Kaikkien näyttelyiden tulokset päivityvät automaattisesti mikäli näyttelyn tulokset julkaistaan näyttelyn nettisivuilla tai Showlinkin tulospalvelussa. Muiden näyttelyiden tulokset tulee ilmoittaa erikseen kohdasta Pisteiden ilmoittaminen.

Mikäli jollain rotujärjestöllä / rotua harrastavalla yhdistyksellä ei jollain kaudella ole anottu virallista erikoisnäyttelyä, niiden osalta erikoisnäyttelyn pisteet annetaan kilpailukauden viimeisessä kansainvälisessä näyttelyssä.

Pistelasku on porrastettu näyttelyn suuruuden mukaan, 2500 tai enemmän näyttelyyn ilmoitettua koiraa ja alle 2500 ilmoitettua. Tämä tarkoittaa vain ulkomuotoarvosteluun ilmoitettuja koiria, joten TOKO- agility ja junior handler -kilpailuihin osallistuvia koiria ei lasketa. Sillä ei ole merkitystä, onko näyttely kansainvälinen vai kansallinen.

Kilpailussa otetaan huomioon näyttelyt, jotka on pidetty edellisvuoden marraskuun alun ja kuluvan vuoden lokakuun lopun välisenä aikana.

 Koiramäärä
2500 tai enemmän
Koiramäärä
alle 2500
BIS-13020
BIS-22818
BIS-32717
BIS-42616
   
RYP-11510
RYP-2138
RYP-3127
RYP-4116

Pisteitä saa vain korkeimman sijoituksen mukaan eli BIS -kisassa sijoittuneet eivät saa pisteitä ryhmävoitosta.
Rotujärjestön/rotua harrastavan yhdistyksen pääerikoisnäyttelyssä saavutetut ROP ja VSP antavat 25 p.


Vuoden kasvattaja -kilpailu


Kilpailussa otetaan huomioon kaikissa Suomessa järjestetyissä kaikkien rotujen näyttelyissä saavutetut sijoitukset valittaessa näyttelyn parasta kasvattajaryhmää. Kaksi -tai kolmepäiväisissä näyttelyissä kunkin päivän sijoitukset antavat samat pisteet kokonaiskoiramäärän mukaan laskettuina (2500 tai enemmän, alle 2500 ilmoitettua koiraa). Vain ulkomuotoarvosteluun ilmoitettujen koirien lukumäärä huomioidaan. Sillä ei ole merkitystä, onko näyttely kansainvälinen vai kansallinen.

Lisäksi huomioidaan rotujärjestön/rotua harrastavan yhdistyksen pääerikoisnäyttelyssä saavutettu ROP kasvattajaryhmä-voitto. Kunkin kilpailijan osalta huomioidaan enintään vuoden kahdeksan parasta sijoitusta. Kasvattajan kansallisuudella, jäsenyydellä tms. ei ole merkitystä. Mikäli kasvattaja kasvattaa useampaa kuin yhtä rotua, hän kilpailee erikseen eri rotuisten kasvattajaryhmien kanssa. Eri rotuisten ryhmien pisteitä ei siis lasketa yhteen.

Kilpailussa otetaan huomioon näyttelyt, jotka on pidetty edellisvuoden marraskuun alun ja kuluvan vuoden lokakuun lopun välisenä aikana.

 Koiramäärä
2500 tai enemmän
Koiramäärä 
alle 2500
BIS-13020
BIS-22818
BIS-32717
BIS-42616

Rotujärjestön/rotua harrastavan yhdistyksen pääerikoisnäyttelyn ROP kasvattajaryhmä 25 p.


Vuoden veteraani -kilpailu


Kilpailussa otetaan huomioon kaikissa Suomessa järjestetyissä kaikkien rotujen näyttelyissä saavutetut sijoitukset valittaessa näyttelyn parasta veteraania. Kaksi- tai kolmepäiväisissä näyttelyissä kunkin päivän sijoitukset antavat samat pisteet kokonaiskoiramäärän mukaan laskettuina (2500 tai enemmän, alle 2500 ilmoitettua koiraa). Vain ulkomuotoarvosteluun ilmoitettujen koirien lukumäärä huomioidaan. Sillä ei ole merkitystä, onko näyttely kansainvälinen vai kansallinen. Lisäksi huomioidaan rotujärjestön/rotua harrastavan yhdistyksen pääerikoisnäyttelyssä saavutettu ROP veteraani-voitto.

Kunkin kilpailijan osalta huomioidaan enintään vuoden kahdeksan parasta sijoitusta. Koiran omistajan kansallisuudella, jäsenyydellä tms. ei ole merkitystä.


Kilpailussa otetaan huomioon näyttelyt, jotka on pidetty edellisvuoden marraskuun alun ja kuluvan vuoden lokakuun lopun välisenä aikana.

 Koiramäärä
2500 tai enemmän
Koiramäärä
alle 2500
BIS-13020
BIS-22818
BIS-32717
BIS-42616

Rotujärjestön/rotua harrastavan yhdistyksen pääerikoisnäyttelyn ROP-veteraani 25 p.