Huomioithan, että koiranomistajan tulee tilata joko Omakoira-palvelusta tai Omakoira-mobiilisovelluksesta sähköinen terveystutkimuslähete kaikkiin virallisiin terveystutkimuksiin ennen eläinlääkärille menoa. Ennakkoon tilattu lähete tarvitaan myös sellaista virallista eläinlääkärintodistusta varten, jolla osoitetaan koiran häntä- tai hammasvian syy koiranäyttelyissä, tai jolla todistetaan yli 8-vuotiaana astutetettavan nartun terveydentila. Ilman ennakkoon tilattua lähetettä koiran terveystutkimustulosta ei voida taltioida Kennelliiton sähköisiin järjestelmiin. 

Viralliset terveystutkimukset, jotka eivät vaadi Kennelliiton eläinlääkärin lausuntoa

Terveystutkimuslähetemaksu pitää sisällään tutkimustuloksen käsittelyn eli kirjaamisen Kennelliiton tietojärjestelmiin. Muistathan, että terveystutkimuslähete tulee tilata ennen eläinlääkärille menoa Omakoira-palvelusta (kaikki koiranomistajat) tai Omakoira-mobiilisovelluksella (jäsenetu).

Jäsenedut: Kennelliiton jäsenet saavat terveystutkimusten käsittelymaksuista alennusta. Lisäksi Kennelliiton jäsenet voivat tilata terveystutkimuslähetteitä ja maksaa niihin liittyviä käsittelymaksuja Omakoira-mobiilisovelluksella.

Käsittelymaksut terveystutkimuksista:

Hinnat koskevat DNA-tutkimusta, polvilumpioluksaatiotutkimusta, sydäntutkimusta, hengitystieoperaation ilmoittamista (BOAS), jalostustarkastusta, kuulotutkimusta (BAER), kävelytestiä, silmätutkimusta, maksatutkimusta sekä polveutumisen varmentamista.

Jäseniltä perittävä maksu                                                                                                 2,00 €
Muilta kuin Kennelliiton jäseniltä perittävä maksu 5,00 €

 

Viralliset terveystutkimukset, jotka vaativat Kennelliiton eläinlääkärin lausunnon

Alla on lueteltu ne viralliset terveystutkimukset, joihin vaaditaan lausunto Kennelliiton eläinlääkäriltä. Käsittelymaksu sisältää eläinlääkärilausunnon lisäksi tutkimukseen liittyvien dokumenttien ja tutkimustuloksen taltioimisen Kennelliiton tietojärjestelmiin. Muistathan, että terveystutkimuslähete tulee tilata ennen eläinlääkärille menoa Omakoira-palvelusta (kaikki koiranomistajat) tai Omakoira-mobiilisovelluksella (jäsenetu).

Jäsenetu: Kennelliiton jäsenet voivat tilata terveystutkimuslähetteitä ja maksaa niihin liittyviä lausuntomaksuja Omakoira-mobiilisovelluksella.

Terveystutkimuslausunnoista perittävät maksut (hinnat sisältävät käsittelymaksun):

Kyynärnivellausunto 21,00 €
Lonkkanivellausunto 21,00 €
Kyynärnivelen INC-lausunto 21,00 €
Olkanivelen OC-lausunto 21,00 €
Kyynär- ja lonkkanivellausunto 42,00 €
Selkälausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP) 35,00 €

Selkälausunto nikamaepämuodostumista (VA) tai kalkkeutuneista välilevyistä (IDD). Tähän lausuntoon sisältyy lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosista (SP)

50,00 €
Syringomyelialausunto 60,00 €

 

Eläinlääkärintodistus näyttelyitä tai yli 8-vuotiaan nartun astuttamista varten

Terveystutkimuslähete vaaditaan sellaiseen eläinlääkärintodistukseen, jolla todistetaan muun muassa hammas- ja häntävauriot/viat koiranäyttelyissä. Sitä tarvitaan myös yli 8-vuotiaan nartun terveydentilan todistamiseen, jos nartulla teetetään pentuja. Muistathan, että terveystutkimuslähete tulee tilata ennen eläinlääkärille menoa Omakoira-palvelusta (kaikki koiranomistajat) tai Omakoira-mobiilisovelluksella (jäsenetu).

Jäsenetu: Kennelliiton jäsenet voivat tilata eläinlääkärintodistuksen saamiseen vaadittavan lähetteen ja maksaa käsittelymaksun Omakoira-mobiilisovelluksella.

Käsittelymaksut eläinlääkärintodistuksista:

Terveystutkimuslähete eläinlääkärintodistusta varten 12,00€

Toimitus- ja käsittelymaksu kadonneesta eläinlääkärintodistuksesta

Kadonnut eläinlääkärintodistus tilataan osoitteesta:  terveystulokset@kennelliitto.fi

25,00€

 

Valitukset röntgenlausunnoista sekä muista terveystutkimustuloksista

Koiranomistajan on mahdollista valittaa röntgenlausunnoista ja muista terveystutkimustuloksista. Valitusasioissa kannattaa olla yhteydessä Kennelliiton terveystutkimuspalveluihin. Linkki yhteystietoihin löytyy sivun lopusta.

Käsittelymaksut valituksista:

Kyynärnivellausuntoa koskevan valituksen käsittely 84,00 €
Lonkkanivellausuntoa koskevan valituksen käsittely 84,00 €
Lonkka- ja kyynärnivellausuntoa koskevien valitusten käsittely 168,00 €
Kyynärnivellausunto INC:ta koskevan valituksen käsittely 42,00 €
Olkanivellausunto OC:ta koskevan valituksen käsittely 42,00 €
Välimuotoisesta lanne-ristinikamasta (LTV) ja/tai spondyloosta (SP) tehtyjen lausuntojen valitusten käsittely 70,00 €
Nikamaepämuodostumistasta (VA) tai kalkkeutuneesta välilevystä (IDD) tehtyjen lausuntojen valitusten käsittely 100,00 €
Syringomyelialausuntoa koskevan valituksen käsittely 120,00 €
Silmäpaneeli 42,00 €
Polvipaneeli 42,00 €
Sydämen ultraäänitutkimusta koskevan valituksen käsittely 42,00 €

 

Lisätietoa terveystutkimuksista:

Omakoirapalveluun pääsee täältä.

Lisätietoa virallisista terveystutkimuksista löytyy täältä.

Lisätietoja virallisista terveystutkimuksista saa Kennelliiton terveystutkimuspalvelusta. Yhteystiedot ja palveluajat löytyvät täältä.