Medlemsavgifter 2024

Personmedlemmar

Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor
42,00 €
42,00 €
57,00 €

 Ungdomsmedlemmar (under 18 år)

Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Basupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor
24,00 €
24,00 €
39,00 €

Familjemedlem (får ej tidskriften Koiramme – Våra hundar)

Familjemedlem (ingen tidskrift) 24,00 €

 

Registreringsavgifter 2023

Avgiftsklass 1

Registrering av valp som är under fyra månader gammal:

Denna avgiftsklass gäller hundar vars uppfödare uppfyller följande villkor: 

  • uppfödaren har undertecknat uppfödarförbindelsen och äger ett kennelnamn 
  • uppfödaren är medlem i Finska Kennelklubben och i specialklubben för rasen som registreras
  • föräldrarna till valpkullen som registreras är införda i register som godkänts av Kennelklubben
35,00 € / valp

Avgiftsklass 2

Registrering av valp som är under fyra månader gammal:

Denna avgiftsklass gäller hundar vars uppfödare inte uppfyller samtliga villkor för avgiftsklass 1.

70,00 € / valp
Registreringsavgift – inmönstring och importhundar65,00 €
Se också punkt 13 Avgifter i Registreringsbestämmelser (pdf) 
I Kennelklubbens fakturor har avgifterna numrerats enligt följande: 
1 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 1 35,00 €
2 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 270,00 €
7 = Registreringsavgift - importhund65,00 €
8 = Registreringsavgift - inmönstring65,00 €
Båda avgiftsklasser: 
För registrering av hund uppbärs en avgift i enlighet med den avgiftsklassificering som godkänts av Kennelklubbens fullmäktige. Om valparna har fyllt 4 månader då valpkullsanmälan anländer till Kennelklubben faktureras respektive avgiftsklass dubbelt. Obs! För övriga fall som gäller dispens uppbärs avgiftsklassen dubbelt. Se punkt 13, Avgifter i Registreringsbestämmelser.
 
Utöver registreringsavgiften faktureras en handläggningsavgift i alla avgiftsklasser.5,00 €

 

Avgift för FIX-registrering

 
FIX-registrering för hund som ägs av medlem i Finska Kennelklubben22,00 € / hund
FIX-registrering för hund som inte ägs av medlem28,00 € / hund
Handläggningsavgift för FIX-registreringsbevis som beställts med pappersblankett
Obs! Ingen handläggningsavgift tas ut för FIX-registreringar som gjorts via Omakoira-tjänsten.
3,60 €

 

Hälsoundersökningar 2024

Observera att en elektronisk remiss måste beställas i förväg för alla officiella hälsoundersökningar. Förhandsremissen kan göras här före veterinärbesöket. 

Officiella hälsoundersökningar som innehåller endast avgift för förhandsremiss:

Medlem
Icke-medlem


3,00 €
6,00 €

Officiella hälsoundersökningar som innehåller avgift för både avläsning och förhandsremiss:

* Medlemsförmån: Kennelklubbens medlemmar får - 20 % rabatt på avläsningsavgifter 1.1.2023–31.12.2024. Medlemskapet bör vara giltigt då remissen beställs.

 
Höftledsutlåtande21,00 €
Armbågsledsutlåtande21,00 €
Höft- och armbågsledsutlåtande42,00 €
Utlåtande om osteokondros i bogleden21,00 €
Ryggutlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och spondylos (SP)35,00 €
Ryggutlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD). Utlåtandet omfattar utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP).50,00 €
Syringomyeliutlåtande60,00 €

Veterinärintyg

(för utställningar: skador på tänder, svans och liknande samt utlåtande för parning av en tik som fyllt 8 år). 

  • Förhandsremiss till veterinärintyg

Observera att den elektroniska hälsoundersökningsremissen måste beställas i förväg även för veterinärintyg. Förhandsremissen görs här före veterinärbesöket. 
Medlem3,00 €
Icke-medlem6,00 €

Överklaganden om röntgenutlåtanden samt övriga hälsoundersökningsresultat:

 
Handläggning av protest mot höftledsutlåtande84,00 €
Handläggning av protest mot armbågsledsutlåtande84,00 €
Handläggning av protest mot höft- och armbågsledsutlåtande168,00 €
Handläggning av protest mot utlåtande om armbågsledsinkongruens (INC)42,00 €
Handläggning av protest mot utlåtande om osteokondros i bogleden (OC)42,00 €
Handläggning av protest mot utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP)70,00 €
Handläggning av protest mot utlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD)100,00 €
Handläggning av protest mot syringomyeliutlåtande120,00 €
Handläggningsavgift, ögonpanel42,00 €
Handläggningsavgift, knäpanel42,00 €
Besvärsavgift för ultraljudsundersökning av hjärta42,00 €

 

Övriga avgifter

För följande dokument uppbärs en expeditionsavgift på 3,60 € 
Kennelnamn200,00 € 
Ändringar som görs till kennelnamn (tilläggning av innehavare eller överföring till en annan person)100,00 € 
Avskrift av kennelnamnsintyg25,00 € 
Ägarbyte i Omakoira-tjänsten eller mobilappen0,00  €
Avgift för ägarbyte och handläggningsavigft totalt (om ändringen inte görs i Omakoira-tjänsten eller -mobilappen)12,00 € 
Avskrift av ägarintyg7,00 € 
Avskrift av registreringsbevis (dubblettbevis)32,00 € 
Championatdiplom25,00 € 
Uträkning av hundens försäkringsvärde
Medlemmar får en gratis värdering av sina hundar via Omakoira-tjänsten.
40,00 €
Working Class Certificate 10,00 €
Export Pedigree35,00 €
Avgift för öveföring från ER- eller EJ-registret till FI-registret35,00 €