Jäsenmaksut 2022

Henkilöjäsenet

Henkilöjäsen, sis. Koiramme-lehden perusversion
Henkilöjäsen, sis. MetsästysKoiramme-version
Henkilöjäsen, sis. Koiramme-perusversion lisäksi MetsästysKoiramme-lisäsivut

40,00 €/vuosi
40,00 €/vuosi
55,00 €/vuosi

 Nuorisojäsenet (alle 18-vuotiaat)

Nuorisojäsen, sis. Koiramme-lehden perusversio
Nuorisojäsen, sis. MetsästysKoiramme-versio 
Nuorisojäsen, sis. Koiramme-perusversion lisäksi MetsästysKoiramme-lisäsivut

24,00 €/vuosi
24,00 €/vuosi
39,00 €/vuosi

Perhejäsen (ei Koiramme-lehteä)

Perhejäsen, ei sisällä Koiramme-lehteä

21,00 €/vuosi


Rekisteröintimaksut 2022

Maksuluokka 1
Rekisteröintimaksu kennelnimen omistavien, kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenien, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläisille.

35,00 € / koira

Maksuluokka 2
Rekisteröintimaksu koirille, joiden kasvattajat eivät täytä kaikkia 1. maksuluokan ehtoja.

70,00 € / koira

Koiran rekisteröinnistä peritään Kennelliiton valtuuston hyväksymän maksuluokituksen mukainen maksu. Mikäli pennut ovat täyttäneet neljä kuukautta pentueilmoituksen saapuessa Kennelliittoon, pentueen rekisteröinnistä peritään oma maksuluokka kaksinkertaisena. Yli neljän kuukauden ikäisen pentueen rekisteröimiseksi vaaditaan lupa, jota kasvattajan tulee anoa Kennelliitosta tapauskohtaisesti.

 

Rekisteröintimaksu – rotuunotto ja tuontikoirat

65,00 €

Katso myös Koirarekisteriohjeen kohta 12, Maksut (pdf)

 

Kennelliiton laskuissa maksut on numeroitu seuraavasti:

 

1 = Pentuerekisteröinti - Maksuluokka 1

35,00 €

2 = Pentuerekisteröinti - Maksuluokka 2

70,00 €

7 = Rekisteröintimaksu - tuontikoira

65,00 €

8 = Rekisteröintimaksu - rotuunotto

65,00 €

Rekisteröintimaksujen lisäksi pentueen rekisteritodistusten lähettämisestä peritään viiden euron toimitusmaksu kaikissa maksuluokissa.

5,00 €

 

Seuraavista asiakirjoista peritään toimitusmaksu 3,60 €.

 

FIX-KOIRA

 

FIX-todistus, Kennelliiton jäsenille

22,00 €

FIX-todistus, muille kuin Kennelliiton jäsenille

28,00 €


Terveystutkimukset 2022

Huomioithan, että sähköinen terveystutkimuslähete on tilattava ennakkoon kaikkiin virallisiin terveystutkimuksiin. Tämä ennakkolähete tehdään ennen eläinlääkärille menoa täältä.  
Viralliset terveystutkimukset, jotka sisältävät pelkän ennakkolähetemaksun:  
Jäsenet
Muut kuin Kennelliiton jäsenet
2,00 €
5,00 €
Viralliset terveystutkimukset, jotka sisältävät sekä lausunto- että ennakkolähetemaksun:  
Kyynärnivellausunto 21,00 €
Lonkkanivellausunto 21,00 €
Kyynärnivelen INC-lausunto 21,00 €
Olkanivelen OC-lausunto 21,00 €
Kyynär- ja lonkkanivellausunto 42,00 €
Selkälausunto  välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP) 35,00 €
Selkälausunto nikamaepämuodostumista (VA) tai kalkkeutuneista välilevyistä (IDD). Tähän lausuntoon sisältyy lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP) 50,00 €
Syringomyelialausunto 60,00 €
Muut terveystutkimusmaksut:  

Eläinlääkärintodistus

(näyttelyitä varten: hammas-,häntä- yms. vioista/vaurioista sekä lausunto yli 8-vuotiaan nartun terveydentilasta astuttamista varten). 

  • Ennakkolähete eläinlääkärintodistusta varten
  • Kopio kadonneesta eläinlääkärintodistuksesta (tämä tilataan Omakoira-palvelun kautta)

Huomioithan, että sähköinen terveystutkimuslähete on tilattava ennakkoon myös eläinlääkärintodistuksia varten. Tämä ennakkolähete tehdään ennen eläinlääkärille menoa täältä.

 

 

 

12,00€
25,00€

Valitukset röntgenlausunnoista sekä muista terveystutkimustuloksista:

 

Lonkka- tai kyynärnivel

4 x 21,00 €

Lonkka- ja kyynärnivel

4 x 42,00 €

Kyynärnivelen INC

2 x 21,00 €

Olkanivelen OC

2 x 21,00 €

Lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP).

2 x 35,00 €

Lausunto nikamaepämuodostumista (VA) tai kalkkeutuneista välilevyistä (IDD).

2 x 50,00 €

Syringomyelia

2 x 60,00 €

Silmäpaneelin käsittelymaksu

42,00 €

Polvipaneelin käsittelymaksu

42,00 €

Sydämen ultraäänitutkimuksen valitusmaksu

42,00 €


Muut maksut

Seuraavista asiakirjoista peritään toimitusmaksu 3,60 €

 

Kennelnimi

200,00 € 

Kennelnimen muutokset (haltijan lisäys ja siirto)

100,00 € 

Kennelnimitodistuksen jäljennös

25,00 € 

Omistajamuutos

7,00 € 

Omistajatodistusjäljennös

7,00 € 

Rekisteritodistuksen jäljennös

32,00 € 

Valionarvokunniakirja

25,00 € 

Vakuutusarvon arviointi
Jäsenet saavat vakuutusarvolausunnon maksutta Omakoira-palvelussa
kunkin koiransa kohdalta.

40,00 €

Working Class Certificate 

10,00 €

Export Pedigree

35,00 €

Siirtomaksu (ER/EJ > FI)

40,00 €