Mikä PIKA-koe on?

Käyttötaipumuskoe järjestetään koirakohtaisena kokeena. PIKA-kokeen voi vastaanottaa ja arvostella tähän kokeeseen oikeutettu pienoismäyräkoirien käyttötaipumuskokeen ylituomari. Koiran omistaja sopii tuomarin kanssa kokeen ajankohdan.

Mikä on PIKA-kokeen tarkoitus?

PIKA–kokeen eli käyttötaipumuskokeen tarkoituksena on todeta pienoismäyräkoirien käyttöominaisuuksia koiran luonteessa ja käyttäytymisessä ilmeneviä metsästystaipumuksia. Kokeessa testataan koiran halua ja kykyä seurata riistaa maastossa, toimia kolossa, laukauspelottomuutta sekä kiinnostusta saalista kohtaan. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestölle ja kasvattajalle.

Ketkä voivat osallistua PIKA-kokeeseen?

Osallistumisoikeus on SKL tai sen hyväksymän koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla pienoismäyräkoirilla, jotka ovat vähintään 9 kk:n ikäisiä sekä SKL määräysten mukaisesti rokotettu ja tunnistusmerkittyjä. Kokeeseen osallistuvalta ei vaadita näyttelytulosta, esim. kivesvikainen uros saa osallistua testiin.

Mitä kokeessa tapahtuu?

Tuomari on tehnyt jokaiselle koiralle oman koejäljen valmiiksi, juuri ennen koiran koesuoritusta.

Koiran ohjaajalla tulee olla kuuden metrin mittainen naru ja panta / valjaat kokeen jäljestämisosuutta varten. Koe alkaa laahausjäljellä joka on tehty riistalla. Jälki on noin 250 metriä pitkä. Jälki tehdään metsämaastoon, lumettomalle maalle. Laukauksensieto testataan starttipistoolilla, kun koira jäljestää.

Jäljen päässä on kolo, johon riista on sijoitettu. Koiran on joko tuotava riista ulos tai taisteltava vastaan, kun tuomari vetää sitä ulos. Koiran on oltava kiinnostunut riistasta.

Koesuoritus on hyväksytty, kun koira on saanut kaikista osasuorituksista hyväksytyn. Mikäli joku kolmesta osa-alueesta ei mene läpi, saa koira hylätyn. Kun koira on saanut hyväksytyn tuloksen, se ei saa enää osallistua kokeeseen.