Suomenajokoira on yleisimmin käytetty ajava koira Suomessa. Jokaisella pohjoismaalla on oma kansallinen ajava rotunsa.

Ajokokeissa ei ole tarkoitus vahingoittaa riistaeläinta tai koiraa, eikä altistaa niitä kohtuuttomalle rasitukselle. Ajettavana riistana koemuodosta riippuen on jänis, kettu ja mäyräkoirilla myös kauris.

Ajokokeeseen saavat osallistua FCI:n ajavien koirien roturyhmään kuuluvat rodut.

Vuonna 2021 järjestettiin 507 ajokoetta (AJOK, BEAJ, DRAJ ja MÄAJ), joissa tehtiin 1903 suoritusta ja 122 ketunajokoetta (KEAJ, DKAJ), joissa 405 suoritusta.