Yhteistyötahoja ovat kaikki eettiseen koiranpitoon sitoutuneet koiranomistajat ja kasvattajat, kennelpiirit, aluekouluttajat sekä eläinsuojeluviranomaiset.

Kennelneuvojan toiminta perustuu Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymään kennelneuvojaohjeeseen. Kennelneuvojien toimintaa ohjaa Kennelliitossa työskentelevä vastuuhenkilö. Käyntejä tehdään pääosin Kennelliiton jäsenten luokse. Kasvattaja tai koiranomistaja voi myös itse osoittaa aktiivisuuttaan ja kutsua kennelneuvojan käynnille.

Kennelneuvojalla on aina mukanaan kuvallinen Suomen Kennelliiton ”kennelneuvojakortti”, joka tulee esittää käynnin aluksi. Kennelneuvojakortti takaa sen, että kyseessä on Kennelliiton valtuuttama henkilö oikealla asialla, jolloin kasvattaja voi olla varma toiminnan sekä henkilön luotettavuudesta. Kennelneuvoja on myös Kennelliiton virallinen DNA näytteenottaja. Kennelneuvojat eivät ratko sopimusriitoja, sillä riita-asiat eivät kuulu Kennelliitolle. 

Mitä kennelkäynnillä tapahtuu?

Yleensä käynnistä sovitaan etukäteen. Näin käynti voidaan ajoittaa kasvattajalle sopivaan ajankohtaan. Kennelkäyntiin kuluu aikaa noin yhdestä kolmeen tuntiin. Aika riippuu täysin siitä, kuinka paljon on koiria ja minkä kokoluokan kasvatustoiminnasta on kyse.

Esim. kolmen koiran taloudessa kennelneuvojalta oli vierähtänyt aikaa yli kolme tuntia. Vieraasta innostui niin koirat, kuin talon väki ja keskusteltavaa sekä koira-aiheisia kysymyksiä riitti. Kennelkäynti kasvattajan tai koiranomistajan luokse ei siis tarkoita sitä, että asiat olisivat huonosti. Kennelneuvojat auttavat monissa erityyppisissä asioissa, aina koiratilojen suunnitteluvinkeistä rekisteröintineuvoihin tai kennelpäiväkirjan tekoon. Ota rohkeasti yhteyttä oman kennelpiirisi kennelneuvojaan.

Käynnistä tehdään aina kirjallinen kennelkäyntiraportti. Päällimmäinen osa jää asiakkaalle, jolloin hän saa kirjallisen todisteen siitä, että Kennelliiton valtuuttama kennelneuvoja on tutustunut hänen koiranpitoonsa ja kasvatustoimintaansa. Kasvattaja voi halutessaan laittaa raportin vaikkapa kennelin nettisivuille. Näin ostajaehdokkaat näkevät, mitä Kennelliiton kennelneuvoja on kirjannut kasvattajan koiranpidosta. Käyntiraportista näkee myös sen, mihin asioihin käynnillä on kiinnitetty huomiota, mitkä kohdat ovat hienosti ja miltä kasvattajan koiranpito vaikuttaa ulkopuolisen, puolueettoman henkilön silmin katsottuna.

Raporttiin kirjataan käynnillä nähdyt koirat, niiden kunto ja tilat. Keskustellaan kasvattajan tulevaisuudensuunnitelmista tai kasvattajaa mietityttävistä asioista sekä yleisti koiranpidosta. Kennelneuvoja voi antaa neuvoja ja ohjeita, mutta ei määräyksiä. Kennelneuvoja ei ole viranomainen, mutta epäilyissä eläinsuojelutapauksissa kennelneuvoja voi kuitenkin ottaa yhteyttä viranomaisiin. Sillä yksi kennelneuvojatoiminnan kulmakivistä on myös ennaltaehkäistä eläinsuojelullisesti epäilyttävää koiranpitoa.

Joka kasvattajalla on henkilökohtaiset kasvatustavoitteet sekä erilaiset mahdollisuudet toteuttaa suunnitelmiaan tai unelmiaan. Kennelneuvoja tehtävänä ei ole arvostella tai latistaa näitä tavoitteita, vaan tarvittaessa antaa asiantuntemustaan sekä tietämystään kasvattajan toiminnan tueksi. 

Raportin kopio tallennetaan Kennelliitossa, noudattaen Suomen henkilötietosuojalakia sekä määräyksiä. Kennelliito tai kennelneuvoja ei anna mitään tietoja kennelneuvontakäynneistä tai niiden sisällöstä, ilman viranomaisen pyyntöä.

Kennelneuvojien yhteystiedot löydät täältä.