Käyttökokeessa arvosteleva tuomari on valjakon kyydissä ja se suoritetaan maastossa, johon sisältyy aurattua tietä tai vastaavaa ja maastoa, jossa ei ole selvästi havaittavaa valmista ajouraa.

Kokeessa arvostellaan koiran taitavuutta, taipumuksia ja yhteistyökykyä toimia valjakossa rekikoirana. Käyttökokeessa arvostellaan mm. käännökset oikealle ja vasemmalle, täyskäännös, tien ylitys, valjakon pysähtyminen, toisen valjakon ja liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, valjakon yleinen hallittavuus ja kokeeseen osallistuvan koiran työskentelyhalukkuus.

Ennen kuin siperianhuskylle voi hakea käyttövalionarvoa, on sen oltava toiminut johtajakoirana käyttökokeessa arvosanalla kiitettävä ja täytettävä muut valionarvon vaatimukset.