Omistajailmoitus ja omistajamuutos

Pennun ostaja on yleensä koiran ensimmäinen omistaja. Ensimmäinen omistaja joko tekee itse tai käy hyväksymässä kasvattajan tekemän maksuttoman omistajailmoituksen. Jos koira myöhemmin vaihtaa omistajaa, puhutaan omistajamuutoksesta. Sen tekeminen on maksullista (katso hinnasto).

On ensiarvoisen tärkeää, että aina  kun koira vaihtaa omistajaa, siitä tehdään ilmoitus/muutos, jotta omistajatiedot kirjautuvat Kennelliiton omistajarekisteriin. Tällöin koiran omistaja pystytään jäljittämään, jos koira katoaa, se varastetaan tai se joutuu onnettomuuteen. 

Kasvattaja voi tehdä omistajailmoituksen pennunostajan puolesta, mutta ostajan täytyy hyväksyä se

Jos kasvattaja on tehnyt omistajailmoituksen ostajan puolesta, pennunomistajalle lähtee siitä sähköposti osoitteesta noreply@kennelliitto.fi otsikolla ”Omakoirassa on hyväksymistä odottava omistajailmoitus”. Hyväksymispyyntö on voimassa 30 vuorokautta, minkä sisällä pennunostajan tulee käydä hyväksymässä ilmoitus. Jos omistajaksi tulee alaikäinen, jolla ei ole pankkitunnuksia, hyväksymispyyntö lähtee alaikäisen huoltajalle.

Omistajamuutoksen tai -ilmoituksen voi tehdä myös itse

Jos omistajailmoitusta ei tehdä edellä mainitun kasvattajan tekemän ilmoituksen kautta, koiranostaja pääsee tekemään sen myös itse Omakoira-palvelun ”Omistajailmoitus”-sivulla. Myös omistajamuutokset tehdään samassa paikassa. Kennelliiton jäsenet voivat tehdä ilmoituksen/muutoksen myös Omakoira-mobiilisovelluksessa. Omakoira-mobiilisovelluksessa voi tehdä omistajailmoituksen vain silloin, kun tullaan koiran ainoaksi omistajaksi. Jos koiralle tulee useampi omistaja, ilmoitus kannattaa tehdä Omakoira-palvelussa. 

Omakoirassa-palvelussa ja -mobiilisovelluksessa tehtävään omistajailmoitukseen tai -muutokseen tarvitaan valtuutusavain. Pennunostaja löytää kertakäyttöisen valtuutusavaimen rekisteritodistuksen omistajailmoitusosasta. Jos koira myöhemmin vaihtaa omistajaa, ostaja saa valtuutusavaimen edelliseltä omistajalta, joka löytää sen Omakoira-palvelun Koirat-välilehdeltä kyseisen koiran kohdalta. 

Jos koiralle tulee useampi omistaja, ilmoitus kannattaa tehdä Omakoira-palvelussa

Tilanteissa, joissa uusia omistajia on useampia kuin yksi, ilmoitusta Omakoira-palvelussa tekevä henkilö voi lisätä muut omistajat palvelun kautta. Muille omistajille lähtee hyväksymispyyntö sähköpostitse. Sähköpostin kautta muut omistajat pääsevät Omakoira-palveluun hyväksymään omistajuuden. Poikkeuksena ovat alaikäiset omistajat, joilla ei ole omia pankkitunnuksia sekä ulkomaiset omistajat. Alaikäisen tapauksessa huoltaja tarvittaessa hyväksyy omistajuuden. Omistajan ollessa ulkomaalainen tulee hänen tehdä kirjallinen omistajailmoitus, jossa on hänen allekirjoituksensa. Kirjallinen ilmoitus tulee liitteenä ilmoitukseen.

Kun kaikki omistajat ovat hyväksyneet omistajailmoituksen, saavat he omistajatodistuksen sähköpostilla itselleen. Kennelliiton jäsenet voivat lisäksi ladata omistajatodistuksen Omakoira-palvelusta.

Downloadable file
Omistajailmoituksen ja -muutoksen tekeminen Omakoira-palvelussa
Koiran omistajailmoituksella tarkoitetaan koiran ensimmäisen omistajan/omistajien merkitsemistä. Omistajamuutoksesta puhutaan silloin, jos sama koira myydään myöhemmin uudelle omistajalle/omistajille. Omistajailmoituksen voi tehdä kätevästi sähköisessä Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksella.
Updated 11.4.2022
Omistajailmoituksen ja -muutoksen tekeminen Omakoira-palvelussa
Koiran omistajailmoituksella tarkoitetaan koiran ensimmäisen omistajan/omistajien merkitsemistä. Omistajamuutoksesta puhutaan silloin, jos sama koira myydään myöhemmin uudelle omistajalle/omistajille. Omistajailmoituksen voi tehdä kätevästi sähköisessä Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksella.
Updated

Mitä jos ei ole Omakoira-palvelun tai mobiilisovelluksen käyttäjä?

Omistajailmoituksen voi myös tehdä lähettämällä rekisteritodistuksen omistajailmoitusosan siinä mainittuun postiosoitteeseen tai täyttämällä valmiin omistajailmoituslomakkeen ja liittäen mukaan kopion koiran rekisterikirjasta tai kauppakirjasta. 

Omistajamuutoksen voi tehdä myös omistajamuutoskortin tai luovuttajan/luovuttajien allekirjoittaman omistajamuutosilmoituslomakkeen, kauppakirjan tai muun omistusoikeuden kiistattomasti osoittavan asiakirjan perusteella postitse.

The form can be filled and saved
Lomake omistajailmoituksen tai -muutoksen tekemiseen
Tällä lomakkeella voit tehdä koirallesi omistajailmoituksen tai -muutoksen. Postita huolellisesti täytetty lomake osoitteeseen Suomen Kennelliitto, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta tai lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona skannattuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi. Kennelliiton jäsen tekee omistajailmoituksen tai -muutoksen kätevimmin Omakoira-palvelun kautta.
Updated 28.6.2019
Omistajailmoitus tai -muutos
Tällä lomakkeella voit tehdä koirallesi omistajailmoituksen tai -muutoksen. Postita huolellisesti täytetty lomake osoitteeseen Suomen Kennelliitto, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta tai lähetä lomake sähköpostin liitetiedostona skannattuna ja allekirjoitettuna osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.
Kennelliiton jäsen tekee omistajailmoituksen tai -muutoksen kätevimmin Omakoira-palvelun kautta.
Updated
Ägaranmälan
Med denna blankett kan du göra ägaranmälan eller -ägarbyte på din hund. Fyll i blanketten noggrant och posta den till adressen Finska Kennelklubben, Ägaranmälningar, PB 20, 79101 Leppävirta. Du kan också skanna den ifyllda blanketten och skicka den som bilaga till ett e-postmeddelande till rekisterointi@kennelliitto.fi. Vänligen se till att du undertecknar din anmälan.
Du som är medlem i Finska Kennelklubben gör ägaranmälan eller -byte allra smidigast på Omakoira-tjänsten.
Updated
Ownership declaration or change of ownership
Use this form to make an ownership declaration or change of ownership for your dog. Mail the completed form to the Finnish Kennel Club, Omistajailmoitukset, PL 20, 79101 Leppävirta or send the form as an e-mail attachment scanned and signed to rekisterointi@kennelliitto.fi. Members of the Kennel Club can make the ownership declaration or change of ownership conveniently through the Omakoira service.
Updated