Kannustamme kaikkia koiranomistajia, koirankasvattajia ja jäsenyhdistyksiämme mukaan teemavuoden työhön – me kaikki voimme omalta osaltamme toimia koirien terveyden ja hyvinvoinnin puolesta!

Haaste rotujärjestöille ja -yhdistyksille oman rodun terveyden ja hyvinvoinnin konkreettisesta edistämisestä

Rotujärjestöillä ja -yhdistyksillä on tärkeä rooli omien rotujensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Kutsumme rotujärjestöt ja yhdistykset mukaan kilpailuun, jossa palkitaan parhaiten oman rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) käytännössä rodun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi toteuttanut rotujärjestö tai -yhdistys. Palkitsemme kolme parasta yhdistystä Koiranpäivänä 24.4.

Toivomme, että mahdollisimman moni rotujärjestö tai -yhdistys osallistuu kilpailuun, jotta saamme koottua teemavuoden viestinnän tueksi tietoa siitä, miten Kennelliittoon rekisteröityjen rotukoirien terveyttä ja hyvinvointia on onnistuttu edistämään eri roduissa. Lisää tietoa haasteesta löytyy täältä

Teemavuoden webinaarit

Järjestämme Koiranpäivänä 24.4. kello 18 yhteistyössä Agria Eläinvakuutuksen kanssa koirien terveys- ja hyvinvointiaiheisen webinaarin. Webinaari on maksuton ja avoin kaikille.

Tulemme järjestämään syksyllä lisää webinaareja. Yhtenä teema on, että miten koiranjalostus voi tukea terveempien ja hyvinvoivempien koirien jalostamista.

International Dog Health Workshop kesäkuussa Helsingissä

Teemavuoden päätapahtuma on Helsingissä 13.–15.6. yhteistyössä yleishyödyllisen kansainvälisen IPFD-organisaation kanssa järjestettävä International Dog Health Workshop (IDHW). Tapahtuman kieli on englanti. Tapahtuma jatkuu lauantaina 15.6. lounaan jälkeen kasvattajapäivänä, jolloin on myös suomenkielistä ohjelmaa. 

IPFD on yleishyödyllinen kansainvälinen organisaatio, jonka tavoitteena on edistää koirien terveyttä ja hyvinvointia. IPFD ylläpitää DogWellNet-sivustoa. Sivustolle tuotetaan tietoa koirien terveyden ja hyvinvoinnin eteen eri puolilla maailmaa tehdystä työstä.

Tarkempaa tietoa tapahtumasta löytyy täältä.

Kennelliiton syventävä jalostuskurssi marraskuussa pääkaupunkiseudulla

Kennelliitto järjestää syventävän jalostuskurssin lähitapahtumana 2.–3.11. Kurssilla paneudutaan yksityiskohtaisesti koiranjalostukseen liittyviin asioihin. Kurssi on avoin kaikille. Kurssin tarkempi ohjelma julkaistaan syksyllä 2024.

Jokainen koiranomistaja voi osallistua Kennelliiton terveyskyselyyn

Paitsi teettämällä koirien terveystutkimuksia ja luonteen arviointeja, voivat koirankasvattajat ja myös aivan tavallisen kotikoiran omistajat osallistua Koiranpäivän teemaan myös täyttämällä koiristaan Kennelliiton terveyskyselyn ja ilmoittamalla koiriensa kuolemista Kennelliittoon. Nämä tiedot täydentävät sitä arvokasta tietopääomaa, joka on kaikkien katsottavissa Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Tietoa auttaa terveempien ja hyvinvoivempien koirien jalostamisessa.