Mitä palveluskoirakokeet ovat?

Koirat ovat aikojen kuluessa auttaneet ihmistä monissa eri tehtävissä. Nykyaikaisessa maailmassa osa näistä tehtävistä toteutetaan teknisin välinein, mutta monissa tehtävissä koiran erinomaisia ominaisuuksia ja kykyjä ei ole voitu järkevällä tavalla korvata. Moniin näistä haasteista vastaa, mitä parhaalla tavalla, hyvin ja oikein koulutettu palveluskoira.

Palveluskoirakokeet ovat palveluskoirarotuisten koirien käyttö- sekä rodunomaisia kokeita. Palveluskoirakokeessa tarkistetaan koiran luontaiset taipumukset suoriutua erilaisista tehtävistä ja kyky omaksua sille annettu koulutus. Kokeissa hyödynnetään koiran luontaisia taipumuksia, sen erinomaista hajuaistia ja taipumuksia toimia laumansa hyväksi.

Palveluskoiralajeja ovat käyttäytymiskoe, joka on esikoe kaikille muille koelajeille, sekä varsinaiset koelajit, joita ovat jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintäkoe, suojelukoe, pelastuskoirakokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe.

Mille roduille laji on tarkoitettu?

Lajit on kehitetty palveluskoirarotujen käyttökokeiksi. Palveluskoiriksi on perinteisesti koulutettu keskikokoisia, voimakkaita ja liikkuvia rotuja. Tämän päivän palveluskoiraksi käsitämme kaikki ne rodut, jotka ovat saaneet oikeuden osallistua palveluskoirakokeisiin.
Pelastuskoirakokeet ovat avoimia kaikille koiraroduille, myös monirotuisille koirille, jotka on tunnistusmerkitty.

Käyttäytymiskokeeseen, joka on tarkoitettu myös koiran yhteiskuntakelpoisuuden tarkastamiseen, saa osallistua kaiken rotuiset ja -kokoiset koirat.

Mikä on lajin tarkoitus?

Palveluskoirakokeiden avulla voidaan havaita ja huomioida koiran koulutettavuuteen vaikuttavat periytyvät ominaisuudet. Koska läheskään kaikki palveluskoirarotuiset koirat eivät voi olla työkoiria, ovat palveluskoirakokeet oiva keino tarkistaa koiran soveltuvuus erilaisiin palveluskoiratehtäviin.

Pelastuskoirakokeiden tarkoitus on todeta koiran koulutustaso. Vaaditun koulutustason saavuttaneet koirakot sijoitetaan pelastuskoiraryhmiin, jotka osallistuvat etsintätehtäviin viranomaisten apuna. 

Miten kilpaillaan?

Kokeet sisältävät tottelevaisuus- ja maasto-osuudet, lukuun ottamatta erikoisjälkikoetta ja valjakkohiihtoa, joissa on vain maasto-osuus.

Tottelevaisuudessa koiran tulee osoittaa hallittavuutensa ja tekninen osaaminen erilaisten tehtävien mukaan.

Kokeiden maasto-osuuksissa hyödynnetään koiran erinomaista hajuaistia erilaisissa etsintätehtävissä. Jäljestämiskokeissa koiran tehtävänä on ihmisen kulkeman jäljen seuraaminen pääsääntöisesti maavainua hyväksikäyttäen, eli jäljestäminen. Hakukokeessa koira etsii maastoon piiloutuneita henkilöitä, lähinnä ilmavainua käyttäen. Viestikokeessa koira juoksee maastossa vieden viestiä kahden ohjaajan välillä, maastossa se joutuu itsenäisesti ratkaisemaan radan haasteisiin, ja erilisiin siirtymiin. Kaikissa kansallisissa lajeissa on lisäksi esine-etsintä, jossa koira etsii ja tuo ohjaajalleen maastoon pudotettuja esineitä. Suojelukokeissa koiran tulee osoittaa tarkkaa jälkityöskentelyä, sen tulee myös osoittaa kykynsä puolustaa itseään ja ohjaajaansa uhkaavalta vaaralta.

Pelastuskoirakoelajeissa maasto-osuudessa koira etsii henkilöitä, joko maastosta tai raunioilta ilmavainun avulla tai maastosta jäljestämällä.

Opaskoirakokeissa katsotaan koiran kyky avustaa näkövammaista ohjaajaansa erilaisten tilanteiden yhteydessä.

Koesuoritukset aloitetaan ykkös- tai A-luokasta, ja kun koira on saavuttanut tästä luokasta hyväksytyn tuloksen, se saa siirtyä seuraavaan luokkaan. Kokeen vaativuus lisääntyy luokittain, joko matkojen ja alueiden suurenemisena tai tehtävään käytettävän ajan lyhenemisenä.

Kaikissa koemuodoissa, valjakkohiihtoa lukuun ottamatta, tuomari arvostelee koirien suoritukset ja antaa niistä suoritusta kuvaavan arvostelun, arvosanan ja sen mukaiset pisteet. Laji- ja luokkakohtaiset arvosteluperusteet määritellään lajiohjeissa.

Valjakkohiihto on nopeuskilpailu, jossa tuloksen ratkaisee nopeus.

Palveluskoirakokeiden kaikki koeluokat on tarkoitettu koiran ominaisuuksien mittaamiseen. Varsinaisia kilpailuja ovat ylimmissä koeluokissa järjestettävät piirinmestaruuskokeet, suomenmestaruuskokeet, rotujen mestaruuskokeet jne.

Kilpailuja voi suorittaa myös kansainvälisesti ja koemuodoissa kilpaillaan myös pohjoismaiden- sekä maailman mestaruuksista. Maailmanmestaruuskilpailuissa on vielä toistaiseksi pieniä koemuotokohtaista poikkeavuutta, mutta lähivuosien aikana ne saadaan yhtenäistettyä.

Voimassa olevat palveluskoirakokeiden säännöt löydät Palveluskoiraliiton Virkku-järjestelmästä.

Miten harrastus aloitetaan?

Lajin harjoittelun voi aloittaa jo pennun kanssa, kunhan harjoittelu tapahtuu leikin varjolla ja lyhyissä pätkissä, pentua rasittamatta.

Palveluskoirakoulutus tapahtuu useimmiten ulkona. Tottelevaisuutta harjoitellaan yhdistysten koulutuskentillä ja maastolajien koulutus tapahtuu pääasiassa metsissä tai pelloilla. Koiran kouluttamisen alkuun pääsee parhaiten menemällä mukaan paikallisen palveluskoirayhdistyksen tai rotujärjestön alaosaston järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Suomen Palveluskoiraliitto