Koira tunnistusmerkitään mikrosirulla

Siru asetetaan paikoilleen isoa rokoteneulaa muistuttavalla asettimella. Sirun koodi ei ole koiran rekisterinumero, vaan se on valmistajan koodaama muuttumaton merkkisarja, joka on tallennettu sirun mukana tuleville tarraliuskoille. Sirussa itsessään ei ole energialähdettä, vaan se aktivoituu ainoastaan lukulaitteen lähettämästä matalasta radiosignaalista.

Kennelliiton hyväksymät mikrosirut

Kennelliitto hyväksyy kaikki ISO 11784-standardin mukaiset mikrosirut. 1.1.2010 alkaen koirilla on hyväksytty ainoastaan maakoodittomat mikrosirut, jotka koostuvat valmistajanumerosta sekä yksilöllisestä mikrosirukoodista. Tuontikoirille hyväksytään edelleen alkuperämaassa tehty tunnistusmerkintä. Mikäli tuontikoira joudutaan tunnistusmerkitsemään uudelleen esimerkiksi vanhan mikrosirun toimimattomuuden vuoksi, tulee uuden mikrosirun täyttää Kennelliiton asettamat vaatimukset.

Mikrosiruihin liittyy kaksi ISO-standardia:

ISO 11784, jossa kuvataan sirun koodirakenne

ISO 11785, joka kuvaa sirun teknisen periaatteen

Minkä ikäisenä ja miten mikrosiru asetetaan koiraan?

Mikrosirun asettamisen alaikäraja on viisi viikkoa, jos Kennelliiton tunnistusmerkitsijä suorittaa merkitsemisen. Eläinlääkäri voi tarvittaessa mikrosiruttaa pennun tätä nuorempana.

Pienet koirat voidaan merkitä pöydällä ja isommat koirat lattialla. Usein pennut pidetään sylissä, jotta ne saadaan pidettyä aloillaan. Avustajana voi toimia koiran omistaja tai joku muu koiria hyvin käsittelevä henkilö. Koiralle voidaan varata makupala valmiiksi, jolla viedään koiran huomio toisaalle.

Kennelliitto suosittelee mikrosirun asettamista lapaluiden väliin. Jos koira on kovin karvainen, harjataan tai kammataan ihoa ensin esiin. Tämän jälkeen siruttaja nostaa löysää niskanahkaa näppiotteella, työntää neulan ihon alle ja painaa sirun siihen.

Sirun toimivuus tarkistetaan lukulaitteella heti asettamisen jälkeen. Erittäin runsasturkkisia koiria on hyvä varovasti harjata asetuspaikasta ja siten tarkistaa, ettei siru ole jäänyt karvoihin. Kun sirun todetaan olevan varmasti koiran nahan alla, täyttää siruttaja vaadittavat paperit.

Miten ja missä mikrosiru luetaan

Mikrosiru luetaan siihen tarkoitukseen olevalla lukulaitteella. Laitteita on erilaisia mutta niiden toimintaperiaate on sama. Lukulaite lähettää mikrosiruun matalan radiosignaalin, jolloin siru aktivoituu ja lukulaite vastaanottaa sirun numeron.

Kaikilla eläinlääkäriasemilla on mikrosirun lukulaitteet. Lisäksi Kennelliiton tunnistusmerkitsijöillä ja kennelneuvojilla on omat lukulaitteet ja kennelpiireissä on useampi lukulaite, jota lainataan piirin alueella pidettäviin tapahtumiin. Kaikissa koiratapahtumissa on myös oltava lukulaite, jotta voidaan tarkistaa koiran olevan rekisteritodistuksessa, EU-passissa tai rokotuskortissa mainittu yksilö.