Edellytykset sille, että rotukerho (aiemmin rotuyhdistys, termi muuttunut Kennelliiton uusissa, 1.1.2020 käyttöön otetuissa säännöissä) tai rotuyhdistys (aiemmin rotua harrastava yhdistys) voi hakea uutta statusta, on määritelty Kennelliiton laatimissa ohjesäännöissä. Rotukerhojen hakemuksista rotuyhdistyksiksi päättää Kennelliiton hallitus. Rotuyhdistysten rotujärjestöhakemuksista päättää Kennelliiton valtuusto. 

Hakeminen rotujärjestöksi

Rotujärjestön tehtävänä on ohjata edustamiensa koirarotujen jalostusta Suomessa. Rotujärjestöt myös edistävät rodun harrastamista, kouluttavat ja valistavat rodun kasvattajia ja rodusta kiinnostuneita sekä järjestävät koulutusta rodun ulkomuototuomareille. Rotujärjestöt seuraavat edustamansa rodun terveystilannetta ja jakavat siitä tietoa eri kanavia pitkin.

Edellytyksenä rotujärjestöstatuksen saamiselle on, että yhdistys on pystynyt osoittamaan toiminnallaan, että se kykenee hoitamaan rotujärjestön tehtävät.

Downloadable file
Kennelliiton rotujärjestöohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä kerrotaan, millä edellytyksillä yhdistys voi anoa rotujärjestön statusta. Ohjesääntöön on kirjattu myös rotujärjestön tehtävät. Ohjesääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 22.12.2021
Rotujärjestöksi pääsyn vähimmäisvaatimukset ja rotujärjestön ohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä kerrotaan, millä edellytyksillä yhdistys voi anoa rotujärjestön statusta. Ohjesääntöön on kirjattu myös rotujärjestön tehtävät. Ohjesääntö on tullut voimaan 1.7.1997. Valtuustossa 30.5.2021 tehty lisäys tulee voimaan 1.7.2021.
Updated
Muut versiot
Kennelliiton rotujärjestöohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä kerrotaan, millä edellytyksillä yhdistys voi anoa rotujärjestön statusta. Ohjesääntöön on kirjattu myös rotujärjestön tehtävät. Ohjesääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Status av kennelklubbens medlemsföreningar
Updated

 

Hakeminen rotuyhdistykseksi

Rotuyhdistyksen tehtävänä on edistää edustamiensa rotujen jalostusta ja rotujen harrastamista. Rotuyhdistys on oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäsen.

Rotuyhdistyksen (aiemmin rotua harrastava yhdistys) ohjesääntöä ei ole vielä päivitetty Kennelliiton uusissa säännöissä käytettävien termien mukaiseksi.

Downloadable file
Rotua harrastavan yhdistyksen ohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymään ohjesääntöön on kirjattu vähimmäisvaatimukset sille, että jäsenyhdistys pääsee rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Lisäksi ohjesääntöön on kirjattu rotua harrastavan yhdistyksen tehtävät. Ohjesääntö on voimassa 1.7.1997-31.12.2021.
Updated 30.5.2018
Rotua harrastavan yhdistyksen ohjesääntö
Kennelliiton valtuuston hyväksymään ohjesääntöön on kirjattu vähimmäisvaatimukset sille, että jäsenyhdistys pääsee rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Lisäksi ohjesääntöön on kirjattu rotua harrastavan yhdistyksen tehtävät. Ohjesääntö on voimassa 1.7.1997-31.12.2021.
Updated
Reglemente för rasförening
Updated
Downloadable file
Rotuyhdistyksen ohjesääntö 2022
Kennelliiton valtuuston hyväksymään ohjesääntöön on kirjattu vähimmäisvaatimukset millä jäsenyhdistys pääsee rotuyhdistykseksi. Lisäksi ohjesääntöön on kirjattu rotuyhdistyksen tehtävät. Ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2022.
Updated 11.8.2021
Rotuyhdistysken ohjesääntö 2022
Kennelliiton valtuuston hyväksymään ohjesääntöön on kirjattu vähimmäisvaatimukset millä jäsenyhdistys pääsee rotuyhdistykseksi. Lisäksi ohjesääntöön on kirjattu rotuyhdistyksen tehtävät. Ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2022.
Updated

Lisätietoja

Jäsenasiat
09 8873 0244

yhdistykset@kennelliitto.fi