Ohjeet ovat suuntaa antavat ja lähtevät siitä, että sosiaalisen median kanavia käytetään rakentavasti vahvistamaan Kennelliiton toimijoiden asiantuntijuutta ja positiivista mielikuvaa liiton toiminnasta. Tavoitteena on myös lisätä avoimuutta ja tuoda Kennelliiton toimintaa lähemmäksi eri kohderyhmiä.

Kennelliiton eri toimijoilla on valtavasti tietoa ja asiantuntemusta, jota voimme jakaa eteenpäin niillä kanavilla, joita koiraharrastajat ja koirista kiinnostuneet ihmiset seuraavat. Kennelliiton omat sosiaalisen median tilit Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja YouTubessa ovat suosittuja. Näiden kanavien sisältöjä voi jakaa edelleen omien julkaisujen rinnalla.

Useilla kennelpiireillä on käytössä sosiaalisen median kanavia, ja eri toimihenkilöryhmillä on Facebookissa keskusteluryhmiä. Keskusteluryhmät ovat hyvä kanava verkostoitumiseen ja ideoiden vaihtoon. Niiden rinnalla on hyvä muistaa viestintä perinteisten kanavien kautta, sillä kaikki eivät ole mukana sosiaalisessa mediassa.

Haastavissa sosiaalisen median tilanteissa neuvoa voi kysyä Kennelliiton viestinnältä.

Someohje kuvana

Kennelliiton sosiaalisen median ohjeiden kirjallinen versio: 

 

Kennelliitto sosiaalisessa mediassa:
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)
@kennelliitto

Kennelliiton nuoret Instagramissa:
@kennelliiton_nuoret
 

 

Lisätiedot
Kennelliiton viestintäpäällikkö
Liisa Suoninen
liisa.suoninen@kennelliitto.fi
puh. 050 320 3897