Hundägaren kan be veterinären skriva ett intyg om ett fel som påverkar hundens bedömning och som orsakats av olyckshändelse eller sjukdom. Ifall tanken är att intyget även ska användas utomlands, kan kunden be att veterinären skriver texten i intyget också t.ex. på engelska. Intyget är inte avsett att användas som ett allmänt hälsointyg, om ingenting onormalt kommer fram vid undersökningen. Ett undantag till detta är hälsokontrollen som görs för parning av en 8 år fylld tik, för vilken det elektroniska intyget kan användas.

Ett veterinärintyg som skrivs ut från Omakoira-tjänsten av veterinären är giltigt när det har undertecknats och stämplats av veterinären. Blanketten inte längre skickas in till Kennelklubben för bekräftelse. Uppgift om att veterinärintyget finns syns i ägarens Omakoira-tjänst, men intyget kan skrivas ut endast av veterinären.

Hundägaren gör en förhandsremiss för ett elektroniskt veterinärintyg i Omakoira-tjänsten eller i Omakoira-mobilappen och betalar remissavgiften. Veterinären sparar ägarens rapport och sina egna anteckningar i Omakoira-tjänsten och veterinären ska skriva ut och underteckna intyget. Intyget kan skrivas ut av veterinären i en månads tid, varefter intyget skickas antingen på hundägarens eller veterinärens begäran från Kennelklubben till veterinären för att undertecknas.

Vad bör veterinären beakta då intyget fylls i?

Hundens id-märkning bör granskas i samband med undersökningen. Felet eller sjukdomen antecknas på blanketten, klart och entydigt. Veterinären kan inte skriva intyget på någon annans vägnar. Det är viktigt att alla kliniska fynd beskrivs tillräckligt noggrant. Vid oklara fall lönar det sig för veterinären att kontakta Kennelklubben.

Vid kirurgiska ingrepp ska hundens tillstånd före och efter operationen antecknas. T.ex. vid kastrering av hanhund ska testikelstatus före operation samt motivering för kastrering antecknas på blanketten. Endast hanhundar som har kastrerats på grund av en skada eller sjukdom kan delta i de provformer där intyg över normala testiklar fordras.

Downloadable file
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten för veterinärer
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad 14.8.2020
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen. Ohjetta päivitetty 3.1.2022.
Uppdaterad
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad

Mallbilder på medfödda kroksvansar och traumatiska ändringar i kotor: