Kaikki Rikosseuraamuslaitoksen koirat ovat saaneet koulutuksen huumausaineiden etsintään. Koulutus on hankittu pääasiassa Poliisikoiralaitoksella Hämeenlinnassa sekä osaltaan myös Tullin koirakoulussa Veikkolassa.

Rikosseuraamuslaitoksella on käytössä tällä hetkellä noin 30 huumausaineiden etsintään koulutettua koiraa. Koirat on sijoitettu suljettuihin vankiloihin ympäri Suomea. Koirat ovat rodultaan pääsääntöisesti labradorinnoutajia, mutta mukana on myös esimerkiksi bordercollieita.

Huumekoiratoiminta aloitettiin Rikosseuraamuslaitosta edeltäneessä Vankeinhoitolaitoksessa vuonna 1997, jolloin Pelson vankilaan hankittiin koira. Tästä saatujen myönteisten kokemusten perusteella koirien määrää on lisätty asteittain nykyiseen noin 30 koiraan. Koiratoiminta on vakiintunut osaksi normaalia vankeinhoidon toimintaa ja se on otettu positiivisesti vastaan.

Vankilassa tapahtuvan työskentelyn lisäksi koirat ohjaajineen tekevät läheistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Rikosseuraamuslaitos