Kennelliitolla on noin 2000 jäsenyhdistystä. Alueellista toimintaa koordinoivat 19 kennelpiiriä, joiden jäseninä on rotuyhdistyksiä ja erilaisia koiraharrastusyhdistyksiä. Rotujen jalostusta ohjaavat ja kehittävät 95 rotujärjestöä.