Todistusta ei ole tarkoitettu yleiseksi terveystodistukseksi, mikäli tarkastuksessa ei ilmene mitään epänormaalia. Poikkeuksena tästä on 8 vuotta täyttäneen nartun astuttamista varten tehty terveystarkastus, johon sähköistä todistusta voidaan käyttää.

Eläinlääkärin Omakoira-palvelusta tulostama eläinlääkärintodistus on kelpoinen ja voidaan hyväksyä Kennelliiton alaisissa tapahtumissa, kun eläinlääkäri on allekirjoittanut sen ja laittanut siihen leimansa. Lomaketta ei lähetetä Kennelliittoon vahvistettavaksi. Eläinlääkärintodistus näkyy omistajan Omakoirassa rivitietona, todistuksen voi tulostaa vain eläinlääkäri.

Koiranomistaja tekee Omakoira-palvelussa tai Omakoira-mobiilisovelluksessa ennakkolähetteen sähköisestä eläinlääkärintodistuksesta ja maksaa lähetemaksun. Eläinlääkäri tallentaa omistajan kertomuksen ja omat merkintänsä Omakoira-palveluun sekä tulostaa ja allekirjoittaa todistuksen. Todistus on tulostettavissa eläinlääkärin Omakoirassa yhden kuukauden ajan. Mikäli todistus ei ole enää tulostettavissa, voidaan se lähettää sähköpostitse koiranomistajan tai eläinlääkärin pyynnöstä Kennelliitosta eläinlääkärille tulostettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Todistusta voidaan tarvita myös ulkomailla

Eläinlääkärintodistuksen lomakepohja on kolmekielinen (suomi, ruotsi ja englanti), ja eläinlääkärin kirjaamat tiedot tulostuvat valmiiseen todistukseen. Mikäli koiranomistaja aikoo käydä koiraharrastustapahtumissa myös ulkomailla, saattaa hän pyytää eläinlääkäriä kirjoittamaan todistukseen tulostuvat tekstit englanniksi. Voi myös olla hyvä ajatus varmistaa omistajalta erikseen ennen todistuksen kirjoittamista, tuleeko hänellä mahdollisesti olemaan tarvetta englanninkieliselle todistukselle.

Jos todistus on kuitenkin jo kirjoitettu ja tulostettu, ja omistaja pyytää lisäämään englanninkieliset tekstit jälkikäteen, voidaan englanninkieliset tekstit kirjoittaa käsin jo tulostettuun ja allekirjoitettuun todistukseen, ja lisäykset voidaan vahvistaa leimalla. Vaihtoehtoisesti koiranomistaja voi tilata kokonaan uuden eläinlääkärintodistuslähetteen ja eläinlääkäri täyttää todistuksen uudestaan englanniksi. 

Mitä eläinlääkärin tulee huomioida todistusta täyttäessään?

Koiran tunnistusmerkintä tulee tarkastaa tutkimuksen yhteydessä. Vika tai sairaus merkitään lomakkeeseen selkeästi ja yksiselitteisesti. Todistukseen kirjataan omistajan kertomus tapahtuneesta (tapaturmat), tutkimuksen löydökset sekä tieto suoritetuista toimenpiteistä, hoidosta ja diagnoosi. Eläinlääkäri ei voi kirjoittaa todistusta toisen puolesta. On tärkeää, että kliiniset havainnot kuvaillaan riittävän tarkasti. Epäselvissä tapauksissa eläinlääkärin kannattaa ottaa yhteyttä Kennelliittoon.

Kirurgisten toimenpiteiden kohdalla on lomakkeeseen merkittävä tilanne ennen ja jälkeen operoinnin. Esimerkiksi uroskoiran kastraation kohdalla on merkittävä kivesten status ennen leikkausta sekä kastroinnin perusteet – vain vamman tai sairauden vuoksi kastroidut urokset saavat todistuksen perusteella osallistua niihin koemuotoihin, joissa vaaditaan todistus normaaleista kiveksistä. Näyttelyiden osalta on hyvä huomioida, että uros, jolla ei ole normaaleja kiveksiä, saa Suomen näyttelysääntöjen mukaan aina laatupalkinnon Hylätty, vaikka sillä olisikin Kennelliiton lomakkeelle kirjoitettu eläinlääkärintodistus kastroinnista. 
 

 

Downloadable file
Eläinlääkärintodistuksen tallentaminen Omakoira-palvelussa
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen. Ohjetta päivitetty 3.1.2022.
Updated 4.1.2022
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen. Ohjetta päivitetty 3.1.2022.
Updated
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Updated