Jäsenyhdistyksiämme ovat:

  • kennelpiirit
  • rotujärjestöt
  • rotua harrastavat yhdistykset
  • rotuyhdistykset
  • kennelyhdistykset
  • lajiliitot

Jäsenyhdistyksistä kennelpiireillä ja rotujärjestöillä on edustus Kennelliiton päätöksentekovaltaa käyttävässä valtuustossa, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kennelliiton jäsenyhdistysten roolit on määritelty Kennelliiton säännöissä.Kennelpiirit

Kennelpiirit edustavat Kennelliittoa alueellaan. Niitä on 19. Kennelpiirien tehtävistä löytyy tarkempaa tietoa täältä.

Rotujärjestöt

Rotujärjestöt ovat valtakunnallisia yhdistyksiä, jotka ohjaavat edustamiensa koirarotujen jalostusta Suomessa. Rotujärjestöt myös edistävät rodun harrastamista, kouluttavat ja valistavat rodun kasvattajia ja rodusta kiinnostuneita sekä järjestävät koulutusta rodun ulkomuototuomareille. Rotujärjestöt seuraavat edustamansa rodun terveystilannetta ja jakavat siitä tietoa eri kanavia pitkin.

Kennelliiton valtuusto hyväksyy yhdistykselle rotujärjestön statuksen. Edellytyksenä sille on, että yhdistys on toiminnallaan pystynyt osoittamaan, että se kykenee hoitamaan rotujärjestön tehtävät.

Rotujärjestöjä on tällä hetkellä 93. Löydä omasi täältä.


Rotua harrastavat yhdistykset

Rotua harrastavat yhdistykset edistävät edustamiensa rotujen jalostusta ja rotujen harrastamista. Rotua harrastavat yhdistykset ovat oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäseniä.

Rotua harrastavan yhdistyksen oikeudet yhdistykselle myöntää Kennelliiton hallitus. Vuonna 2017 rotua harrastavia yhdistyksiä oli 45. Katso omasi yhteystiedot-sivulta.


Rotuyhdistykset

Rotuyhdistykset ovat pienempiä eri rotujen valtakunnallisia yhdistyksiä. Rotuyhdistykset kuuluvat rotujärjestöjen alaisuuteen. Ne voivat olla myös rotujärjestön paikallisia tai alueellisia jäsenyhdistyksiä. Rotuyhdistykset ovat oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäseniä. Vuonna 2017 rotuyhdistyksiä oli 44.

Kennelyhdistykset

Kennelyhdistykset ovat paikallisia tai alueellisia koiraharrastuskerhoja. Monet niistä ovat metsästys-, tottelevaisuus- tai agility-yhdistyksiä. Kennelyhdistykset ovat oman kotipaikkakuntansa kennelpiirien jäseniä. Vuonna 2017 kennelyhdistyksiä oli 1855.

Kennelyhdistysten tiedot löytyvät kennelpiirien verkkosivuilta.

Lajiliitot

Lajiliitto on Kennelliiton hyväksymää yhtä tai useampaa koe- tai kilpailutoimintaa edustava valtakunnallisen yhdistys. Kennelliiton alaisuudessa toimi vuonna 2017 yksi lajiliitto, Suomen Agilityliitto SAGI ry.