Medlemsavgifter 2018

Personmedlemmar

Grundupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Grundupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor

40,00 €
40,00 €
55,00 €

 Ungdomsmedlemmar (under 18 år)

Grundupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar
Jaktupplaga MetsästysKoiramme
Grundupplaga av tidskriften Koiramme – Våra hundar med jaktsidor

24,00 €
24,00 €
39,00 €

Familjemedlem (får ej tidskriften Koiramme – Våra hundar)

Familjemedlem (ingen tidskrift) 

21,00 €

Registreringsavgifter 2018

Avgiftsklass 1
Registreringsavgift för uppfödare som är medlemmar i Finska Kennelklubben och i specialklubben, som har ett kennelnamn och som har undertecknat Kennelklubbens uppfödarförbindelse. För avkommor till hundar som är införda i ett av Kennelklubben godkänt register.

40,00 € / hund

Avgiftsklass 2
Registreringsavgift för hundar, vars uppfödare inte fyller alla villkor för avgiftsklass 1.

70,00 € / hund

För registrering av hund debiteras en avgift i enlighet med den avgiftsklassificering som godkänts av Kennelklubbens fullmäktige. Om valparna har fyllt 4 månader då valpkullsanmälan anländer till Kennelklubben faktureras respektive avgiftsklass dubbelt. För registrering av en valpkull som är äldre än 4 månader fordras tillstånd, som uppfödaren ska ansöka om separat fall för fall.

 

För registrering av valpkullar vars registrering har gjorts via Omakoira-tjänsten ända fram till godkännandet ges en rabatt på 5 € / hund, oavsett avgiftsklass.

 

Om en del av valpkullens uppgifter skickas som bilaga, är det för handläggningens vidkommande fråga om en registrering av samma slag som om kullen registreras på papper.

Typiska bilagor är:

  • id-märkningar
  • överlåtelse av avelsrätt
  • tilläggsuppgifter för utländsk hanhund, dvs. exempelvis stamtavla, hälsoresultat, testikelintyg, titlar
  • DNA-resultat

 

Registreringsavgift – rasintagning och importhundar

70,00 €

 

 

Se också punkt 12 i Registreringsbestämmelser, Avgifter (pdf)

 

I Kennelklubbens fakturor har avgifterna numrerats enligt följande:

 

1 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 1 / Omakoira

35,00 €

2 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 1

40,00 €

3 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 2 / Omakoira

65,00 €

4 = Valpkullsregistrering - Avgiftsklass 2

70,00 €

7 = Registreringsavgift - importhund

70,00 €

8 = Registreringsavgift - rasintagning

70,00 €

Utöver registreringsavgiften faktureras en expeditionsavgift på fem euro i alla avgiftsklasser.

  5,00 €

 

För följande dokument debiteras en expeditionsavgift på 3,60 €. Ändringar i prislistan gäller från 1.7.2013.

 

FIX-HUND

 

FIX-intyg, Kennelklubbens medlemmar

22,00 €

FIX-intyg, icke-medlemmar

28,00 €

Undersökningar

Elektronisk remiss till sådana officiella hälsoundersökningar för vilka Kennelklubben inte tar ut en separat avgift för utlåtandet
Förhandsbeställd:
Medlemmar (
via Omakoira)
Icke-medlemmar (
länk till beställning)
Ifylld på veterinärkliniken:
Medlemmar
Icke-medlemmar
 

 

2,40 €
5,20 €
 
5,20 €
9,80 €

Höftledsutlåtande

21,00 €

Armbågsledsutlåtande

21,00 €

Höft- och armbågsledsutlåtande

42,00 €

Utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och spondylos (SP)

35,00 €

Utlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD). Utlåtandet omfattar även utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP)

50,00 €

Syringomyeliutlåtande

60,00 €

Veterinärintyg för utställningar (skador på tänder, svans och liknande)

25,00 €

Kopia av röntgenbild (skannad)

50,00 €

 

 

Besvär om röntgenutlåtande:

 

Höft- eller armbågsled

4 x 21,00 €

Höft- och armbågsled

4 x 42,00 €

Spondylos, röntgad före 1.6.2013

2 x 35,00 €

Utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och spondylos (SP)

2 x 35,00 €

Utlåtande om ryggkotornas deformitet (VA) eller förkalkade diskar (IDD). Utlåtandet omfattar utlåtande om lumbosakral övergångskota (LTV) och/eller spondylos (SP)

2 x 50,00 €

Syringomyeli

2 x 60,00 €

Handläggningsavgift, ögonpanel

42,00 €

Handläggningsavgift, knäledspanel

42,00 €

Övriga avgifter

För följande dokument debiteras en expeditionsavgift på 3,60 €. Ändringar i prislistan gäller från 1.7.2013.

 

Kennelnamn

200,00 € 

Ändring av kennelnamnets innehavare

100,00 € 

Avskrift av kennelnamnsintyg

25,00 € 

Ägarbyte

7,00 € 

Avskrift av ägarintyg

7,00 € 

Avskrift av registreringsbevis (dubblettbevis)

32,00 € 

Championatdiplom

25,00 € 

Uträkning av hundens försäkringsvärde
Medlemmar får en gratis värdering av sina hundar via Omakoira-tjänsten.

40,00 €

Working Class Certificate 

10,00 €

Export Pedigree

35,00 €

Överföringsavgift (ER/EJ > FI)

40,00 €