Jos harrastat koirasi kanssa koiranäyttelyitä tai kokeissa käyntiä ja koirallesi sattuu tapaturma tai se sairastuu siten, että tapaturma tai sairauden hoitaminen voi vaikuttaa sen arvosteluun (esimerkiksi hammasmurtuma), voi olla tarpeen hankkia koiralle eläinlääkärintodistus. Todistuksen tarkoitus on osoittaa, että kyseessä on tapaturman tai sairauden tai niiden hoidon, ei perinnöllisen vian, aiheuttama muutos.

Todistusta ei ole tarkoitettu yleiseksi terveystodistukseksi eikä osoittamaan esimerkiksi yksinomaan sitä, että koiralla on normaali purenta. Todistusta ei myöskään ole tarkoitettu pentuerekisteröintiä varten tarvittavan uroksen kivestodistuksen tekemiseen. Koirat, joille on tehty jokin toimenpide rakenteellisen tai perinnöllisen sairauden tai vian korjaamiseksi tai peittämiseksi, eivät saa osallistua näyttelyihin edes eläinlääkärintodistuksella.

Eläinlääkärintodistuksen tulee olla kirjattuna Kennelliiton hyväksymälle lomakkeelle. Ulkomaalaisomistuksessa ja ulkomaisessa rekisterissä olevalle koiralle voidaan tuomarin niin harkitessa hyväksyä koiran kotimaan kennelliiton hyväksymä todistus.

Kuinka hankin koiralleni todistuksen?

Todistuksen hankkimiseksi koiranomistaja tilaa lähetteen eläinlääkärintodistusta varten Omakoira-palvelun kautta. Lähete maksetaan tilaamisen yhteydessä (ks. hinnasto). Tilaamisen yhteydessä valitaan, mihin ruumiinosaan kohdistuvaa vikaa varten todistus tilataan. Vaihtoehtoina on hammas, häntä, kives tai muu. Valintaa voidaan tarvittaessa korjata eläinlääkärin toimesta todistuksen kirjoittamisen yhteydessä.

Kun lähete on tilattu, voi eläinlääkäri täyttää todistuksen sähköisesti Omakoira-palvelun kautta ja tulostaa sen paperille. Eläinlääkäri allekirjoittaa ja leimaa tulostetun todistuksen, jonka jälkeen todistus annetaan koiranomistajalle ja se toimii Kennelliiton hyväksymänä todistuksena näyttelyissä ja kokeissa. Todistusta ei lähetetä Kennelliitoon erikseen vahvistettavaksi, vaan tieto kirjatusta todistuksesta tallentuu koiralle Kennelliiton tietokantaan ja näkyy omistajan Omakoirassa rivitietona.

Todistus on tulostettavissa eläinlääkärin Omakoirasta yhden kuukauden ajan. Mikäli todistus ei ole enää tulostettavissa, voidaan se lähettää koiran omistajan tai eläinlääkärin pyynnöstä pdf-muodossa Kennelliitosta eläinlääkärille tulostettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Mitä todistukseen kirjataan?

Todistukseen tulostuvat koiran perustiedot. Lisäksi eläinlääkäri kirjaa todistukseen omistajan kertomuksen tapahtuneesta (tapaturmat), tutkimuksen löydökset sekä tiedon suoritetuista toimenpiteistä, hoidosta ja diagnoosin. Todistukseen merkitään myös, jos todistuksen kirjoittava eläinlääkäri on aiemmin todennut koiran olevan normaali kyseisen vian osalta sekä mahdollisen röntgenkuvauksen tiedot.

Kirurgisten toimenpiteiden kohdalla on lomakkeeseen merkittävä tilanne ennen ja jälkeen operoinnin. Esimerkiksi uroskoiran kastraation kohdalla on merkittävä kivesten status ennen leikkausta sekä kastroinnin perusteet – vain vamman tai sairauden vuoksi kastroidut urokset saavat todistuksen perusteella osallistua niihin koemuotoihin, joissa vaaditaan todistus normaaleista kiveksistä. Huomaathan myös, että uros, jolla ei ole normaaleja kiveksiä, saa Suomen näyttelysääntöjen mukaan aina laatupalkinnon Hylätty, vaikka sillä olisikin Kennelliiton lomakkeelle kirjoitettu eläinlääkärintodistus kastroinnista.

Todistus ulkomailla

Eläinlääkärintodistuksen lomakepohja on kolmekielinen (suomi, ruotsi ja englanti). Eläinlääkärin kirjaamat tiedot tulostuvat valmiiseen todistukseen. Jos käyt näyttelyissä myös ulkomailla, voi olla tarpeen pyytää eläinlääkäriä kirjaamaan tiedot todistukseen myös englanniksi. Eläinlääkärintodistusten hyväksymiskäytännöt saattavat kuitenkin vaihdella eri maissa ja todistuksen kelpaavuus kannattaa varmistaa kohdemaan kennelliitolta ennen matkaa.

Jos koirallasi on jo eläinlääkärintodistus, johon tekstit on kirjoitettu vain suomeksi, mutta tarvitset todistuksen englanninkielisillä teksteillä, ota yhteyttä todistukseen kirjoittaneeseen eläinlääkäriin. Eläinlääkäri voi kirjoittaa englanninkieliset tekstit käsin jo tulostettuun ja allekirjoitettuun todistukseen ja vahvistaa lisäykset leimalla. Vaihtoehtoisesti voit tilata kokonaan uuden eläinlääkärintodistuslähetteen ja eläinlääkäri täyttää todistuksen uudestaan englanniksi. Huomaathan, että eläinlääkäri saattaa veloittaa erillisen maksun todistukseen jälkikäteen tehtävistä lisäyksistä tai erillisen englanniksi kirjoitetun todistuksen kirjaamisesta.