Kasvatus- ja kuntoutuskoirien työtehtävät vaihtelevat ammattialasta ja työympäristöstä riippuen, mutta koiran käyttö on aina ammatillista, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kasvatus- ja kuntoutuskoirat voivat työskennellä esimerkiksi

•    päiväkodeissa,
•    kouluissa,
•    lastensuojelussa,
•    vanhainkodeissa,
•    kuntoutuskeskuksissa tai sairaaloissa

Kasvatus- ja kuntoutuskoirat ovat kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten omia koiria, jotka on koulutettu työhönsä. Koirien rotukirjo ja koko vaihtelevat. Koiran tulee kuitenkin olla ominaisuuksiltaan vaadittavaan työhön sopiva.

Koirien soveltuvuus työhön testataan koiran ollessa vähintään vuoden ikäinen. Soveltuvuustestillä varmistetaan, että koira soveltuu sille suunniteltuun työhön luonteensa ja ominaisuuksiensa osalta. Työhön soveltuvat koirat jatkavat harjoittelua oikeassa työympäristössään ja suorittavat ohjaajansa kanssa työnäytön. Työnäytössä koirakko todentaa osaamisensa laadukkaan ja turvallisen koira-avusteisen työn toteuttamisessa.

Hyväksytyn työnäytön ja ohjaajan hyväksytysti suorittaman koira-avusteisen työmuodon täydennyskoulutuksen myötä koirakko saa käyttää Kasvatuskoira tai Kuntoutuskoira nimikettä.

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry on kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevien ammattilaisten vuonna 2010 perustama yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää koira-avusteisesta työmuodosta kiinnostuneita ihmisiä, järjestää alan koulutusta sekä edistää tietoisuutta ammatillisesta ja tavoitteellisesta koira-avusteisesta työstä. Yhdistys järjestää ammatillista täydennyskoulutusta koira-avusteisesta työskentelystä sekä testaa työhön tähtääviä koirakoita.

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry