Luolakoirien taipumuskoe (LUT)

Kokeen tarkoitus on jalostustyön suunnittelua varten selvittää koirien taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn. Niitä on järjestetty Suomessa jo 1900-luvun alusta alkaen erilaisin keinoputkin ja sääntöversioin. 

Luolakoirien metsästyskoe (LUME)

LUME on maassamme varsin uusi koemuoto, jota aktiiviset harrastajat suunnittelivat jo 1970-luvun alkupuolella. Koemuodoksi se saatiin vasta 1991 vuoden alussa, kun Suomen Kettuterrierit ry hyväksyi sen koemuodokseen. Muut luolakoirarodut pääsivät mukaan vuonna 1994.

Luolakoirien metsästyskoe on kehitetty taipumuskokeen rinnalle, koska metsästyksen yhteydessä suoritetussa kokeessa voidaan arvostella useita sellaisia ominaisuuksia, jotka taipumuskokeessa jäävät arvoitukseksi. Tällaisia ominaisuuksia ovat löytökyky, riistan käsittelytapa, metsästysinto, tehokkuus, kestävyys, yhteistyö ohjaajan kanssa ja yleinen käyttäytyminen.

Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe (VERI)

Koe kehitettiin näille roduille vuosituhannen vaihteessa, jotta saatiin selville koirien taipumukset vesilinnun metsästykseen. Koiran tulee hyväksyttyyn suoritukseen selviytyä vedestä noudosta ja jäljestyksestä.