Toimintasuunnitelmassa kuvataan Kennelliiton yhteiset toimet strategian painopistealueiden toteuttamiseksi toimintavuonna, Kennelliiton toimintaympäristö ja toiminnan resurssit. Toimintasuunnitelmaan kirjataan myös yksityiskohtaisemmin se, mitä tehdään:

  • päätöksenteko
  • jalostusstrategian toteuttaminen
  • hallituksen alaisten toimikuntien ja työryhmien toiminta
  • yhteistyö eri tahojen kanssa
  • kansainvälinen toiminta
  • erityistehtävät