Vuoden 2024 hinnasto löytyy eriteltynä näiltä sivuilta:

 

Jäsenmaksut-sivulta löydät tietoa Kennelliiton henkilöjäsenen, nuorisojäsenen ja perhejäsenen jäsenmaksuista.

Kennelliiton rekisteröintimaksut -sivulta löydät tietoja rekisteröinneistä perittävistä maksuista.

Terveystutkimuksiin liittyvät maksut -sivulta löydät tietoa virallisten terveystutkimustulosten ja eläinlääkärintodistusten käsittelymaksuista sekä terveystutkimustuloksiin liittyvistä valitusmaksuista.

Muut Kennelliiton maksut -sivuilta löydät tietoja kennelnimeen ja omistajamuutokseen liittyvistä maksuista sekä omistaja- ja rekisteritodistuksen jäljennöksen, valionarvokunniakirjan, vakuutusarvolaskelman ja ulkomailta tarvittavien dokumenttien tilaamiseen liittyvistä maksuista.