Metsästyskoiratyöryhmässä on mukana Kennelliiton ja metsästyskoirajärjestöjen edustajia. Työryhmä vaikuttaa metsästystä koskevaan lainsäädäntöön muun muassa antamalla lausuntoja laki- ja asetusesityksistä sekä nostamalla eri tavoin esille metsästyskoirien asemaa yhteiskunnassa.

Metsästyskoiratyöryhmä 2024

Kari Leppänen, puheenjohtaja
Jukka Immonen
Heikki Jääskeläinen
Toivo Kangas
Mika Laaksonen
Timo Nurmiluoto
Jouni Leppänen
Jukka Mörsky
Marko Stålnacke
Antti Raappana
Hanna Taka-Sihvola

Työryhmän sihteerinä toimii Hannu Liedes, hannu.liedes@kennelliitto.fi, puh. 09 8873 0286.