Kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut koirankasvattaja on sitoutunut tekemään kirjalliset kauppa- ja sijoitussopimukset ja käyttämään joko Kennelliiton lomakkeita tai vastaavia. Myös Koiranomistajan ja -haltijan perussääntöön on kirjattu samoin. Kennelliitto suosittelee kaikkien sopimusten tekemistä kirjallisesti, sillä kun sovitut asiat kirjataan ylös, voidaan selkeästi osoittaa mitä on sovittu. Suullisesti monet asiat voivat jäädä erikseen sopimatta ja muistikuvat jo vuosia sitten tehdystä sopimuksesta saattavat muuttua.

Kennelliiton sopimuslomakkeiden sisältöä ei saa muuttaa, mutta osapuolet voivat sopia lisäehdoista.

Voit esitäyttää sopimuslomakkeet sähköisesti ja tulostaa tarvitsemasi määrän. Esitäyttökentät eivät välttämättä näy kaikilla selaimilla, avaa lomake esimerkiksi Adobe Readeriin. 

Hallitus päätti kokouksessaan 4.10.2018, että aiemmin käytössä olleet sopimukset ovat voimassa ainakin vuoden 2019 loppuun saakka.

Koiran kauppaan liittyvät sopimuslomakkeet

Kauppasopimusta käytetään, kun koiranpentu tai aikuinen koira siirtyy kokonaisuudessaan ostajan omistukseen. Sopimus tehdään kaupan yhteydessä, mutta omistajuus siirtyy vasta kun koko kauppahinta on maksettu. Jos osa koiran hinnasta maksetaan myöhemmin, tulee maksuehdoista tehdä lisäksi erillinen osamaksusopimus, jonka löydät tämän sivun alareunasta. Uuden omistajan tulee myös huolehtia omistajailmoituksen tekemisestä, josta löydät lisää tietoa täältä.

 

Koiran sijoittamiseen liittyvät sopimuslomakkeet

Koiran sijoittaminen tarkoittaa, että koiran omistajuus säilyy koiran luovuttajalla, eli useimmiten kasvattajalla, mutta koiran hallintaoikeus siirtyy vastaanottajalle. Tällöin tulee tehdä sijoitussopimus ja sen ehtoihin tulee perehtyä tarkasti. Nartulle ja urokselle on omat sopimuslomakkeet.

 

Astutukseen ja jalostusoikeuden luovutukseen liittyvät sopimuslomakkeet

Kun narttu astutetaan, tulee astutustapahtumasta ja pentueen korvauksista tehdä kirjallinen sopimus. Sopimus suositellaan tehtäväksi ennen astutusta.

Koiran omistaja voi luovuttaa koiransa jalostusoikeuden toiselle henkilölle, jolloin tuleva pentue rekisteröidään nartun jalostusoikeuden haltijalle. Jos uroksen jalostusoikeus luovutetaan toiselle henkilölle, tällä on oikeus allekirjoittaa astutussopimus sekä pentueen rekisteröintiä varten tarvittava astutustodistus. Sopimus koiran jalostusoikeuden luovuttamisesta suositellaan tehtäväksi ennen astutusta. Nartulle ja urokselle on omat sopimuslomakkeet. Jalostusoikeuden voi luovuttaa myös Omakoira-palvelun kautta.

 

Kaikkiin sopimuksiin soveltuvat ja tarvittaessa mukaan liitettävät osamaksusopimuslomake sekä valtakirjapohja

Jos osa koiran hinnasta maksetaan myöhemmin, tulee maksuehdoista tehdä lisäksi erillinen osamaksusopimus.

Jos kaikki sopimuksen osapuolet eivät ole paikanpäällä allekirjoittamassa sopimusta, heidän valtakirjansa tulee liittää sopimukseen.

The form can be filled and saved
Valtakirja
Kaikkiin sopimuksiin soveltuva valtakirja. Päivitetty 13.4.2016.
Päivitetty 30.5.2018
Valtakirja
Kaikkiin sopimuksiin soveltuva valtakirja. Päivitetty 13.4.2016.
Päivitetty
Fullmakt
Fullmakt som lämpar sig för alla avtal.
Päivitetty