Laki eläinten hyvinvoinnista

Kennelliiton kannanotto eläinsuojelulain uudistukseen koiranjalostuksen osalta (29.8.2014)
Kennelliiton vaatimukset uuteen eläinsuojelulakiin (29.8.2014)

 

Riistanhoito ja metsästys


Koiraverolaki


Muut

Suomen Kennelliiton tavoitteet hallituskaudelle 2019-2013 (8.2.2019)
Tiivistelmä Kennelliiton hallituskauden tavoitteista vuosille 2019-2023 (8.2.2019)

 

WDS2019, koirien kohtelu Kiinassa ja FCI:n tilanne

Suomen Kennelliitto ja muut pohjoismaiset kennelliitot ovat ottaneet kantaa 94 jäsenmaan FCI:n päätöksentekoon, Maailman Voittaja 2019 -koiranäyttelyyn ja koirien kohteluun Kiinassa.

(27.8.2015)

Ruotsin Kennelliiton kannanoton pääkohdat suomennettuina (14.8.2015)

(kesä-elokuu 2015)

Tanskan Kennelliiton kannanoton pääkohdat suomennettuina (28.8.2015)