Kuvausikä

Kuvaus voidaan suorittaa koiran täytettyä 12 kuukautta.

Kuvauksen suorittaminen

Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgen- tai TT-kuvauksilla. Kuvaus suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Koira rauhoitetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat Kennelliittoon lausuntoa varten. Lista TT-kuvauspaikoista löytyy täältä

Lausunnon saaminen

Lausunnon saa keskimäärin n. viikon kuluessa siitä, kun kuvat on toimitettu Kennelliittoon ja lausunto maksettu. Jos koiralla on samanaikaisesti eri luustokuvia arvosteltavana, on hyvä huomioida, että lausunnot voivat valmistua eri aikaan. Tässä linkissä luustokuvia arvostelevat eläinlääkärit. Lausunto toimitetaan sähköpostitse lausunnon kirjaamisen jälkeen. Jos vasemman ja oikean puolen nivelten saamat asteet poikkeavat toisistaan, on koiran lopullinen lausunto huonomman nivelen mukainen.

Uusintakuvaus

Koiralle annettu röntgenlausunto voi uusintakuvauksen takia muuttua. Koiran olkanivelet voidaan uusintakuvata aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Kuitenkin jos uusintakuvaus tehdään aiemmissa kuvissa olleiden teknisten puutteiden vuoksi (Kennelliitto pyytää uusia tai lisäkuvia), on uusinta aiheellista tehdä mahdollisimman pian. Mikäli TT-tutkimus tehdään täydentämään aiempaa röntgenlausuntoa, se voidaan suorittaa ilman uusintaröntgenkuvausta koskevaa aikarajaa. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki otetut kuvat. Kun koiralla on TT-lausunto, ei sille enää anneta röntgenlausuntoa.

Kuvien säilytys

Röntgenkuvia säilytetään Kennelliitossa vähintään 10 vuotta, minkä jälkeen ne voidaan hävittää. Digitaalisia kuvia omistaja voi pyytää itselleen suoraan kuvaajalta.

Lausuntomaksu

Kuvien arvostelusta peritään lausuntomaksu, ks. hinnasto. Lausuntomaksu maksetaan lähetteen tilaamisen yhteydessä.

Epävirallinen lausunto

Jos koiralle on suoritettu lausuntoon vaikuttava leikkaus tai koiraa on jouduttu lääkitsemään tai se on jouduttu lopettamaan vian vuoksi, on sille mahdollista saada epävirallinen lausunto ilman maksua.

Lausunnosta valittaminen

Lausuntoon tyytymätön omistaja voi anoa röntgenkuvien arviointia Kennelliiton nimeämässä asiantuntijapaneelissa. TT-tutkimuksen tuloksesta ei voi valittaa.

Valitusaika on 90 vrk siitä, kun lausunto on lähetetty Kennelliitosta lausunnon tilaajalle. Liitä vapaamuotoisen kirjallisen valituksen mukaan kuitti suoritetusta valitusmaksusta. Valitusmaksu on 42 € (2 x normaalihintainen lausuntomaksu). Maksu suoritetaan Kennelliiton tilille FI04 1243 3000 0815 20. Lähetä valitus sähköpostin liitteenä osoitteella terveystulokset@kennelliitto.fi Valituksen voi myös lähettää postitse osoitteeseen Suomen Kennelliitto /co Showlink Oy,Terveystutkimukset, PL 20 79101 Leppävirta.

Valitusmaksu palautetaan, mikäli koiran huonomman nivelen mukainen kokonaislausunto muuttuu. Paneelin päätös on lopullinen ja korvaa aiemman lausunnon. Koirasta ei voi paneelin jälkeen toimittaa enää kuvia uutta röntgenlausuntoa varten. Koiran tulos voidaan kuitenkin muuttaa TT-tutkimuksen perusteella.

Downloadable file
Olkanivelen osteokondroosiohje
Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla/TT-kuvauksilla ja koirien olkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä̈ varten. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated
Olkanivelen osteokondroosiohje
Koirien olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla/TT-kuvauksilla ja koirien olkanivelet luokitellaan jalostustiedon keräämistä̈ varten. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Updated
Instruktion för osteokondros i bogleden
Osteokondros i bogleden hos hund undersöks med hjälp av röntgen/CT-undersökning och hundars bogleder graderas i syfte att samla in avelsdata. Gäller fr.o.m. 1.1.2024.
Updated
Guidelines for screening and grading of shoulder osteochondrosis
Shoulder osteochondrosis is subject to radiographic/CT screening and shoulder joints are graded to collect data for breeding purposes. Effective from 1 January 2024.
Updated