Metsästyskoiratyöryhmässä on mukana Kennelliiton ja metsästyskoirajärjestöjen edustajia. Työryhmä vaikuttaa metsästystä koskevaan lainsäädäntöön muun muassa antamalla lausuntoja laki- ja asetusesityksistä sekä nostamalla eri tavoin esille metsästyskoirien asemaa yhteiskunnassa.

Metsästyskoiratyöryhmä 2022

Kari Leppänen, puheenjohtaja
Jukka Immonen
Heikki Jääskläinen
Toivo Kangas
Esa Kukkonen
Liisa Miettinen
Timo Nurmiluoto
Heikki Jääskläinen
Tapio Rantanen
Olli Silvennoinen
Hanna Taka-Sihvola
Risto Ylitalo

Työryhmän sihteerinä toimii Hannu Liedes, hannu.liedes@kennelliitto.fi, puh. 09 8873 0286.