Jäsenmaksut 2019

Henkilöjäsenet

Koiramme-lehden perusversio 
MetsästysKoiramme-versio 
Koiramme-peruslehden lisäksi MetsästysKoiramme-lisäsivut

40,00 €
40,00 €
55,00 €

 Nuorisojäsenet (alle 18-vuotiaat)

Koiramme-lehden perusversio
MetsästysKoiramme-versio 
Koiramme-peruslehden lisäksi MetsästysKoiramme-lisäsivut

24,00 €
24,00 €
39,00 €

Perhejäsen (ei Koiramme-lehteä)

Perhejäsen (ei lehteä) 

21,00 €

Rekisteröintimaksut 2019

Maksuluokka 1
Rekisteröintimaksu kennelnimen omistavien, kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenien, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläisille.

40,00 € / koira

Maksuluokka 2
Rekisteröintimaksu koirille, joiden kasvattajat eivät täytä 1. luokan ehtoja.

70,00 € / koira

Koiran rekisteröinnistä peritään Kennelliiton valtuuston hyväksymän maksuluokituksen mukainen maksu. Mikäli pennut ovat täyttäneet neljä kuukautta pentueilmoituksen saapuessa Kennelliittoon, pentueen rekisteröinnistä peritään oma maksuluokka kaksinkertaisena. Yli neljän kuukauden ikäisen pentueen rekisteröimiseksi vaaditaan lupa, jota kasvattajan tulee anoa Kennelliitosta tapauskohtaisesti.

 

Omakoira-palvelun kautta hyväksymisvaiheeseen saakka tehdyistä pentueista myönnetään 5 € alennus / koira molemmissa maksuluokissa.

 

Jos osa pentueen tiedoista toimitetaan liitetiedostoina, on käsittelyn kannalta kyse normaalista paperirekisteröitävästä pentueesta.
Tyypillisiä liitetiedostoja ovat:

  •  tunnistusmerkinnät
  • jalostusoikeuden luovutus
  • ulkomaalaisten urosten lisätiedot eli esim. sukutaulu, terveyslausunnot, kivestodistus, tittelit
  • DNA-lausunnot

 

Rekisteröintimaksu – rotuunotto ja tuontikoirat

70,00 €

Katso myös Koirarekisteriohjeen kohta 12, Maksut (pdf)

 

Kennelliiton laskuissa maksut on numeroitu seuraavasti:

 

1 = Pentuerekisteröinti - Maksuluokka 1 / Omakoira

35,00 €

2 = Pentuerekisteröinti - Maksuluokka 1

40,00 €

3 = Pentuerekisteröinti - Maksuluokka 2 / Omakoira

65,00 €

4 = Pentuerekisteröinti - Maksuluokka 2

70,00 €

7 = Rekisteröintimaksu - tuontikoira

70,00 €

8 = Rekisteröintimaksu - rotuunotto

70,00 €

Rekisteröintimaksujen lisäksi pentueen rekisteritodistusten lähettämisestä peritään viiden euron toimitusmaksu kaikissa maksuluokissa.

  5,00 €

 

Seuraavista asiakirjoista peritään toimitusmaksu 3,60 €. Hinnastomuutokset voimassa 1.7.2013 alkaen.

 

FIX-KOIRA

 

FIX-todistus, Kennelliiton jäsenille

22,00 €

FIX-todistus, muille kuin Kennelliiton jäsenille

28,00 €

Tutkimukset

Sähköinen lähete sellaisiin virallisiin terveystutkimuksiin, joista ei peritä erillistä Kennelliiton lausuntomaksua

Etukäteen tilattuna:
Jäsenet (
Omakoiran kautta)
Muut kuin Kennelliiton jäsenet (
tilauslinkki)


Eläinlääkäriasemalla täytettynä:

Ilman lähetettä palvelu vain ennakkolaskulla, laskutuspalkkio

 


2,00€
5,00€

10,00 €

20,00 €

Viralliset terveystutkimukset, joiden lausuntomaksuun sisältyy lähete  

Lonkkanivellausunto
Etukäteen tilattuna (jäsenet Omakoiran kautta; ei-jäsenet tilauslinkki)

Eläinlääkäriasemalla tehdyllä lähetteellä


21,00 €
31,00 €

Kyynärnivellausunto
Etukäteen tilattuna

Eläinlääkäriasemalla tehdyllä lähetteellä


21,00 €
31,00 €

Lonkka- ja kyynärnivellausunto
Etukäteen tilattuna
Eläinlääkäriasemalla tehdyllä lähetteellä


42,00 €
62,00 €

Syringomyelialausunto
Etukäteen tilattuna

Eläinlääkäriasemalla tehdyllä lähetteellä

60,00 €
70,00 €
Ilman lähetettä em. palvelut vain ennakkolaskulla, laskutuspalkkio lisätään em. hintoihin 20,00 €
Kennelliiton lausumat terveystutkimukset, joihin ei vielä ole tilattavissa ennakkolähetettä
(lähetemahdollisuus v. 2019 alkupuolella)
 

Lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja spondyloosista (SP).

35,00 €

Lausunto nikamaepämuodostumista (VA) tai kalkkeutuneista välilevyistä (IDD). Tähän lausuntoon sisältyy lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP)

50,00 €

Muut terveysmaksut  

Eläinlääkärintodistus (näyttelyitä varten: hammas-,
häntä- yms. vioista/vaurioista)

25,00 €

Valitukset röntgenlausunnoista sekä muista terveystutkimustuloksista:

 

Lonkka- tai kyynärnivel 

4 x 21,00 €

Lonkka- ja kyynärnivel

4 x 42,00 €

Lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP).

2 x 35,00 €

Lausunto nikamaepämuodostumista (VA) tai kalkkeutuneista välilevyistä (IDD). Tähän lausuntoon sisältyy lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP).

2 x 50,00 €

Syringomyelia

2 x 60,00 €

Silmäpaneelin käsittelymaksu

42,00 €

Polvipaneelin käsittelymaksu

42,00 €

Sydämen ultraäänitutkimuksen valitusmaksu

42,00 €

Muut maksut

Seuraavista asiakirjoista peritään toimitusmaksu 3,60 €

 

Kennelnimi

200,00 € 

Kennelnimen omistajamuutosmaksu

100,00 € 

Kennelnimitodistuksen jäljennös

25,00 € 

Omistajamuutos

7,00 € 

Omistajatodistusjäljennös

7,00 € 

Rekisteritodistuksen jäljennös

32,00 € 

Valionarvokunniakirja

25,00 € 

Vakuutusarvon arviointi
Jäsenet saavat vakuutusarvolausunnon maksutta Omakoira-palvelussa
kunkin koiransa kohdalta.

40,00 €

Working Class Certificate 

10,00 €

Export Pedigree

35,00 €

Siirtomaksu (ER/EJ > FI)

40,00 €