tas ut för FIX-registreringar som gjorts via Omakoira-tjänsten.
3,60 €

 

Hälsoundersökningar 2023

Observera att en elektronisk remiss måste beställas i förväg för alla officiella hälsoundersökningar. Förhandsremissen kan göras här före veterinärbesöket.

 

Officiella hälsoundersökningar som innehåller endast avgift för förhandsremiss:

Medlem
Icke-medlem

3,00 €
6,00 €

Officiella hälsoundersökningar som innehåller avgift för både avläsning och förhandsremiss:

* Medlemsförmån: Kennelklubbens medlemmar får - 20 % rabatt på avläsningsavgifter 1.1.2023–31.12.2024. Medlemskapet bör vara giltigt då remissen beställs.

 

Höftledsutlåtande

21,00 €

Armbågsledsutlåtande

21,00 €

Höft- och armbågsledsutlåtande

42,00 €

Utlåtande om osteokondros i bogleden 21,00 €
Ryggutlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och spondylos (SP) 35,00 €
Ryggutlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD). Utlåtandet omfattar utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP). 50,00 €
Syringomyeliutlåtande 60,00 €

Veterinärintyg

(för utställningar: skador på tänder, svans och liknande samt utlåtande för parning av en tik som fyllt 8 år)

  • Förhandsremiss till veterinärintyg

Observera att den elektroniska hälsoundersökningsremissen måste beställas i förväg även för veterinärintyg. Förhandsremissen görs här före veterinärbesöket. 

Medlem 3,00 €
Icke-medlem 6,00 €

Överklaganden om röntgenutlåtanden samt övriga hälsoundersökningsresultat:

 

Handläggning av protest mot höftledsutlåtande

84,00 €

Handläggning av protest mot armbågsledsutlåtande 84,00 €

Handläggning av protest mot höft- och armbågsledsutlåtande

168,00 €

Handläggning av protest mot utlåtande om armbågsledsinkongruens (INC) 42,00 €
Handläggning av protest mot utlåtande om osteokondros i bogleden (OC) 42,00 €

Handläggning av protest mot utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP)

70,00 €

Handläggning av protest mot utlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD)

100,00 €

Handläggning av protest mot syringomyeliutlåtande

120,00 €

Handläggningsavgift, ögonpanel

42,00 €

Handläggningsavgift, knäpanel

42,00 €

Besvärsavgift för ultraljudsundersökning av hjärta

42,00 €

 

Övriga avgifter

För följande dokument uppbärs en expeditionsavgift på 3,60 €

 

Kennelnamn

200,00 € 

Ändringar som görs till kennelnamn (tilläggning av innehavare eller överföring till en annan person)

100,00 € 

Avskrift av kennelnamnsintyg

25,00 € 

Ägarbyte i Omakoira-tjänsten eller mobilappen

0,00  €

Avgift för ägarbyte och handläggningsavigft totalt (om ändringen inte görs i Omakoira-tjänsten eller -mobilappen)

12,00 € 

Avskrift av ägarintyg

7,00 € 

Avskrift av registreringsbevis (dubblettbevis)

32,00 € 

Championatdiplom

25,00 € 

Uträkning av hundens försäkringsvärde
Medlemmar får en gratis värdering av sina hundar via Omakoira-tjänsten.

40,00 €

Working Class Certificate 

10,00 €

Export Pedigree

35,00 €

Avgift för öveföring från ER- eller EJ-registret till FI-registret

35,00 €