Edellytykset sille, että rotukerho (aiemmin rotuyhdistys, termi muuttunut Kennelliiton uusissa, 1.1.2020 käyttöön otetuissa säännöissä) tai rotuyhdistys (aiemmin rotua harrastava yhdistys) voi hakea uutta statusta, on määritelty Kennelliiton laatimissa ohjesäännöissä. Rotukerhojen hakemuksista rotuyhdistyksiksi päättää Kennelliiton hallitus. Rotuyhdistysten rotujärjestöhakemuksista päättää Kennelliiton valtuusto. 

Hakeminen rotujärjestöksi

Rotujärjestön tehtävänä on ohjata edustamiensa koirarotujen jalostusta Suomessa. Rotujärjestöt myös edistävät rodun harrastamista, kouluttavat ja valistavat rodun kasvattajia ja rodusta kiinnostuneita sekä järjestävät koulutusta rodun ulkomuototuomareille. Rotujärjestöt seuraavat edustamansa rodun terveystilannetta ja jakavat siitä tietoa eri kanavia pitkin.

Edellytyksenä rotujärjestöstatuksen saamiselle on, että yhdistys on pystynyt osoittamaan toiminnallaan, että se kykenee hoitamaan rotujärjestön tehtävät.

 

Hakeminen rotuyhdistykseksi

Rotuyhdistyksen tehtävänä on edistää edustamiensa rotujen jalostusta ja rotujen harrastamista. Rotuyhdistys on oman rotunsa rotujärjestön ja kotipaikkakuntansa kennelpiirin jäsen.

Rotuyhdistyksen (aiemmin rotua harrastava yhdistys) ohjesääntöä ei ole vielä päivitetty Kennelliiton uusissa säännöissä käytettävien termien mukaiseksi.


Lisätietoja

Jäsenasiat
09 8873 0244

yhdistykset@kennelliitto.fi