Suomeksi

Kennellitto.fi verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen sekä kävijätilastojen seuraamiseen ja analysointiin. Sivustolta lähetetään selaimelle eväste, pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen sekä pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle.

Evästeiden avulla verkkosivujen kävijäliikennettä voidaan seurata ja tämän anonymisoidun datan perusteella sivuilla vierailleille kävijöille voidaan kohdentaa sosiaalisen median mainontaa.

Verkkosivuilla käytetään Facebook-pikseliä, joka kerää anonyymia liikennedataa, jota voidaan hyödyntää edelleen markkinoinnin uudelleenkohdentamisessa. Facebook-pikseli on analytiikkaan tarkoitettu seurantakoodi, jonka avulla voidaan mitata muun muassa mainonnan tehokkuutta. Pikselin tietojen avulla voidaan varmistaa, että mainoksia näytetään oikeille ihmisille ja niiden avulla voidaan luoda esimerkiksi laajempia kohderyhmiä mainontaa varten. Verkkosivukävijöistä luodaan anonyymi massa, joka antaa ainoastaan lukumäärän potentiaalisten käyttäjien kattavuudesta, tietoja ei voida käyttää yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Voit valita oman selaimesi asetuksista, haluatko sallia evästeiden käytön. Huomioithan kuitenkin, että kieltämällä kaikkien evästeiden käytön selaimessasi, verkkosivustot eivät välttämättä toimi oikein

 

På Svenska

Webbplatsen Kennelliitto.fi använder kakor i syfte att rikta marknadsföring och reklamer samt för uppföljning och analys av besökarstatistik. Webbplatsen skickar en kaka dvs. en liten textfil till webbläsaren och kakan lagras på datorns hårdskiva. Webbplatsen använder temporära sessionskakor, som stängs när du stänger din webbläsare, samt beständiga kakor, som lagras på datorns hårdskiva. 

Med hjälp av kakor är det möjligt att följa upp besökartrafiken på webbplatsen. Utifrån dessa anonymiserade data kan marknadsföring på sociala medier riktas för webbplatsens besökare. 

Webbplatsen använder en Facebook-pixel för att samla in anonyma trafikdata, som kan utnyttjas vidare för omriktning av marknadsföring. Facebook-pixeln är en uppföljningskod avsedd för analys och med hjälp av vilken bl.a. marknadsföringens effektivitet kan mätas. Med hjälp av pixelns uppgifter kan man säkerställa att reklam visas för rätta personer och skapa t.ex. mera omfattande målgrupper för marknadsföring. En anonym massa skapas av webbplatsens besökare och den ger endast en siffra av omfattningen av potentiella användare, uppgifterna kan inte användas för att identifiera en enskild person. Du kan välja i webbläsarens inställningar om du godkänner användningen av kakor. Observera emellertid att webbplatser inte nödvändigtvis fungerar som de ska ifall du förbjuder användningen av alla kakor i din webbläsare.

 

In English

The website Kennelliitto.fi uses cookies to allocate marketing and advertisements as well as to track and analyse viewer statistics. The website sends a cookie – a small text file – to the browser. The cookie is then saved on the computer's hard drive. Both temporary session cookies and persistent cookies are used. Temporary session cookies are closed when you close your browser, persistent cookies are saved on the computer’s hard drive. 

Cookies help us track the viewer traffic on the website. Based on this anonymised data, social media marketing can be allocated to visitors of the site. 

This website uses Facebook Pixel, which collects anonymous traffic data that can be utilised for reallocation of marketing. Facebook Pixel is a tracking tool meant for analytics. It can help measure, among other things, marketing effectiveness. By using pixel data, we can ensure that ads are shown to the right people. The data can also be used to create more extensive target groups. Website visitors create an anonymous mass that only gives a number on the coverage of potential visitors. The data cannot be used to identify individual people. You can choose in the settings of your browser if you wish to accept the use of cookies. Please note that by prohibiting the use of cookies in your browser, websites do necessarily not work as they should